الرئيسية / غير مصنف / תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

אוקטובר 2021

לחץ כאן לצפייה והורדת גרסת PDF 

 

תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקדם את השתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה וכן את קידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. החוק קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

 • מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.
 • התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 10 באותה שנה.
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים.

לאחר פרסום התכנית השנתית יש לשלוח את הקישור לדף באתר בו פורסמה התכנית למייל הייעודי של הנציבות: Taasukanet@justice.gov.il.

יש לצרף למייל תיעוד של המשרות הייעודיות שפרסמתם בשנה החולפת, לציין האם אוישו בפועל ובמידה ולא אוישו לפרט מדוע.

 • על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2022). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2021).
 • התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.
 • על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן:
  • העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
  • ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
  • פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  • תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)
 • לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס‘ 9ג לחוק (ראו נספח).
 • מרכזי תעסוקה שווה של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכניתהשנתית. השירות הינו  ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד’ להלן.
 • להרחבה, ניתן לעיין בחוברת המידע – העסקת עובדים עם מוגבלות במגזר הציבורי וכן באתר הנציבות.

 

 

תכנית שנתית לשנת 2022

 1. פרטים מנהליים

 1. שם הארגון: מועצה מקומית מג’דל שמס
 2. מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם לשנת 2020 (כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית / נמוכה / אי-עמידה
 3. מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 185
 4. מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): 5
 5. פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:

שם מלא: חסן מחמוד  תפקיד:  מזכיר המועצה

כתובת מייל:  majdalh2017@gmail.com  טלפון: 046981137, שלוחה 802

 1. סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2021

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

 

(1) ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

שימו לב! – במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעוד של המכרזים שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם מכרזים אלה כחלק מפרסום התכנית באתר.

יעד ביצוע
 

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת):   1 משרה אחת

 

מספר משרות כולל שהארגון פרסם  בשנה החולפת: 14

כמה מתוכן משרות ייעודיות?   1

מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 1

(2) משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
(העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)

מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: 0

 

(3) קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת:   1

 

(4)  האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)? כן/לא- קיים פרוטוקול לוועדת בחינה אשר בה השתתף המועמד.

שימו לב! – ייתכן ותדרשו להציג זאת , ולכן חשוב לבצע תיעוד מסודר.

 

  

(5)  פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

 

קיים מרכז להעסקת אנשים עם מוגבלות שמופעל ע”י עמותה ולכן אותם עובדים לא מופיעים תחת שם המועצה.  
   
   
   

 

(6)  התאמות שניתנו למועמד או לעובד (יש להימנע מציון פרטים מזהים):

(בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ”ב)

מכיוון שמבנה המועצה בתהליך הנגשה בוצע ראיון העבודה למועמד עם מוגבלות דרך הזום, לאחר הקליטה אושר לעובד עבודה מרחוק וקביעת שעות העבודה הוחלטה בהתאם לעובד תוך כדי בוצעה הסדרה והנגשה למבנה ולמשרד העובד.

 

(7)  פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:

(הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ”ב)

בוצעה הדרכה פנים ארגונית למנהלי המחלקות השונים ונדרש לנסות ולאפשר סביבת עבודה מתאימה לעובדים שחל שינוי במצבם הבריאותי/נפשי. בנוסף ועדת כוח אדם ברשות אישרה ניוד וקידום עובדת בעקבות שינוי במצבה הבריאותי.

  

(8)  פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):

בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל (לדוג’: משרות ייעודיות שתכננתם לפרסם ולא פורסמו בסוף או פורסמו ולא אוישו)

בתכנית של שנה שעברה הרשות דיווחה על כוונת לפרסם משרה ייעודית וזה בוצע ואוישה המשרה ע”י עובד עם מוגבלות, דווח על כוונת הרשות לפרסם בכל מכרז על כוונת הרשות למתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות בעלי כישורים דומים וזה בוצע. בנוסף גורמים ברשות סייעו לאנשים עם מוגבלות להשתלב בשוק העבודה במקומות עבודה שהם בקשר ישיר עם המועצה.

