פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 11/2022

15/11/22

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולן אבו סאלח, ראש הממועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר מועצה
 • מר אמין קדמאני, חבר מועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים, חבר מועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר מועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר מועצה
 • מא מאהר ח’טאר, חבר מועצה

משתתפים:

 • עו”ד עזת קיס, מבקר פנים
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • מר חסן מחמוד, מזכיר המועצה
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש רשות
 • גב’ יארא חלבי, עוזרת גזבר
 • גב’ רשא אבו ג’בל, מנהלת לשכת מזכיר

 

התכנסה מליאת המועצה מס’ 11/2022 היום שלישי 15/11/2022 בשעה 18:30 בלשכת ראש המועצה. 

פתיחה: 

ראש הרשות מבקש להוסיף שני נושאים:

 1. אישור פתיחת תב”ר מספר 386 – שיקום כבישים 1+2 אזור תעשיה – תב”ר בסך 230,073 ₪ , מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן עבודות פיתוח היטלי השבחה .
 1. אישור חוק עזר להיטלי פיתוח הרלוונטיים לעבודות הפיתוח והתשתיות באזור התעשייה, לרבות סלילת ותיעול והיטלי השבחה.

החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד את הוספת שני הנושאים.

נושאי הדיון:

 1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה קודם מס’ 10/2022 מיום 26/10/2022.

החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד

 1. אישור העסקת שוטרים בשכר בפארק שכונה מערבית לפי הצורך.

ראש המועצה מבקש לתקן את ניסוח הסעיף- לרשום בדיוק איפה מיקום הפארק שנמצא בכניסה המערבית של היישוב (אתר אשפה לשעבר). וממשיך ומסביר על הצורך להצמיד לעבודת הפיתוח שוטר להימנע מהתנגשות עם התושבים שטוענים בעלות על השטח.

החלטה: חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מראש המועצה מאשרים פה אחד 

 1. אישור פתיחת תב”ר מס’ 385 – ציוד וריהוט גני ילדים גלובלי – בסך 400,000 ₪ , תקציב ממפעל הפיס

החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר

 1. סגירת גרעון בית ספר אלמנאהל בניהול העצמי – בית הספר בשנת הלימודים תשפ”ב נסגר בגירעון בניהול העצמי של התקציב המוקצה לבית הספר בסך של 42,000 ₪ – הגרעון נובע מתשלום החזר מים לרשות בסך 22,000 ₪ בגין שנת תשפ”א , 20,000 אלפי ₪ פרויקט מרחבי לימודים.

ראש המועצה ועוזרת הגזבר מסבירים לחברי המליאה מהות הגירעון והחריגה ושהתשלום יבוצע מהשותף של הרשות.

החלטה: חברי המליאה ולאחר ששמעו ההסבר אישרו פה אחד את החריגה. 

 1. אישור מחיקת חובות ארנונה לפי סעיף 339 לפק” העיריות – סכום המחיקה מסתכם בסך של 597,560.2 ₪

הערה: מר יוסף מבקש לעדכן את ועדות הרשות ולדון בהם בישיבת המליאה הבאה

החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד את מחיקת חובות ארנונה.

 1. אישור תחשיב אגרת אשפה עודפת במסגרת חוק עזר פינוי אשפה.

היועמ”ש מסביר שעד היום אין למועצה חוק עזר לפינוי אשפה, יש צורך דחוף בטיפול האשפה העודפת באזור תעשייה שעדיין לא מוסדרת, שפינויה חייב להיות באחריות בעל העסק, המועצה לא יכולה לקחת על עצמה לפנות אותה בגלל גובה העלויות, ולכן צריך להסדיר חוק עזר בעניין, בוצע חישוב ע”י יועץ חיצוני.  התחשיב הינו 589 ₪ לטון, היו חישובים גבוהים הרבה יותר מהתעריף המוצע בחישוב שקיבלתם, ביקשנו מהיועץ להציע תעריפים פחותים .

החלטה: חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מהיועמ”ש אישרו פה אחד את התחשיב ואת חוק העזר המוצע לפינוי אשפה.

 1. אישור חוק עזר לסלילת כבישים ותיעול.

ראש המועצה מסביר שאזורי תעשייה בדרך כלל בנויים בקרקע מדינה, אך במצבנו 90%  מאזור התעשייה בנוי על קרקר פרטית, בעקבות החלטת הממשלה 717 התפרסם קול קורא שמאפשר לעשות עבודות פיתוח באזור תעשייה בקרקע פרטית, אך אחד מהתנאים בקול קורא דורש לפחות אישור מליאת מועצה על חוק עזר להיטלי השבחה, סלילת כבישים ותיעול .

החלטה: חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מראש המועצה אישרו פה אחד חוק עזר לסלילת כבישים ותיעות.

 1. אישור פתיחת תב”ר מספר 386 – שיקום כבישים 1+2 אזור תעשיה – תב”ר בסך 230,073 ₪ , מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן עבודות פיתוח היטלי השבחה .

החלטה: חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב”ר  

הישיבה ננעלה בשעה 19:30

 

_______________________                                     _____________________________

 

 

חסן מחמוד                                                                                       דולן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                                     ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *