חוק חופש המידע

על פי חוק חופש המידע התשנ”ח – 1998, לכל אזרח או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.

כיצד מקבלים מידע

על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ”ט 1999– שהתקין שר המשפטים, והוראות התכ”ם, עליך להגיש את הבקשה באמצעות טופס בקשת אזרח לקבלת מידע וכן לשלם “אגרת בקשה” לקבלת מידע בסך 20 ₪ (“מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, יהיה פטור מאגרת בקשה”).

תשלום האגרה הנו תנאי לטיפול בבקשה ולא יוחזר גם אם הבקשה תידחה.

יש לפרט ולציין במדויק את פרטי המידע המבוקש על מנת שנוכל לאתר את המידע ולטפל בבקשתכם.

לתשומת לבכם!

לסעיף התחייבות מצדכם לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים. במידה ועלות הטיפול בבקשה תהיה גבוהה יותר, תידרש הסכמתכם בנפרד להמשך הטיפול.

מי פטור מתשלום אגרה

קבלת פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל מהשעה הרביעית, כלומר אגרת טיפול תיגבה החל מהשעה השמינית בלבד, כאשר מבקש המידע הוא אחד מאלה:

 • אדם המבקש מידע על עצמו או על זכויותיו.
 • מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש”ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ”ט-1999 (להלן חל”צ) הפועלת לקידום מטרה ציבורית (כהגדרתה בסעיף 9 (2) (ב) לפקודת מס הכנסה).

לשם קבלת הפטור: על המבקש להציג אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך על פי דין.

 • אדם, המבקש את המידע לצורך מחקר אקדמי.
  לשם קבלת הפטור: יש להציג אישור המעיד על זיקתו של המבקש למוסד האקדמי המוכר ע”י המל”ג.
 • אדם, שאין ביכולתו לשלם את האגרה והוא מקבל אחת מהגמלאות הבאות:
 • גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ”א– 1980 (יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי).
 • תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל”ב–1972 (יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי).
 • תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג 1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז–1957 או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד– 1954 (יש להציג אישור מהרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר).
 • תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, תשנ”ב– 1992 (יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי).
 • קיצבה חודשית מלאה לפי פרק ט’ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה– 1995, שניתנת לנכה זכאי אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה (יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי).

לשם קבלת הפטור: יש להציג את האישור מן המוסד המעניק את הגמלה.

היכן משלמים?  

לפניכם 2 אפשרויות תשלום:

 • תשלום באמצעות שיק לפקודת המועצה.
 • תשלום בבנק: ניתן לשלם את אגרת הבקשה בבנק הפועלים.
  הפרטים למשלמים בחשבון הבנק:
  בנק הפועלים (12) סניף ראשי (744) חשבון מספר  (5035) ע”ש מועצה מקומית מג’דל שמס.

למי מגישים את הבקשה

את הבקשה, בצירוף אסמכתא שאגרת הבקשה שולמה, יש לשלוח בדואר אל:
מועצה מקומית מג’דל שמס, ת.ד.1 מיקוד, 1243800.

לבירורים נא להתקשר ל :

פאדי אבראהים

הממונה על חוק חופש המידע.

טל: 0506973501.

דוא”ל: majdal.digital@gmail.com

 

 

לדף חוקי עזר לחץ כאן

 

דוחות חופש המידע :

 

 • דו”חות ביקורת מבקר פנים:

אין

 • דו”חות ביקורת משרד הפנים:

דף הדוחות הכספיים באתר האינטרנט של משרד הפנים.(ניתן לשלוף מאתר משרד הפנים או ללחוץ על הקישור הזה).

אתר משרד הפנים

 

 • ארנונה:

 

מאגר נציגי ציבור בוועדות הבחינה

 

 

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *