פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 12/2022

29/11/22

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולן אבו סאלח, ראש הממועצה
 • מר אמין קדמאני, חבר מועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים, חבר מועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר מועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר מועצה
 • מא מאהר ח’טאר, חבר מועצה

לא נכח:

 • מר יוסף חמוד, חבר מועצה

 

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • מר חסן מחמוד, מזכיר המועצה
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועה
 • מר אדהם בריק, עוזר גזבר

 

התכנסה מליאת המועצה מס’ 12/2022 היום שלישי 29/11/2022 בשעה 18:20 בלשכת ראש המועצה. 

פתיחה:

ראש המועצה מתחיל את הדיון בלאחל ערב טוב לכולם ומבקש להוסיף שני נושאי דיון:

 1. פתיחת תב”ר מספר 178 – מרכז פייס לשירותי רווחה וקהילה – תב”ר נסגר בשנת 2021 בעודף בסך של 11,880 ₪ , התב”ר הינו בסך של 6,607,491 ₪ שאושר במשרד הפנים ביום 14.11.2016 בגין בנית מבנה רווחה , תקציב ממפעל הפיס בסך 1,874,560 ₪ ותקציב ממשרד הרווחה בסך 4,732,931 ₪ שמורכב משתי הרשאות – הרשאה בסך 600,000 ₪ שנתקבל ממנה סך של 537,564 ₪ ויתרת ההשראה הוחזרה למשרד , הרשאה תקציבית שניה בסך 4,132,931 ₪ שנתקבל ממנה סך של 2,830,834 ₪ והיתרה בסך 1,302,097 ₪ טרם נוצלה. בנית המבנה הסתיימה בביצוע בסך של 5,283,227 ₪  והכסף שוחרר , ופג תוקף ההרשאה התקציבית של משרד הרווחה ולכן התב”ר נסגר.

לאחרונה המועצה פנתה למשרד הרווחה וחדשה את תוקף ההרשאה התקציבית שטרם נוצלה בסך 1,302,097 ₪ לצורך בנית עוד קומה בבניין הרווחה , ולכן צריך לאשר פתיחת התב”ר מחדש ועדכונו כך ש התב”ר יסתכם כדלקמן :-

תקציב הכנסות :-

תקציב ממפעל הפיס בסך – 1,926,710 ₪ – כסף שנתקבל בפועל

תקציב ממשרד הרווחה – 537,564 ₪ – הרשאה ראשונה כסף שהתקבל בפועל

תקציב ממשרד הרווחה – 4,132,931 ₪ – הרשאה תקציבית שנוצלה חלקית וחודש תוקפה.

סה”כ הכנסות בתב”ר = 6,597,205 ₪

תקציב הוצאות :-  6,597,205 ₪

 1. פתיחת תב”ר חדש מספר 390 – טיפול בהטמעת הסדר קרקע במנהל והתנגדויות – תב”ר בסך 150,000 ₪ לפי אומדן ההנדסה – מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן פיתוח היטלי השבחה

 

החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד את הוספת שני הנושאים ע”י הרמת ידים.

 

נושאי הדיון: 

 • אישור פרוטוקול מליאת מועצה קודם מס’ 11/2022 מיום 15/11/2022.

החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד ע”י הרמת ידים

 • הגדלת חוזה ניו מגדל – הסכם מקורי חתום בסך 2,987,010 ₪ , נספח הגדלה ראשון משנת 2016 בסך 832,700 ₪ , ובשנת 2019 נתקבל תקציב ממשרד השיכון בגין תכנון ניו מג’דל בסך 1,724,814 ₪ , כך שההגדלה עברה את ה 50% מההתקשרות, ואושרה במליאת המועצה ונתקבלה חוות דעת היועץ המשפטי.

סה”כ ההתקשרות היום עם המתכנן מתווה עירוני הינה בסך 5,544,524 ₪, נתקבל תקציב ממשרד השיכון עבור חזרה על אבן דרך 5 מההסכם העיקרי בגין טיפול בהתנגדויות ובילקוט הפרסומים בסך 298,701 ₪, כך שנדרשת הגדלה להתקשרות בסכום זה.

