חופש המידע

דו”ח שנתי לשנת 2023 על יישום חופש המידע במועצה המקומית מג’דל שמס

דו"ח חופש מידע

בהתאם לסעיף 5 חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998, וסעיף 7 תקנות חופש המידע-1999, להלן דו”ח שנתי על חופש המידע במועצה המקומית מג’דל שמס לתקופה שבין 01-01-2023 עד 31-12-2023.  בשנת 2023 התקבלו במועצה המקומית מג’דל שמס 19 בקשות למידע, כדלקמן: סיכום בקשות מידע לשנת 2023:  18   בקשות טופלו ונענו במלואן 0  בקשות לא טופלו …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות עם נותני שירות להפעלת תוכניות ליזמות וחדשנות בחט”ב

בקשה לקבלת שירות של איש

28.5.2023 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותני שירות להפעלת תוכניות ליזמות וחדשנות בחט”ב   התקשרות עם נותני שירות להפעלת תוכניות ליזמות וחדשנות בחט”ב תקנה תקציבית 206701183 , לפי הקול קורא ניתנת לבית הספר אפשרות לבחור תוכניות המתאימות לו מתוך מאגר התוכניות המאושרות של משרד החינוך. …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360 פסיכולוג חינוכי וקלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק תוספת מעגן מהחלטת ממשלה

בקשה לקבלת שירות של איש

28.5.2023 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360 פסיכולוג חינוכי וקלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק תוספת מעגן מהחלטת ממשלה   המועצה פנתה לכל נותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים / מומחים של הרשות. המועצה פנתה לנתוני השירות שלהלן :- מחמד שאכר – פסיכולוג …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח להקמת מעון יום ובניין רב תכליתי

מבנה מעון יום

 18/05/2023   פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח להקמת מעון יום ובניין רב תכליתי   המועצה פנתה לנותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים / ספקים של הרשות . המועצה פנתה לנותני השירות שלהלן :- אינג’ עמאשה סעיד אינג’ ולי פארס אינג שקיר חאלד …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות עם נותני שירות במסגרת תוכנית 360 – תכנית הכוח לצמוח במרכז גיל הרך

בקשה לקבלת שירות של איש

 13/03/2023   פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותני שירות במסגרת תוכנית 360 – תכנית הכוח לצמוח במרכז גיל הרך   המועצה פנתה לנותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים / מומחים של הרשות , בנוסף המועצה פרסמה הודעה לאיתור מועמדים למתן שירות בתכנית הכוח לצמוח ע”פ …

أكمل القراءة »

דו”ח שנתי לשנת 2022 על יישום חופש המידע במועצה המקומית מג’דל שמס

דו"ח חופש מידע

בהתאם לסעיף 5 חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998, וסעיף 7 תקנות חופש המידע-1999, להלן דו”ח שנתי על חופש המידע במועצה המקומית מג’דל שמס לתקופה שבין 01-01-2022 עד 31-12-2022.  בשנת 2022 התקבלו במועצה המקומית מג’דל שמס 23 בקשות למידע, כדלקמן: סיכום בקשות מידע לשנת 2022:  23   בקשות טופלו ונענו במלואן 0  בקשות לא טופלו …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360 , טיפול רגשי , פסיכולוג חינוכי וקלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק ושירותי טיפול גינוני ובאומנות למחלקת החינוך ( להלן השירות ) לשנת 2023

בקשה לקבלת שירות של איש

02/02/2023 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותני שירות במסגרת תכנית 360 , טיפול רגשי , פסיכולוג חינוכי וקלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק ושירותי טיפול גינוני ובאומנות למחלקת החינוך ( להלן השירות ) לשנת 2023   המועצה פנתה לכל נותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים / מומחים …

أكمل القراءة »

פרסום שנתי התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות יחס ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לשנת 2022

בקשה לקבלת שירות של איש

התקשרות עם נתוני שירות במסגרת תכנית האיתור במשפחתונים ובגני ילדים לשנת הלימודים תשפ”ב שם נותן השירות סוג שירות סכום התקשרות 1-      מייס בטחיש קלינאית תקשורת 21,600 ₪ 2-      אומיה אבו ג’בל קלינאית תקשורת 23,760 ₪ 3-      נרג’ס אבו סאלח מרפה בעיסוק 45,360 ₪   התקשרות עם נותן שירות לפיקוח על …

أكمل القراءة »

מאגר נציגי ציבור בוועדות הבחינה מועצה מקומית מג’דל שמס

בקשה לקבלת שירות של איש

בהתאם לתקנות העיריות לקבלת עובדים ברשות  המקומית להלן שמות 2 נציגי ציבור שישמשו לחילופין כנציגים בוועדות הבחינה:   – מר. יוסף אבו סאלח    –       מג’דל שמס   – מר. נאיף פארס אבו סאלח –       מג’דל שמס 

أكمل القراءة »

חוקי עזר – מועצה מקומית מג’דל שמס

החלטה על התקשרות

חוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה ובפעילותה של הרשות. בעזרתם של חוקים אלו מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים. באמצעותם של חוקי העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעולות אחרות – וכן …

أكمل القراءة »