פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 06/2021

17/10/2021

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 06/2021

התכנסה מליאת המועצה ביום ראשון 17/10/2021 בשעה 18:30 בלשכת ראש המועצה.

נוכחים:

דולאן אבו סאלח, ראש המועצה

ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה

יוסף חמוד, חבר המועצה

איהאב אלולי, חבר המועצה

ד”ר רביע אבראהחם, חבר המועצה

אמין קדמאני, חבר המועצה

אכרם רבאח, חבר המועצה

לא נכחו:

מאהר חטאר , חבר המועצה

סאמח סבאג , חבר המועצה

משתתפים:

חסן מחמוד, מזכיר המועצה, רושם פרוטוקול

עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש

הודא אבו עואד, רפרנטית תכניות עבודה ושירות לתושב

רו”ח שאדי בריק, גזבר הרשות

יארא חלבי- עוזרת גזבר

 

בתחילת הישיבה ראש המועצה בקש להוסיף סעיף חדש על סדר היום של המועצה , מדובר באישור מועצה הרשות להפקיע שטח המיועד לבנייני ציבור ( שטח ציבורי ) על מנת לסלול דרך המחברת את קרית החינוך לכניסה המערבית של הישוב , ולבנית קונסרבטוריון .

 

על סדר היום

1 – אישור פרוטוקולים  מליאה מן המניין מס’ 05/2021:  חברי המליאה ולאחר שעיינו בפרוטוקול, אשרו אותו פה אחד

2- אישור הלוואה במסגרת תכנית הבראה:  גזבר המועצה הסביר לחברים על ההלוואה – עמידה ביתרת אבני דרך תכנית הבראה – ההלוואה הינה בסך 462,500 ₪ מבנק מרכנתיל דיסקונט , ריבית פריים + 0.8%.

חברי המליאה ולאחר ששמעו את ההסבר אשרו את ההלוואה פה אחד

3- אישור דוחות רבעוניים 1+2/2021:  גזבר המועצה עבר על כל סעיף בכל אחד מהדוחות בנפרד וענה לשאלות החברים- מאושר פה אחד

4- תב”רים:

סגירת תב”ר מספר 299 – מלחמה בקורונה תכנית בני חיל – ביצוע הכנסות 343,910 ₪

ביצוע הוצאות 343,910 ₪

עודף / גרעון             0

הגדלת תברים

הגדלת תבר מספר 151 – בנית גן ילדים דו כיתתי – תב”ר מאושר 2,478,320 ש”ח ,הרשאה תקציבית נוספת בסך 52 אלפי ש”ח בגין הצטיידות ממשרד החינוך , סה”כ תבר לאחר הגדלה – 2,530,320 ש”ח

מאושר פה אחד

  

הגדלת תב”ר מספר 313 – פיתוח חצר בי”ס יסודי א  – תב”ר מאושר 150,000 ש”ח , הגדלה בסך 50 אלפי ש”ח מקרנות הרשות קרן עבודות פיתוח היטלי השבחה – סה”כ תב”ר לאחר הגדלה 200,000 ש”ח

מאושר פה אחד

 

הגדלת תב”ר מספר 298 – תכנון חלוקת קרקע לפי הנחיות רמ”י – תב”ר מאושר 150,000 ש”ח , הגדלה בסך 50 אלפי ש”ח מקרנות הרשות קרן עבודות פיתוח היטלי השבחה , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה 200,000 ש”ח

מאושר פה אחד

 

הגדלת תב”ר מספר 267 – סימון כבישים והתקני בטיחות 2019 – תב”ר מאושר 151,024 ש”ח – הגדלה בסך 7005 ש”ח מקרנות הרשות קרן עבודות פיתוח , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה – 158,029 ש”ח

מאושר פה אחד

 

הגדלת תב”ר מספר 308 – שדורג רשת חשמל – תב”ר מאושר בסך 1,000,000 ש”ח , הגדלה בסך 400,000 ש”ח מקרן משק חשמל , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה – 1,400,000 ₪

מאושר פה אחד

 

פתיחת תברם חדשים

פתיחת תב”ר מספר 316 -התאמות עבור נגישות ראיה גני ילדים – הרשאה תקציבית משרד חינוך בסך 23,732 ₪.

מאושר פה אחד

פתיחת תב”ר מספר 317- חידוש מבנה בית ספר עיוני  – הרשאה תקציבית משרד חינוך בסך 950,000 ₪

מאושר פה אחד

פתיחת תב”ר מספר 318- שיפוץ שירותים בי”ס יסודי א – הרשאה תקציבית ממפעל הפיס בסך 200,000 ₪

מאושר פה אחד

פתיחת תב”ר מספר 319- ציוד וריהוט בי”ס יסודי אלמנאהל – הרשאה תקציבית ממפעל הפיס בסך 250,000 ₪ .

מאושר פה אחד

פתיחת תב”ר מספר 320- שיפוץ בי”ס עיוני- הרשאה תקציבית ממפעל הפיס בסך 200,000 ₪

מאושר פה אחד

פתיחת תב”ר מספר 321- ציוד וריהוט גני ילדים- הרשאה תקציבית ממפעל הפיס בסך 200,000 ₪

אושר פה אחד

5- תיקון צו ארנונה 2021/2022 :-

המועצה בשנת 2021 הוסיפה תעריף מחסן/מבנה חקלאי בתעריף 20 ₪ למ”ר , ועד עכשיו אין נכסים שמחויבים בתעריף מחסן חקלאי , ותעריף זה היה אמור לעבור הליך של אישור השינוי בצו הארנונה במשרד הפנים דבר שלא נעשה ולכן יש לגרוע את התעריף מצו הארנונה היות ולא קבל אישור משרד הפנים , במקביל המועצה תפעל לפי הנהלים בשנת 2022 לצורך העדכונים שהיא רוצה לבצע בצו הארנונה ותקבל אישור משרד הפנים בהתאם.

6- הפקעת שטח ציבורי המיועד לסלילת כביש ובנית קונסרבטוריון :-

יועמ”ש הרשות בהתאם לתוכנית המתאר המאושרת של הישוב , המועצה צריכה להפקיע את כל השטחים המיועדים לבנייני ציבור וזאת בהתאם לתקנון התוכנית המאושרת.

המועצה מכוונת להתחיל בביצוע עבודות בנית קונסרבטוריון וסלילת כבישים בשטח המיועד לבנייני ציבור.

על מנת להתחיל בהליך ההפקעה כדין ובהתאם לחוק התכנון והבניה , שלב ראשוני צריך לקבל אישור מועצת הרשות , לאחר מכן צריך להגיש בקשה בהתאם לוועדה המקומית לתכנון ובניה . יועמ”ש הרשות הציג את מדידה של השטח נשוא ההפקעה .

חברי המועצה מאשרים פה אחד הליך ההפקעה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:00.

                                 _______________________                       _________________________

                                                  חסן מחמוד                                                      דולן אבו סאלח

                                              מזכיר המועצה                                                     ראש המועצה

شاهد أيضاً

נותן שירות לביצוע עבודות תכנון פיזי להסדרת מצב סטטוטורי לכבישים בישוב

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות- התקשרות עם נותן שירות לביצוע עבודות תכנון פיזי להסדרת מצב סטטוטורי לכבישים בישוב

12/12/2021   פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותן שירות לביצוע …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *