פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 09/2023

3/10/23

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נכחו:

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה

לא נכחו:

 • אינג’ איאד סבאג’, חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר המועצה

 

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש המועצה
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • גב’ הודא אבו עואד, יועצת לקידום מעמד האישה

 

לא השתתפו:

 • עו”ד עזת קיש ,מבקר פנים
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש המועצה

 

התכנסה מליאת המועצה ביום שלישי  03/10/2023 בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה.

ראש הרשות פתח בתודות לחברי המועצה  מר יוסף חמוד ומר אמין קדמאני שנאלצים לא להתמודד בבחירות הבאות.

 

נושאי הדיון:

 1. אישור פרוטוקול קודם:
 • פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 08/2023 מיום 30/08/2023.

 

החלטה:  חברי המועצה ולאחר שעיינו בפרוטוקול אישרו אותו פה אחד. 

 1. אישור תוכניות מפורטות:
 • תכנית מפורטת מס’ 256-1263433 ע”ש עדנאן שאער (הגדלת תכנית והוספת זכויות בניה למבנה מגורים במג’דל שמס). מצ”ב חוות דעת המהנדס.

החלטה:  חברי המועצה החליטו לדחות את הדיון לישיבה הבאה על מנת לקבל הסבר ונימוק ממהנדס המועצה ועורך הבקשה. 

 

 1. הגדלת הסכם עם אחים אבו גבל שיפוץ 6 גני ילדים
שם הגן סמל אומדן מכרז לפני הנחה – אומדן מתכנן  – ₪ אומדן מכרז לאחר  הנחת קבלן – 8% – ₪ אומדן חדש לאחר תופסת פריטים חדשים לאחר הנחה -8% – ₪ אחוז הגדלה
גן אלסנאפר 127407 126,698.13 116,562.16 153,870.00 1.32
גן אלמוסתקבל 165886 191,381.58 176,071.44 213,662.00 1.21
גן אלשמוע 165894 126,041.85 115,933.80 151,385.00 1.31
גן אלבראעם 165902 166,204.35 152,907.68 189,208.00 1.24
גן טיפולי אלמחבה 535591 54,211.95 49,875.04 50,047.00 1.00
גן אלפראשאת 509299 88,690.68 81,595.72 122,060.00 1.50
סה”כ     692,945.84 880,233.00 1.27

 

ההגדלה אושרה ע”י ועדת המכרזים, ההגדלה נובעת מהוספת פריטים חדשים שלא עולים על 50% .

הוצג הסבר משל מנהל הרויקט וחוות דעת של מהנדס המועצה בעניין ההגדלה.

לפי ההסבר של המפקח:

א.      תוספת הפריטים החדשים תבוצע לפי תנאי החוזה החתום ע”י הקבלן והמועצה לפי מחירון דקל ינואר 2023 בהנחה 25% והתוספת בכל גן לא חורגת מ 50% מעלות אומדן לאחר הנחת קבלן.

ב.       אי אישור ההגדלה משמעו שיש להכין מכרז חדש לפריטים החדשים והסיכוי לקבלת הנחה של 25% מקבלן אחר יהיה סיכוי קלוש.

ג.        ממבט בטיחות באתרי עבודה, ובהתאם לחוק ארגון על העבודה 1954, מומלץ לא להכניס שני קבלנים באותו אתר בו זמנית,  אחרת החוק מתייחס למזמין העבודה כמבצע הבנייה וכל אחריות הבטיחות באותו אתר חלה על מזמין העבודה (המועצה)

 

החלטה:  היועמ”ש הסביר לחברים על התהליך שנעשה  והצטרף אליו ראש הרשות בהתאם לחוות דעת המפקח על הפרויקט. חברי המועצה אישרו את ההגדלה לאחר שקבעו שפרסום מכרז לא יביא תועלת למועצה.

 1. הצגת דוח רבעוני 2.23

החלטה:  גזבר הרשות הסביר לחברים בצורה מפורטת  את הדוח שנשלח להם עם הזימון, מאושר פה אחד.

 1. תברים:-

 

 • פתיחת תב”ר חדש מספר 434 – הקמה ותחזוקה של מערכים טכנולוגים בסך 828,955 ₪ , הרשאה תקציבית מהמשרד לביטחון לאומי להמשך פרויקט המצלמות והמערכים הטכנולוגיים ומוקדנים במוקד רואה – מצ”ב הרשאה תקציבית

החלטה:  מאושר פה אחד.

 • פתיחת תב”ר חדש מספר 435 – שדרוג מגרש סחבק מרכז הכפר בסך 400,000 ₪ , הרשאה תקציבית ממפעל הפיס.

החלטה:  מאושר פה אחד

 • הקטנת וסגירת תב”ר מספר 151 – בנית גן ילדים דו כיתתי ( גני שמיס ) – תב”ר מאושר בסך 2,841,255 ₪ תקציב ממשרד החינוך וקרנות הרשות , המועצה דרשה תוספת אבן ממשרד החינוך , והפרויקט נגמר בביצוע הוצאות בסך של 2,821,472.47 ₪ , וביצוע הכנסות בסך של 2,905,905.47 ₪ לאחר שהמועצה קבלה ושחררה כסף בגין תוספת אבן בסך 84,433 ₪ , ולכן התב”ר נמצא בעודף בסכום זה ,על כן יש להקטין את התב”ר בסך של 84,433 ש”ח ולהחזיר סכום העודף לקרנות הרשות , ולסגור את הפרויקט.

החלטה:  הגזבר הסביר שאז השלמנו מקרנות הרשות אך לאחר שקיבלנו השלמה ממשרד החינוך מחזירים את היתרה לקרנות הרשות. מאושר פה אחד.

 

 

בכבוד רב,

חסן מחמוד

מזכיר המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *