פרוטוקולי ישיבות 2019

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס 16/2019

בקשה לקבלת שירות של איש

התכנסה מליאת המועצה המקומית מג’דל שמס ביום ראשון 29/12/2019 בשעה 17:00 במסעדה בכפר נוכחים מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים, חב’ המועצה מר יוסף חמוד , חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר מועצה מר איהאב אלולי, …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס’ 11/2019

בקשה לקבלת שירות של איש

חברי המועצה המקומית מג’דל שמס מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה. מר איהאב וילי, חבר מועצה מר יוסף חמוד, חבר מועצה מר מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה ד”ר ג’סאן אבראהים, חבר מועצה אינג’ איאד סבאג’, …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס’ 10/2019

ישיבה

חברי המועצה המקומית מג’דל שמס מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה. מר איהאב וילי, חבר מועצה מר יוסף חמוד, חבר מועצה מר מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה ד”ר ג’סאן אבראהים, חבר מועצה אינג’ איאד סבאג’, …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 15/2019

בקשה לקבלת שירות של איש

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום ראשון 24/11/2019 בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף סייד אחמד, חבר מועצה מר איהאב וילי, חבר מועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה מר ג’סאן אבראהים, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס’ 09/2019

בקשה לקבלת שירות של איש

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום ראשון 24/11/2019 בשעה 20:00 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר איהאב וילי, חבר מועצה מר יוסף חמוד, חבר מועצה מר מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה מר רביע אבראהים, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס’ 08/2019

ישיבה

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום ראשון 24/11/2019 בשעה 20:00 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר איהאב וילי, חבר מועצה מר מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה מר רביע אבראהים, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה חברים שלא נכחו: מר איאד …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 14/2019

ישיבה

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום ראשון 03/11/2019 בשעה 19:00 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף סייד אחמד, חבר מועצה מר איהאב וילי, חבר מועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה מר רביע אבראהים, חבר מועצה מר ג’סאן אבראהים, חבר מועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 13/2019

ישיבה

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום רביעי 30/10/2019 בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף סייד אחמד, חבר מועצה מר איהאב וילי, חבר מועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה מר רביע אבראהים, חבר מועצה מר ג’סאן אבראהים, חבר מועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 12/2019

בקשה לקבלת שירות של איש

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום רביעי 16/10/2019 בשעה 14:00 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף סייד אחמד, חבר מועצה מר איהאב וילי, חבר מועצה מר איאד סבאג’, חבר מועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה מר רביע אבראהים, חבר מועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 11/2019

ישיבה

התכנסה מליאת המועצה מס’ 11/2019 ביום שני 14/10/2019  בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה .   נוכחים: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה מר יוסף חמוד , חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר …

أكمل القراءة »