פרוטוקול ישיבות 2021

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות- התקשרות עם נותן שירות לביצוע עבודות תכנון פיזי להסדרת מצב סטטוטורי לכבישים בישוב

נותן שירות לביצוע עבודות תכנון פיזי להסדרת מצב סטטוטורי לכבישים בישוב

12/12/2021   פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותן שירות לביצוע עבודות תכנון פיזי להסדרת מצב סטטוטורי לכבישים בישוב   המועצה פנתה לנותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים / מומחים של הרשות . המועצה פנתה לנותני השירות שלהלן :-   חאלד שקיר חרמון מהנדסים טרביה מהנדסים …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס’ 06/2021

החלטה על התקשרות

29/06/2021 פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס’ 06/2021   התכנסה מליאת המועצה ביום שני 28/06/2021 בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח – ראש המועצה איהאב ולי- חבר מועצה יוסף חמוד- חבר מועצה מאהר חטאר- חבר מועצה אמין קדמאני- חבר מועצה אכרם רבאח- חבר מועצה ד”ר גסאן אבראהים- …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 06/2021

החלטה על התקשרות

17/10/2021 פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 06/2021 התכנסה מליאת המועצה ביום ראשון 17/10/2021 בשעה 18:30 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח, ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה יוסף חמוד, חבר המועצה איהאב אלולי, חבר המועצה ד”ר רביע אבראהחם, חבר המועצה אמין קדמאני, חבר המועצה אכרם רבאח, חבר …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאה מן המניין מס’ 07/2021

החלטה על התקשרות

14/11/2021 פרוטוקול מליאה מן המניין מס’ 07/2021   התכנסה מליאת המועצה ביום ראשון  14/11/2021 בשעה 18:19 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: מר דולאן אבו סאלח – ראש המועצה מר איהאב ולי- חבר מועצה מר יוסף חמוד- חבר מועצה מר אכרם רבאח- חבר מועצה ד”ר גסאן אבראהים- חבר מועצה אמין קדמאני- חבר …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס’ 07/2021

החלטה על התקשרות

14/11/2021 פרוטוקול מליאה לא מן המניין מס’ 07/2021   התכנסה מליאת המועצה ביום ראשון  14/11/2021 בשעה 18:20 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: מר דולאן אבו סאלח – ראש המועצה מר איהאב ולי- חבר מועצה מר יוסף חמוד- חבר מועצה מר אכרם רבאח- חבר מועצה ד”ר גסאן אבראהים- חבר מועצה אמין קדמאני- …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות

התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360 ומניעת נשירה למתן שירותי פסיכולוגיה , טיפול רגשי וקלינאית תקשורת וטיפול גינוני למחלקת החינוך ( להלן השירות )   המועצה פנתה לכל נותני השירות הנמצאים במאגר היועצים / מומחים של הרשות במחלקת החינוך . המועצה התקשרה עם כל נותני השירות שלהלן :-   …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות- התקשרות עם נותן שירות לביצוע עבודות תכנון ופיקוח הנדסי

פרוטוקול התקשרויות

המועצה פנתה לנותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים/ מומחים של הרשות. המועצה פנתה לנותני השירות שלהלן :- דאטום מהנדסים בע”מ פ.א.ב הנדסה בע”מ חרמון מהנדסים בע”מ שקיר חאלד סבאג מהנדסים בע”מ רבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע”מ   לאחר קבלת ההצעות, ועדת ההתקשרויות בחנה את הצעת נותני השירות ועמידתם בדרישות …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 02/2021

החלטה על התקשרות

25/02/2021 פרוטוקול  מליאת מועצה מן המניין מס’ 02/2021 שנערכה ביום: 25-02-2021   נוכחים:  מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה מר יוסף חמוד , חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר מועצה מר סאמח …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין מס 01/2021

החלטה על התקשרות

08/02/2021 פרוטוקול  מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 01/2021 התקיימה מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 1/2021 ביום ראשון 8/2/201  בקבוצת וואטסאפ ייעודית שבה משתתפים חברי המליאה בנוסף לבכירים ברשות . השתתפו בדיון:  מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה מר יוסף חמוד , …

أكمل القراءة »