פרוטוקול מליאת מועצה מס’ 05/2017

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ,ביום חמישי  01/06/2017 בשעה 17:00 בלשכת ראש המועצה

נוכחים :

– מר דולאן אבו סאלח –   ראש המועצה

– מר עפיף איוב –   חבר המועצה

– עו”ד אוסאמה עג’מי – חבר המועצה

– מר אמין קדמאני –   חבר המועצה

– מר אימן שופי –   חבר המועצה

– מר חמד מרעי –   חבר המועצה

– מר פאדי פחראלדין- חבר המועצה

משתתפים :

עו”ד קאסם סייד אחמד – יועמ”ש .

עו”ד עזת קייס – מבקר פנים .

ראסם קנואת – גזבר המועצה.

חסן מחמוד – מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול .

אדם בריק – עוזר ראש המועצה .

ראש המועצה:ערב טוב לכולם אנחנו יושבים היום בישיבת מועצה מס’ 05/2017.

על סדר היום:

1- אישור פרוטוקול קודם 04/2017 מיום ראשון 14/05/2017  . אושר פה אחד.

2- אסדרת פעילות אשכול הגליל המזרחי בעיקר בתחום סמכויות ומכרזים הרלוונטים לאשכול.

א. הצגת ראש המועצה:

בהתאם לתיקון חוק איגודי ערים (פרק אשכול רשויות מקומיות),ניתנת האפשרות לרשויות אשכול גליל מזרחי להגיש בקשה להקים את האשכול בהתאם למתכונת החדשה ,כלומר איגוד ערים מסוג אשכול.

תיקון החוק נועד לאסדר את פעילות האשכול בעיקר בתחום סמכויות ומכרזים, תוך שימור עקרון הוולונטריות בהצטרפות והאצלת סמכויות ותפקידים כאמור בחוק.

לפי החוק , גם האשכולות שהוקמו בהתאם לנוהל משרד הפנים הישן כתאגיד עירוני , נדרשים לה

גיש בקשה חוזרת להקמת האשכול במתכונת החדשה ( איגוד ערים מסוג אשכול) . הבקשה תובא לאישור שר הפנים לאחר דיון בועדת חקירה ייעודית שתבחן את הבקשה בכפוף להסכמת הרשויות .

לפי זה על בסיס הצעת ראש הרשות ,מועצת מגדל שמס יחד עם שאר רשויות האשכול שלהלן : צפת , קרית שמונה, גולן, מבואות חרמון, מרום הגליל, הגליל העליון, ראש פינה , יסוד המעלה, חצור הגלילית , מטולה, עג’ר , קצרין , גוש חלב, טובא זנגריה, עין קיניא , מסעדה , בוקעתא, מעוניינות לפנות בבקשה למשרד הפנים לאסדרת והקמת אשכול גליל מזרחי כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות בהתאם לסעיף 17ד1 (1) לחוק איגוד ערים (פרק אשכול רשויות מקומיות) .

חברי המליאה מאשרים את אסדרת האשכול כאיגוד ערים מסוג אשכול.

ב- המליאה מאשרת ביטול השירות הווטרינרי הרשותי ומאשרת האצלת סמכויות הרשות בתחום הווטרינריה לאשכול גליל מזרחי.                                                                                       המליאה : מאשרת את נספח ב’ –נוהל ההקמה וההפעלה בקשר לאספקת שירותי וטרינריה ע”י אשכול גליל מזרחי .

ג-  הצטרפות הרשות לאשכול לטיפול בתחנות מעבר ופסולת. חברי המליאה :מאשרים פה אחד.

3- אישור מבצע גביית חובות ארנונה בהסתמך על החלטת שר הפנים,ע”י הענקת הנחה של :50% לבעלי חוב ארנונה למגורים ושלא למגורים לחייבים אשר שלמו את חובותיהם באופן מלא בשנים 2015 – 2016 .

חברי המליאה : מאשרים פה אחד.

4-  אישור פתיחת חשבון בנק בבנק הדואר.

חברי המליאה : מאשרים פה אחד.

5- אישור תב”ר ע”ס: 240,692 ₪  לשיפוץ בית לוויות נשים(מבנה בית התפילה),מימון משרד הפנים (האגף לעדות  דתיות).  חברי המליאה: מאשרים פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 19:00 .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *