פרוטוקולי ישיבות 2022

פרסום שנתי התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות יחס ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לשנת 2022

בקשה לקבלת שירות של איש

התקשרות עם נתוני שירות במסגרת תכנית האיתור במשפחתונים ובגני ילדים לשנת הלימודים תשפ”ב שם נותן השירות סוג שירות סכום התקשרות 1-      מייס בטחיש קלינאית תקשורת 21,600 ₪ 2-      אומיה אבו ג’בל קלינאית תקשורת 23,760 ₪ 3-      נרג’ס אבו סאלח מרפה בעיסוק 45,360 ₪   התקשרות עם נותן שירות לפיקוח על …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 13/2022

החלטה על התקשרות

27/12/22 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה לא נכחו: מר יוסף חמוד, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה משתתפים: רו”ח שאדי …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות למתן שירותי תכנון להכנת תכנית בניין ערים לשכונת מגורים , שכונת אלשמיס ואלריחאן

החלטה על התקשרות

11.12.2022 מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות למתן שירותי תכנון להכנת תכנית בניין ערים לשכונת מגורים , שכונת אלשמיס ואלריחאן המועצה פנתה לנותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים / מומחים של הרשות .   המועצה פנתה לנותני השירות שלהלן :- דביאת אדריכלים ומתכנני ערים בע”מ אינג איוב שאדי מאזן חץ הגליל …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 12/2022

החלטה על התקשרות

29/11/22 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולן אבו סאלח, ראש הממועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר מועצה מר איהאב אלולי, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה מא מאהר ח’טאר, חבר מועצה לא נכח: מר יוסף חמוד, חבר מועצה   משתתפים: עו”ד קאסם סייד …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 08/22

החלטה על התקשרות

29/11/22 נוכחים: מר דולן אבו סאלח, ראש הממועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר מועצה מר איהאב אלולי, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה לא נכח: מר יוסף חמוד, חבר מועצה משתתפים: עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש מר חסן מחמוד, מזכיר …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ועדת התקשרויות לפי נוהל יועצים

החלטה על התקשרות

20/11/2022 פרוטוקול ועדת התקשרויות לפי נוהל יועצים משתתפים: מזכיר המועצה – חסן מחמוד גזבר המועצה – שאדי בריק יועמ”ש – קאסם סייד אחמד על סדר היום: קבלת החלטה על הכללת יועצים שונים לרשימת היועצים של המועצה ( להלן: “המאגר”). קבלת החלטה על הכללת ספקים שונים לרשימת הספקים של המועצה ( …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 11/2022

החלטה על התקשרות

15/11/22 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולן אבו סאלח, ראש הממועצה מר יוסף חמוד, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה ד”ר גסאן אבראהים, חבר מועצה מר איהאב אלולי, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה מא מאהר ח’טאר, חבר מועצה משתתפים: עו”ד עזת קיס, מבקר פנים עו”ד …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 10/2022

החלטה על התקשרות

26/10/22 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף חמוד, חבר המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה מר איהאב אלולי, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה לא נכחו: מר אכרם רבאח, חבר המועצה משתתפים: עו”ד קאסם סייד …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות עם נותן שירות לביצוע עבודות תכנון ופיקוח הנדסי

החלטה על התקשרות

19.10.2022   פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות  מועצה מקומית מגדל שמס – התקשרות עם נותן שירות לביצוע עבודות תכנון ופיקוח הנדסי המועצה פנתה לנותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים / מומחים של הרשות . המועצה פנתה לנותני השירות שלהלן :- דאטום מהנדסים בע”מ פ.א.ב הנדסה בע”מ חרמון מהנדסים בע”מ שקיר חאלד ס.א.פ הנדסה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360 , טיפול רגשי , פסיכולוג חינוכי וקלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק ושירותי טיפול גינוני ובאומנות למחלקת החינוך

החלטה על התקשרות

27.9.2022   התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360 , טיפול רגשי , פסיכולוג חינוכי וקלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק ושירותי טיפול גינוני ובאומנות למחלקת החינוך ( להלן השירות ) המועצה פנתה לנותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים / מומחים של הרשות. המועצה פנתה לנתוני השירות שלהלן :- מחמד שאכר – …

أكمل القراءة »