פרוטוקול מליאת מועצה מס’ 06/2017

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ,ביום חמישי  29/06/2017  בשעה 17:00 בלשכת ראש המועצה

נוכחים :

– מר דולאן אבו סאלח –   ראש המועצה

– מר עפיף איוב –   חבר המועצה

– עו”ד אוסאמה עג’מי – חבר המועצה

– מר אמין קדמאני –   חבר המועצה

– מר אימן שופי –   חבר המועצה

– מר חמד מרעי –   חבר המועצה

– מר פאדי פחראלדין- חבר המועצה

משתתפים :

עו”ד קאסם סייד אחמד – יועמ”ש .

עו”ד עזת קייס – מבקר פנים .

ראסם קנואת – גזבר המועצה.

חסן מחמוד – מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול .

אדם בריק – עוזר ראש המועצה .

ראש המועצה:ערב טוב לכולם אנחנו יושבים היום בישיבת מועצה מס’ 06/2017.

על סדר היום:

1- אישור פרוטוקול קודם 05/2017 מיום חמישי 01/06/2017  . אושר פה אחד.

2- אישור צוו המסים (ארנונה כללית) לשנת 2018 .

דולאן: חברים כפי שידוע לכולנו, המועצה המקומית חייבת בכל שנה עפ”י חוק לאשר את צוו המסים (הארנונה הכללית ) לכל שנה חדשה , על כן אנו דנים היום באישור צוו הארנונה וזאת בהתאם להנחיות ולנהלים שקבע משרד האוצר ומשרד הפנים. הגזבר ירחיב בנושא.               ראסם: ערב טוב, בהמשך להסבר של ראש המועצה, צוו המסים לשנת 2018 עודכן לפי המקדם שנקבע על ידי משרד הפנים בשיעור של: 2.18%  לעומת התעריפים שהיו בשנת 2017 .

חברי המליאה מאשרים פה אחד את צוו המסים ( ארנונה כללית )לשנת  2018  .

3- אישור תב”רים לחירום:

א. מידוף מחסן והשלמת ציוד במחסן,סכום של: 106,264 ₪ מימון משרד הפנים (אושר פה אחד)

ב. רכש 20 מכשירי קשר + ממסר ,סכום של 100,000 ₪ מימון משרד הפנים ( מאושר פה אחד)

4- שדרוג מח’ התברואה ואיכות הסביבה למחלקת שפ”ע (שיפור פני העיר)

מחלקת איכות הסביבה עוסקת בפועל בכל הקשור למחלקת התברואה והפיקוח התברואי בשנתיים האחרונות גם עוסקת בפיתוח פרוייקטים לשיפור חזות העיר ועובדת בסנכרון עם מחלקת ההנדסה דבר שמחייב הרחבת תחום הפעילות של המחלקה כדי לתת את השירות ההולם ולשפר את חזות העיר.על כן קיים צורך לשדרוג המחלקה למחלקת שפ”ע (שיפור פני העיר). יצויין כי מהלך זה מתוקצב בהצעת תקציב המועצה לשנת 2017 חברי המועצה מאשרים פה אחד

5- מינוי ועדה למיגור אלימות במועצה.                                                                                         בהתאם לתיקון מס’ 59 , סעיף 13ב לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) ,חלה על המועצה חובה למנות ועדה למיגור אלימות ,אשר תפקידה לאסוף נתונים הנוגעים למעשי אלימות ,עבריינות ופשיעה בתחום המועצה ,לבחון תכניות קיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשות,הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה  ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.                                                                                                                                     ב- חברי הוועדה יהיו:                                                                                                                         דולאן אבו סאלח- ראש המועצה. חסן מחמוד, מנכ”ל המועצה. סיגלית בר,מנהלת מחלקת החינוך.חאלד אבו סאלח,מנהל המחלקה לאיכות הסביבה . מחמוד אבו סאלח,קב”ט המועצה ראמז אסעד,מנהל מחלקת הרווחה. דורון גבריאל -נציג המשטרה

6- סגירת תב”רים שהסתיימו:

תב”ר מס’ 168 (ציוד וריהוט ב”ס עיוני) ע”ס: 72,250 ₪ ,  אשר הסתיים בעודף של:11,350 ₪.

תב”ר מס’ 220 (פריצת כביש מתחם קריית חינוך) ע”ס:185,917 ₪ אשר הסתיים בגרעון של 129 ש”ח .

תב”ר מס’ 230 (שיקום כביש מס’ 8 ) ע”ס: 744,021 ₪ ,אשר הסתיים בעודף של: 5,979 ₪.

חברי המועצה מאשרים פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 19:00 .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *