פרוטוקול מליאה מן המניין מס’ 07/2021

14/11/2021

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

פרוטוקול מליאה מן המניין מס’ 07/2021

 

התכנסה מליאת המועצה ביום ראשון  14/11/2021 בשעה 18:19 בלשכת ראש המועצה.

נוכחים:

מר דולאן אבו סאלח – ראש המועצה

מר איהאב ולי- חבר מועצה

מר יוסף חמוד- חבר מועצה

מר אכרם רבאח- חבר מועצה

ד”ר גסאן אבראהים- חבר מועצה

אמין קדמאני- חבר מועצה

 

לא נכחו:

אינג’ איאד סבאג- חבר מועצה (שלח הודעה מוקדמת)

אינג’ סאמח סבאג- חבר מועצה

ד”ר רביע אבראהים- חבר מועצה

 

משתתפים:

עו”ד קאסם סיד אחמד- יועמ”ש הרשות

עו”ד עזת קיש- מבקר פנים

חסן מחמוד- מזכיר המועצה

יארא חלבי, עוזרת גזבר

הודא אבו עואד- רפרנטית תכניות עבודה ושירות לתושב, רושמת פרוטוקול.

 

בפתיחת הישיבה ראש הרשות פנה לחברים וביקש להוסיף על סדר היום שני נושאים חדשים:

  • אישור תכנית שנתית לעידוד העסקת אנשים עם מוגבלות.
  • עדכון הרכב ועדת איכות הסביבה וועדת הביקורת ברשות.

חברי המליאה אשרו פה אחד הוספת שני הנושאים.

 

נושאי הדיון: 

1-אישור פרוטוקול מועצה קודם 06/2021.

הפרוטוקול הקודם לא צורף בטעות לזימון לכן חברי המליאה החליטו לדחות את אישור הסעיף לישיבה הבאה.

 

2- תברים:

א-          פתיחת תברים חדשים :-

–             תב”ר מספר 322 – שיפוץ אולם ספורט בקרית חינוך – הרשאה תקציבית ממפעל הפיס בסך 300,000 ₪

–             תב”ר מספר 323 – רפורמה ברישוי עסקים – הרשאה תקציבית ממשרד הפנים  בסך 338,099 ₪

 

החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר על העדכונים בשני התב”רים מפי הגזבר וראש המועצה, אשרו אותם פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

ב-           עדכון תב”רים :-

–             הגדלת תב”ר מספר 153 – שיפוץ וחיזוק ב”ס אלמנאהל – תב”ר מאושר בסך 5,574,513 ₪, הרשאה תקציבית נוספת ממשרד החינוך בסך 1,295,329 ₪ , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה 6,869,842 ₪

 

החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר על העדכונים בשני התב”רים, אשרו אותם פה אחד בהרמת ידיים.

 

3-  הגדלת הסכם תכנון חלוקת קרקע לפי במסגרת ההסדר המוצע לקרקעות בישוב בתוך תכנית המתאר, לפי הנחיות רמ”י – הסכם חתום עם חאלד שקיר בסך 140,000 ₪ , נתבקשה הגדלה ל- 200,000 ₪ מאחר ויש צורך בהמשך ביצוע העבודות בעקבות עתירה שהוגשה כנגד ההליך ובקשות לשינויים של רשות מקרקעי ישראל וטיפול בהתנגדויות שהוגשו לאחר הפרסום השני.

היועמ”ש:  הסביר את סיבת ההגדלה בעקבות עתירה שהוגשה כנגד ההליך ולאור ההנחיות החדשות שהתקבלו המועצה נאלצה להזין עדכונים חדשים במפות, לשם ביצוע העבודות המועצה נאלצה להגדיל את ההסכם, מדובר בהמשך לעבודה שבוצעה, ומאחר וההגדלה מעל  25% ועד 50% מהתמורה שנקבעה בחוזה עם המתכנן, ההגדלה לפי הנהלים מחייבת אישור מועצת הרשות.

 

החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר למהות ההגדלה מראש המועצה ויועמ”ש הרשות, אשרו את ההגדלה פה אחד בהרמת ידיים.

 

4-  דיון בדוחות מבקר הפנים של המועצה

מזכיר המועצה עדכן שהייתה פנייה מחבר המועצה סאמח סבאג לדחות הדיון בנושא מאחר והפרוטוקול של ועדת הביקורת לא הושלם, לטענתו הוא מסר טיוטה. בנוסף יו”ר ועדת הביקורת אינג’ איאד סבאג ביקש לענות לבקשת חבר המועצה מר סאמח סבאג ולדחות הדיון.

יועמ”ש הרשות:

ישיבת ועדת הביקורת נערכה לפני כמה חודשים, ביקשתי רבות להעביר את המלצות הועדה והערות ראש המועצה לדיון במליאת המועצה, מדובר בדוחות ביקורת של השנים 2017-2018 שטרם פורסמו, לדעתי התנהלות זו של ועדת הביקורת פוגעת קשות בתפקודה התקין של הרשות, לא יעלה על הדעת שחברי מועצה שקיבלו אימון הציבור ואשר צריכים לפעול לקידום הישוב יתנהלו בצורה כזאת הפוגעת בתפקוד הרשות, ועדת הביקורת צריכה להתכנס בתדירות, עניין הביקורת חשוב ביותר ואין לזלזל בו.

ראש המועצה:

אני מדגיש שהתייצבות חברי המועצה והתכנסות הועדות חשובה ביותר והעדר התייצבות לישיבות המועצה ובוועדות פוגע בתפקוד המועצה, לכן אני מציע לפטר את ועדת הביקורת ולמנות ועדה במקומה.

יועמ”ש הרשות:

חברי המועצה רשאים בכל עת לפטר ועדה שנבחרה על ידיה ו/או לשנות את הרכבה.

 

החלטה:חברי המועצה החליטו פה אחד לפטר את ועדת הביקורת ולדחות בחירת ועדה חדשה לישיבה הקרובה

 

5-  אישור תכנית לעידוד העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2022.

החלטה:  חברי המליאה ולאחר שעיינו בתכנית, העידו על חשיבות תמיכת אותם אנשים והצביעו פה אחד בעד התכנית.

 

6-  עדכון הרכב ועדת איכות הסביבה:

יועמ”ש הרשות:

בהתאם לחוק, על המועצה להקים ועדה לאיכות סביבה ולכנס אותה ארבע פעמים בשנה הרכב ועדת איכות הסביבה, הועדה מורכבת מארבע חברי מועצה, עובד בכיר שהוא אחראי איכות הסביבה ברשות, שני ניצגי ציבור שייבחרו בהתייעצות עם ארגון סביבתי מקומי.

בישוב אין ארגון סביבתי, בהתייעצות עם ארגון ארצי , חיים בסביבה מונה מטעם הארגון ד”ר תייסיר מרעי והארגון המליץ על מר סאלח אבו עראר לאיוש תפקיד נציג הציבור השני שייבחר בסמכות המועצה.

החלטה:  חברי המועצה אישרו פה אחד את מינוי שני נציגי הציבור כחברים בוועדה לאיכות הסביבה, חברי המועצה הצביעו על ביטול ועדת איכות הסביבה הקיימת מאחר וכמעט לא התכנסה בכלל.

חברי המועצה בחרו ועדה חדשה לאיכות הסביבה שמורכבת מ-:

  1. חבר המועצה מר אכרם רבאח – יו”ר הועדה
  2. חבר המועצה מר יוסף סייד אחמד
  3. חבר המועצה אמין קדמאני
  4. חבר המועצה איהאב ולי
  5. מר ח’אלד אבו סאלח – מנהל מחלקת איכות הסביבה במועצה
  6. ד”ר תייסיר מרעי – נציג ציבור מטעם ארגון ארצי (חיים וסביבה)
  7. מר סאלח אבו עראר – נציג ציבור שמונה בהתייעצות עם ארגון ארצי (חיים וסביבה)

 

לפני סגירת הישיבה החברים הסתייגו מהעדר הנוכחות של חלק מחברי המועצה  ודרשו מראש המועצה לפעול במסגרת סמכותו לטפל בעניין.

 

הישיבה ננעלה בשעה 20:38

 

__________________________                                          _____________________________

חסן מחמוד                                                                                 דולן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                            ראש המועצה

 

شاهد أيضاً

נותן שירות לביצוע עבודות תכנון פיזי להסדרת מצב סטטוטורי לכבישים בישוב

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות- התקשרות עם נותן שירות לביצוע עבודות תכנון פיזי להסדרת מצב סטטוטורי לכבישים בישוב

12/12/2021   פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותן שירות לביצוע …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *