חופש המידע

פירוט המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות לפיהן פועלת המועצה

חוק חופש המידע

פירוט המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות לפיהן פועלת המועצה המועצה פועלת בהתאם להנחיות והוראות משרד הפנים המתפרסמות מעת לעת בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים. חוזרי המנכ”ל מפורסמים באתר האינטרנט של משרד הפנים, ניתן לעיין בהם בלינק המפורסם בתחתית דף הבית של אתר המועצה. http://www.moin.gov.il/Pages/chozrey-mankal.aspx יחד עם זאת …

أكمل القراءة »

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

על פי חוק חופש המידע,  התשנ”ח – 1998, לכל אזרח או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה. כיצד מקבלים מידע?  על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ”ט 1999– שהתקין שר המשפטים, והוראות התכ”ם, עליך להגיש את הבקשה באמצעות טופס בקשת אזרח לקבלת מידע וכן לשלם “אגרת בקשה” לקבלת מידע בסך 20 …

أكمل القراءة »