פרוטוקול ישיבות 2017

פרוטוקול מליאת מועצה מס’ 02/2017

محضر جلسة

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ,ביום חמישי 23/02/2017  בשעה 17:00 בלשכת ראש המועצה נוכחים : – מר דולאן אבו סאלח – ראש המועצה – מר אמין קדמאני – חבר המועצה – מר חמד מרעי – חבר המועצה – מר עפיף איוב – חבר המועצה – מר אימן שופי – חבר …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס’ 01/2017

محضر جلسة

אישור הצעות התקציב הרגיל של מועצת מג’דל שמס לשנת2017 . התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ביום חמישי 16/02/2017  ,שעה :14:00   באולם הישיבות במועצה המקומית מג’דל שמס.   נוכחים: 1-מר דולאן אבו סאלח – ראש המועצה. 2- מר אימן שופי –      חבר המועצה. 3- מר עפיף איוב –       חבר המועצה. 4- …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מס’ 01/2017

محضر جلسة

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ,ביום שני 23/01/2017  בשעה 17:00 בלשכת ראש המועצה . נוכחים : – מר דולאן אבו סאלח – ראש המועצה – מר אמין קדמאני – חבר המועצה – מר חמד מרעי – חבר המועצה – מר עפיף איוב – חבר המועצה – מר אימן שופי – …

أكمل القراءة »