לשיפור:  יש צורך בתגבור העשייה המשותפת עם מחלקת הרווחה ותעסוקה שווה ולבצע ימי חשיפה פנים וחוץ ארגוניים.

לשימור:   הרשות תמשיך לתת העדפה לאנשים עם מוגבלות בעלי כישורים דומים ותדאג לפרסם זאת בכל ערוץ רלוונטי.

 

 

 1. תכנית שנתית מפורטת לשנת 2022

בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) – ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.

(1) ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות

מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.

מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2022: תלוי בצורך הרשות ואישור תקנים חדשים לרשות.

מספר המשרות הייעודיות (למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות: 1

היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %_____לא ידוע

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):

לא ידוע

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(2) בנוסף לייעוד משרות, מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות לוועדות המכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ”ב).

בכל מכרזי הכוח אדם שפורסמו במהלך שנת 2021 ושעיתדם להתפרסם בשנת 2022  יכללו הערה שתיתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות בעלי כישורים זהם לתפקיד.

 

(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו ו/או בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – ניתן  להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות וכן במרכזי  תעסוקה שווה.

נציבות שוויון זכויות תעסוקה שווה
כוכב הצפון  
   
   

 

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

(בין היתר – קבלת ליווי ע”י מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד)

 

בכוונתנו לבצע לפחות הדרכה אחת לצוות ההנהלה לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות ושילובם בארגון, הדרכה מיוחדת לוועדת כוח אדם ברשות והארגון יאפשר ראיון מונגש לכל מועמד גם פיזית וגם דיגיטלית בהתאם לצורך.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(5)  ישיבת הנהלה בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך: ישיבת מליאה מן המניין מס’ 07/2021 מיום 14/11/2021

 חתימת מנכ”ל/יו”ר/ראש הרשות:

שם מלא: חסן מחמוד   תפקיד:מזכיר המועצה

חתימה: _________________________

 

 

 1. גופי סיוע

מרכזי “תעסוקה שווה“, של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה:
הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות.
טלפון:  1700-50-76-76 (3968*) | אתר אינטרנט: https://taasukashava.org.il

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.

טלפון: *6763  |  מייל:  pniotnez@justice.gov.il  | אתר האינטרנט: www.gov.il/mugbaluyot

 

לרשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

 

יד לתעסוקה שווה

פרויקט השאלת ציוד ותוכנה המאפשר למעסיקים קליטה ושימור עובדים עם מוגבלות במטרה להרחיב את אפשרויות

התעסוקה.

טלפון: 03-9543314  I  אתר אינטרנט: www.hatamot.org

 

עבודה נגישה:

באתר ניתן לפרסם משרות ולקבל מידע על כלים וגופים המסייעים בהעסקת עובדים עם מוגבלות.

טלפון: 2612* | אתר אינטרנט:  avodanegisha.labor.gov.il

 

 

נספח סעיף 9גלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית (תיקון מס’ 15) תשע”ו-2016

9ג.     (א)  בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 9(ג)(2), לא עמד מעסיק ציבורי גדול עמידה מלאה ביעד הייצוג על פי הודעה כאמור בסעיף 9ד(ד) בשנה מסוימת, יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית שאישרה הנהלת המעסיק הציבורי הגדול.

(ב)  תכנית שנתית תוכן בהתחשב בלקחים שהופקו מתכניות שנתיות קודמות ובגורמים לאי-עמידה או לעמידה חלקית ביעד הייצוג בשנה הקודמת.

(ג)   תכנית שנתית תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן לעניין משרות פנויות ולעניין משרות שיתפנו בשנה הקרובה:

(1)   העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, לתפקיד, למשרה או לקבוצת משרות או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית השנתית, ולתקופה שתיקבע בה;

(2)   ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או שצפוי שיתפנו ופירוט סוג המשרות שייועדו כאמור;

(3)   פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה, לשם איתור מועמדים כאמור;

(4)   תיעוד של יישום התכנית השנתית, ובכלל זה של הנימוקים לעניין בחירת מועמדים למשרות פנויות.

(ד)  שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין תכנית שנתית, תוכנה, צורתה

ופרטיה.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *