מכרזים והצעות - مناقصات

מכרז כוח אדם פנימי/חיצוני מס’ 07/2022 – לתפקיד מנהל/ת לשכת מנכ”ל המועצה

ישיבה

היחידה: לשכת מזכיר הרשות. תואר המשרה: מנהל/ת לשכת מנכ”ל המועצה היקף העסקה: 100% משרה דירוג ודרגה:  דירוג מנהלי /אקדמאיים 7-9/ 37-39. תיאור התפקיד: ניהול והפעלה של לשכת מזכיר הרשות, וסיוע אדמיניסטרטיבי למזכיר הרשות לקידום ענייני הרשות בהתאם להנחיותיו. עיקרי התפקיד: ניהול, פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת מזכיר הרשות. …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 13/2022 – למתן שירותי תכנון (תכנון פיזי מפורט עבור עבודות פיתוח לשיקום גרעין הישוב מג’דל שמס)

הנדסה

 לחץ כאן לעיון והורדת מסמכי מכרז                                                           מועצה מקומית מג’דל שמס,(להלן: “המועצה“) מזמינה בזאת הצעות, להכנת תכנון פיזי מפורט עבור עבודות פיתוח …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות- התקשרות עם נותני שירות במסגרת תוכנית 360 – תכנית הכוח לצמוח במרכז גיל הרך

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותני שירות במסגרת תוכנית 360 – תכנית הכוח לצמוח במרכז גיל הרך   המועצה פנתה לנותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים / מומחים של הרשות. המועצה פנתה לנתוני השירות שלהלן :- מייס בטחיש – קלינאית תקשורת אומיה אבו ג’בל- קלינאית …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 12/2022 – מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך

מרכז לגיל רך

 לחץ כאן לעיון והורדת מסמכי מכרז   המועצה המקומית מג’דל שמס (להלן: “הרשות/המועצה”) מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ במוסדות החינוך השונים בישוב, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז . ובכפוף לתנאי הקול קורא המצורף. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי מועצה מקומית מגדל שמס בשעות …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 11/2022 – לביצוע עבודות אחזקה, שדרוג ,חיבורים ופיתוח רשת החשמל בישוב מג’דל שמס

רשת חשמל

 לחץ כאן לעיון והורדת מסמכי מכרז מועצה מקומית מג’דל שמס,(להלן: “המועצה“) מזמינה בזאת הצעות, לביצוע עבודות אחזקה, שדרוג, חיבורים ופיתוח רשת החשמל בישוב , (להלן: “העבודות”). רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים בעלי סיווג קבלני 160 א, חשמלאות ותקשורת במבנים ו- 270 א קווי חשמל ומערכות תאורת כבישים, וניסיון קודם …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 10/2022- למתן שירותי תכנון (הכנת תכנית בניין ערים לשכונת מגורים, שכונת אלג’בל)

هندسة

 לחץ כאן לעיון והורדת מסמכי מכרז                                                                            מועצה מקומית מג’דל שמס,(להלן: “המועצה“) מזמינה בזאת הצעות, להכנת תכנית בניין ערים לשכונת מגורים, שכונת אלג’בל בתחום שיפוט של המועצה, (להלן: “העבודות”). רשאי להשתתף במכרז אדריכל רשום ורשוי כדין , בעל ידע וניסיון בתכנון תוכניות דומות , בתכנון ערים , בתהליכים סטטוטוריים , …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 09/2022 – הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סלילת כביש מערכת בתחום המועצה

סלילת כבישים

 לחץ כאן לעיון והורדת מסמכי מכרז מועצה מקומית מג’דל שמס,(להלן: “המועצה“) מזמינה בזאת הצעות, לביצוע עבודות סלילת כביש מערכת בתחום המועצה, כביש מס’ 15-17, (להלן: “כביש מערכת”). רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בעלי ניסיון העונים על הכישורים כמפורט במכרז והרשומים בפנקס הקבלנים , כבישים תשתית ופיתוח, ענף 200, סיווג ג2. …

أكمل القراءة »

מכרז מס’ 07/2022 – שיפוץ בית ספר עיוני מועצה מקומית מגדל שמס

מבנה בי"ס

 לחץ כאן לעיון והורדת מסמכי מכרז 1. מועצה מקומית מגדל שמס  מכריזה בזאת על קבלת הצעות מקבלנים רשומים במעטפה סגורה, לביצוע עבודות שיבוץ בית ספר עיוני בישוב מגדל שמס 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי מועצה מקומית מגדל שמס בשעות העבודה הרגילות טל  04-6981137 תמורת 1,000 ₪, אשר  לא …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 05/2022

החלטה על התקשרות

30/05/2022 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף חמוד, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה מא סאמח סבאג’, חבר מועצה מר איהאב אלולי, חבר מועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר מועצה לא נכחו: מר אמין קדמאני מר איאד …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס” 08/2022 – מכרז להפעלת מרכז חכ”מ (לחיזוק כוחות משפחתיים)

משפחה

 לחץ כאן לעיון והורדת מסמכי מכרז המועצה המקומית מג’דל שמס (להלן: “הרשות/המועצה”) מזמינה בזה הצעות מחיר להפעלת מרכז חכ”מ (מרכז לחיזוק כוחות משפחתיים) בישוב, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז . את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי מועצה מקומית מגדל שמס בשעות העבודה הרגילות, תמורת סך של: 1,000 ₪, אשר …

أكمل القراءة »