פרוטוקולי ישיבות 2024

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 03/2024

החלטה על התקשרות

31/03/24 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה מר וסאם ח’טאר, חבר המועצה מר וליד פח’ר אלדין , חבר המועצה ד”ר מג’ד עואד, חבר המועצה מר סלים קחלוני, חבר המועצה מר ביאן ספדי, חבר המועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360 , תוספת מעגן החלטת ממשלה – ל טיפול רגשי , פסיכולוג חינוכי וקלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק ושירותי טיפול גינוני ובאומנות למחלקת החינוך ( להלן השירות ) לשנת 2024

בקשה לקבלת שירות של איש

04.03.2024 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360 , תוספת מעגן החלטת ממשלה – ל טיפול רגשי , פסיכולוג חינוכי וקלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק ושירותי טיפול גינוני ובאומנות למחלקת החינוך ( להלן השירות ) לשנת 2024   המועצה פנתה לכל נותני השירות …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 02/2024

החלטה על התקשרות

20/02/24 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף חמוד, חבר המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה לא נכחו: ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 01/2024

החלטה על התקשרות

24/01/24 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף חמוד, חבר המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה לא נכחו: ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה – הודיע על מחלה מר אכרם רבאח, חבר מועצה – …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360 , טיפול רגשי , פסיכולוג חינוכי וקלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק ושירותי טיפול גינוני ובאומנות למחלקת החינוך ( להלן השירות ) לשנת 2023

בקשה לקבלת שירות של איש

10.01.2024 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360 , טיפול רגשי , פסיכולוג חינוכי וקלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק ושירותי טיפול גינוני ובאומנות למחלקת החינוך ( להלן השירות ) לשנת 2023   המועצה פנתה לכל נותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים / מומחים …

أكمل القراءة »