ראש המועצה מסביר את מהות ההגדלה.

החלטה: חברי המליאה ולאחר ששמעו את ההסבר אישרו פה אחד את הגדלת החוזה ע”י הרמת ידים

 • אישור פתיחת תב”ר מספר 387 – שיקום כביש מס 30 בסך 247,675 ₪ – הרשאה תקציבית ממשרד הפנים בסך 244,490 ₪ , תקציב מקרנות הרשות בסך 3,185 ₪.

 החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר ע”י הרמת ידים

 • אישור פתיחת תב”ר מס 388 – שיקום כביש מס 126 בסך 224,460 ₪ – הרשאה תקציבית ממשרד הפנים. החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר ע”י הרמת ידים
 • אישור פתיחת תב”ר מס 389 – קול קורא להפעלת תכניות לקידום מעמד האישה בסך 75,000 ₪ – הרשאה תקציבית ממשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בסך 65,000 ₪ , 10,000 ₪ מקרנות הרשות.

החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר ע”י הרמת ידים

 • אישור דוח רבעון 3 שנת 2022.

גזבר המועצה מסביר בפני חברי המועצה את תמצית המאזן הן בהוצאות והן בהכנסות בכל סעיפי התקציב שבוצעו עד רבעון 3/22. 

החלטה: חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מהגזבר אישרו פה אחד ע”י הרמת ידים

סעיפים נוספים  שאושרו לדיון:

 • פתיחת תב”ר מספר 178 – מרכז פייס לשירותי רווחה וקהילה – תב”ר נסגר בשנת 2021 בעודף בסך של 11,880 ₪ , התב”ר הינו בסך של 6,607,491 ₪ שאושר במשרד הפנים ביום 14.11.2016 בגין בנית מבנה רווחה , תקציב ממפעל הפיס בסך 1,874,560 ₪ ותקציב ממשרד הרווחה בסך 4,732,931 ₪ שמורכב משתי הרשאות – הרשאה בסך 600,000 ₪ שנתקבל ממנה סך של 537,564 ₪ ויתרת ההשראה הוחזרה למשרד , הרשאה תקציבית שניה בסך 4,132,931 ₪ שנתקבל ממנה סך של 2,830,834 ₪ והיתרה בסך 1,302,097 ₪ טרם נוצלה. בנית המבנה הסתיימה בביצוע בסך של 5,283,227 ₪  והכסף שוחרר , ופג תוקף ההרשאה התקציבית של משרד הרווחה ולכן התב”ר נסגר.

לאחרונה המועצה פנתה למשרד הרווחה וחדשה את תוקף ההרשאה התקציבית שטרם נוצלה בסך 1,302,097 ₪ לצורך בנית עוד קומה בבניין הרווחה , ולכן צריך לאשר פתיחת התב”ר מחדש ועדכונו כך ש התב”ר יסתכם כדלקמן :-

תקציב הכנסות :-

תקציב ממפעל הפיס בסך – 1,926,710 ₪ – כסף שנתקבל בפועל

תקציב ממשרד הרווחה – 537,564 ₪ – הרשאה ראשונה כסף שהתקבל בפועל

תקציב ממשרד הרווחה – 4,132,931 ₪ – הרשאה תקציבית שנוצלה חלקית וחודש תוקפה.

סה”כ הכנסות בתב”ר = 6,597,205 ₪

תקציב הוצאות :-  6,597,205 ₪

החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר ע”י הרמת ידים

 • פתיחת תב”ר חדש מספר 390 – טיפול בהטמעת הסדר קרקע במנהל והתנגדויות – תב”ר בסך 150,000 ₪ לפי אומדן ההנדסה – מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן פיתוח היטלי השבחה

החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר ע”י הרמת ידים

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:00

 

 

______________________________

חסן מחמוד

מזכיר המועצה

______________________________

דולן אבו סאלח

ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *