פרוטוקול מליאת מועצה מס’ 04/2017

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ,ביום ראשון 14/05/2017 בשעה 17:00 בלשכת ראש המועצה

נוכחים :

– מר דולאן אבו סאלח –   ראש המועצה

– מר עפיף איוב –   חבר המועצה

– עו”ד אוסאמה עג’מי – חבר המועצה

– מר אמין קדמאני –   חבר המועצה

– מר אימן שופי –   חבר המועצה

– מר חמד מרעי –   חבר המועצה

– מר פאדי פחראלדין- חבר המועצה

משתתפים :

עו”ד קאסם סייד אחמד – יועמ”ש .

עו”ד עזת קייס – מבקר פנים .

כרמי חלבי  –

מהנדס המועצה.

חסן מחמוד – מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול .

אדם בריק – עוזר ראש המועצה .

ראש המועצה:ערב טוב לכולם ,בשמי ובשם חברי ועובדי המועצה מוסרים את תנחומינו ומשתתפים בצערם של חברי המועצה על פטירת יקיריהם: מר אימן שופי על פטירתו של בן אחיו ומר חמד מרעי על פטירת אמו ז”ל .                                                                                                                         אנחנו יושבים היום בישיבת מועצה מס’ 04/2017.

על סדר היום:

1- אישור פרוטוקול קודם 03/2017 מיום חמישי 23/03/2017  . אושר פה אחד.

2- אישור תכנית מס’ 256-0485243- כביש כניסה מזרחית לכפר מגדל שמס –    ג/23138 “אלסוכרה”.

ראש המועצה: יצויין כי התכנית הנידונה אושרה בעבר במליאת מועצה מס’ 5/2011 מיום    24/05/2011 .ועקב חלוף הזמן והמעבר להגשת תכניות במכוונת לפי הנוהל החדש,המועצה ולבקשת הוועדה המחוזית במשרד הפנים נדרשת לחדש את פרוטוקול מליאת הרשות.  חברי המועצה מאשרים פה אחד.

3- אישור שינוי מס’ 4 בתב”ר מס’ 227 . מסכום של : 10,160,000 ₪ לסכום של: 14,330,000 ₪

הלוואות מבנק דקסיה ישראל (מימון ציבורי) לתקופה של 10 שנים ,ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן של עד 6% לשנה.

א. היתר קבלת אשראי מבנק דקסיה ,אישור משרד הפנים מיום:08/02/2017 .סכום:1,570,000 ₪

ב. היתר קבלת אשראי מבנק דקסיה ,אישור משרד הפנים מיום:08/05/2017 .סכום:2,600,000 ₪

חברי המועצה: מאשרים פה אחד.

       הישיבה ננעלה בשעה 16:20

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *