פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 05/2021

04/08/2021

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

פרוטוקול מליאת מועצה  מן המניין מס’ 05/2021

התכנסה מליאת המועצה המקומית מג’דל שמס ביום שלישי 03/08/2021.

 

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה
 • מר יוסף חמוד , חב’ המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר מועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר מועצה

לא נכחו:

 • מר סאמח סבאג’, חבר מועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה

משתתפים: 

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • עו”ד עזת קיש ,מבקר פנים
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש המועצה

 

נושא הדיון:

 • אישור פרוטוקול קודם מס’ 04/2021 מיום 30/05/2021.

חברי המליאה אשרו פה אחד את פרוטוקול המועצה הקודם מס’ 04/2021, מיום 30/05/2021.

 • אישור מחיקת חובות ארנונה (חוב ישן) .

היועמ”ש הסביר לחברי המליאה על מחיקת חובות ארנונה ישנים מבחינה חוקית והגזבר התייחס לנושא מבחינה כלכלית. מדובר במחיקת חובות ע”ס 1,022,500 ₪.

חברי המליאה אשרו פה אחד את מחיקת החובות בסך: 1,022,500 בהתאם לנהלים המקובלים בחוק ולפי חוזר מנכ”ל 5/2012.

 • ייעוד חלוקת דיבידנדים מתאגיד מי התנור לטובת פרויקט ציבורי.

חברי המליאה שמעו הסבר על הנושא מגזבר הרשות בקשר לחלופות האפשרויות ע”פ חוק בקשר לחלוקת הדיבידנדים מתאגיד מי התנור , חלופה ראשונה שהשימוש בכספי הדיבידנדים יהיה באמצעות הרשות וישמש לטובת כלל תושבי הרשות המקומית ע”י ייעודו לפרויקט ציבורי , חלופה שניה הינה העברת סך הדיבידנדים לתושבים ע”י תאגיד מי התנור.

חברי המועצה החליטו פה אחד לבחור בחלופה הראשונה ולייעד את כספי הדיבידנדים לטובת פרויקט ציבורי.

עדכון ועדת איכות הסביבה.

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר מהיועמ”ש על תפקידה והרכבה של ועדת איכות הסביבה ועל העדכון הנדרש לשם עדכון הרכב הועדה, מינוי שני נציגי ציבור, תושבי הישוב. הוחלט לפעול בהתאם לנהלים (תיקון מס’ 98 תשס”ה – 2005 סעיף 149 י. (ב). רצ”ב ).  ההרכב יאושר בהמשך.

 

 • אישור עבודה נוספת לעו”ס השאם אבו ג’בל.

היועמ”ש קיבל חוות דעת משפטית בעניין עבודה נוספת, היועמ”ש הסביר את התנאים לאישור עבודה נוספת לעובד מועצה המועסק במשרה קבועה מלאה (מדובר בהפעלת צימר). מצ”ב חוות דעת היועמ”ש.

חברי המליאה ולאחר ששמעו את ההסבר, אשרו התעסקות נוספת לעו”ס השאם אבו ג’בל בכפוף מינוי מנהל שינהל את העסק ובכפוף להוראות הדין.

 

 • תב”רים:
 • אישור פתיחת תב”ר מספר 312 – פרויקט חינוך סביבתי תשפ”א-תשפ”ב – תקציב 107,250 ש”ח – הרשאה תקציבית מהמשרד להגנת הסביבה.

חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מגזבר המועצה, אשרו את פתיחת התב”ר פה אחד.

 

 • ביטול תב”ר מספר 311 – תכנית מפורטת כביש אלמרג’– תקציב בסך 240,000 ש”ח מקרנות הרשות (סיבת ביטול: אין אפשרות לבצע בתקופה הקרובה, וייעוד התקציב לפרויקטים דחופים יותר).

חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מגזבר המועצה, אשרו את ביטול התב”ר פה אחד.

 

 • פתיחת תב”ר מספר 313 – פיתוח חצר בי”ס יסודי א – תקציב 150,000 ש”ח – קרנות הרשות

חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מגזבר המועצה, אשרו את פתיחת התב”ר פה אחד.

 

 • פתיחת תב”ר מספר 314 – קיר תומך כביש 40 – תקציב 50,000 ש”ח – קרנות הרשות

חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מגזבר המועצה, אשרו את פתיחת התב”ר פה אחד.

 

 • פתיחת תב”ר מספר 315 – שיפוץ ספריה ציבורית – תקציב 100,000 ש”ח , הרשאה תקציבית משרד השיכון.

חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מגזבר המועצה, אשרו את פתיחת התב”ר פה אחד.

 

 • הגדלת תב”ר מס’ 296- שיקום ופיתוח כבישים כמפורט להלן:

תב”ר מאושר ע”ס:                 700,000 ₪

הגדלה מקרנות הרשות ע”ס:  40,000 ₪.

סה”כ תב”ר לאחר הגדלה:     740,000 ₪.

 

חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מגזבר המועצה, אשרו את הגדלת התב”ר פה אחד.

 

 

شاهد أيضاً

נותן שירות לביצוע עבודות תכנון פיזי להסדרת מצב סטטוטורי לכבישים בישוב

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות- התקשרות עם נותן שירות לביצוע עבודות תכנון פיזי להסדרת מצב סטטוטורי לכבישים בישוב

12/12/2021   פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותן שירות לביצוע …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *