פרוטוקולי ישיבות 2023

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – הארכת התקשרויות עפ”י צו המועצות המקומיות (הוראת שעה), התשפ”ד- 2023

בקשה לקבלת שירות של איש

17.12.2023 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס הארכת התקשרויות עפ”י צו המועצות המקומיות (הוראת שעה), התשפ”ד- 2023    בעקבות ההכרזה על מצב החירום והמצב המיוחד בעורף, התקבלו פניות של מנהלי מחלקות ברשות להארכת תוקף ההתקשרויות ומכרזים שלהלן:   שנה שם הקבלן / נותן השירות מהות העבודה סכום- תוקף …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 10/2023

החלטה על התקשרות

02/11/23 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נכחו: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה מר יוסף חמוד, חבר המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר המועצה לא נכחו: אינג’ איאד …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 07/2023

החלטה על התקשרות

19/10/2023     מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה מר יוסף חמוד, חבר המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר המועצה   כל חברי …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 06/2023

החלטה על התקשרות

5/10/2023   מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה מר יוסף חמוד, חבר המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר המועצה   כל חברי המועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 09/2023

החלטה על התקשרות

3/10/23 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נכחו: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה מר יוסף חמוד, חבר המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה לא נכחו: אינג’ איאד סבאג’, חבר המועצה מר אכרם רבאח …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 08/2023

החלטה על התקשרות

30/08/23 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה מר יוסף חמוד, חבר המועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה לא נכחו: מר אמין קדמאני, חבר מועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה מר אכרם רבאח, חבר המועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 07/2023

החלטה על התקשרות

20/08/23 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה לא נכחו: מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר יוסף חמוד, חבר המועצה מר אכרם רבאח, חבר המועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 05/2023

החלטה על התקשרות

משתתפים: מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף חמוד, חבר המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה מר אכרם רבאח, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות חסן מחמוד, …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 06/2023

החלטה על התקשרות

30/07/23 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: –        מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה –        מר יוסף חמוד, חבר המועצה –        מר איהאב אלולי, חבר המועצה –        מר אמין קדמאני, חבר מועצה –        ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 04/2023

החלטה על התקשרות

26/07/23 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן משתתפים: מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף חמוד, חבר המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה מר אכרם רבאח, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות חסן …

أكمل القراءة »