פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 08/2023

30/08/23

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה

לא נכחו:

 • מר אמין קדמאני, חבר מועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר המועצה

משתתפים:

 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • גב’ רשא אבו ג’בל, מנהלת לשכת המזכיר

 

התכנסה מליאת המועצה מן המניין מס’ 08/2023 היום רביעי 30/08/2023 בשעה 17:10 בלשכת ראש המועצה.

ראש הרשות ביקש להוסיף נושא על סדר היום:

 1. ביטול מכרזים:

א. זוטא 09/2023 להפעלת תכנית חינוכית בנושא סביבה למוסדות חינוך – הרשאה תקציבית אינה בתוקף

ב. זוטא 13/2023 ליום שיא יישובי להשכרת והפעלת מתקני שעשועים “מיני לונה פארק”  – פעילות לא תואמת תקציב

ג. זוטא 14/2023 תכנון פיזי מפורט עבור עבודות הרחבה ופיתוח מסלול הליכה וספורט בתוואי כביש 9898 – התקבלה הצעה יחידה שחורגת מהתקציב המותר

חברי המועצה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 

נושאי הדיון: 

 1. אישור פרוטוקול קודם:
 • פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 07/2023 מיום 20/08/2023.

 חברי המועצה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 1. עדכון תב”רים:-
 • הגדלת תב”רים שיפוצי גנים :-

המועצה יצאה למכרז פומבי לביצוע עבודת השיפוצים בגנים ,  והאריכה פעמים את המכרז והספקים לא נגשו למכרז , לאחר בדיקת כתבי הכמויות נמצא שמחירים לא תואמים מחירי שוק,  וגם נעשה סיור בגנים ונעשו התאמות לכתבי כמויות , התב”רים המקוריים נפתחו בהתאם לאומדן הראשוני , ולאחר התאמת האומדנים ויציאה למכרז ,דרשנו השלמת תקציב בהתאם לנתוני הזכייה ממפעל הפיס , ולהן השינויים בתב”רים :-

 

מספר תב”ר שם תב”ר תקציב מקורי – תב”ר מאושר הגדלה סה”כ תב”ר לאחר הגדלה מקור תקציבי
414 שיפוץ גן אלמוסתקבל 157,071 73,684 230,755 מפעל הפיס
413 שיפוץ גן אלסנאפר 93,750 72,430 166,180 מפעל הפיס
412 שיפוץ גן אלשמוע 92,231 71,265 163,496 מפעל הפיס
411 שיפוץ גן אלבראעם 130,559 73,786 204,345 מפעל הפיס
410 שיפוץ גן אלפראשאת 53,556 78,269 131,825 מפעל הפיס

 

 • הגדלת תב”ר מספר 371 –

הקמת מבנה מעון יום , תב”ר מאושר בסך 4,156,516 ₪ תקציב ממשרד החינוך , סה”כ תקציב נדרש לבנית המבנה כולל עבודות פיתוח בהתאם לזכייה במכרז פומבי מספר 14/23 ולאומדן הפרויקט הינו  5,673,406 ₪ לא כולל תכנון ופיקוח , ולכן המועצה דרשה את השלמת התקציב ממפעל הפיס, התקבל הרשאה תקציבית ראשונית בסך 1,889,160 ₪ ממפעל הפיס ,  התב”ר מסתכם לאחר ההגדלה ב 6,045,676 ₪  – הערה – נדרש ממפעל הפיס תקציב בסך 2,153,643 ₪ להשלמת הפרויקט , מפעל הפיס נתן הראשה תקציבית ראשונית ללא תוספות הנדסיות , לאחר שנשלח להם תוצאות המכרז יתקצבו תוספות הנדסיות המוערכות בסך של כ 260,000 ₪ .

 • עדכון תב”ר מספר 205  –

אולם ספורט טוטו וינר – תב”ר מאושר בסך 14,515,693 ₪ , שמורכב מ 3 הרשאות תקציביות – משרד התרבות והספורט , מפעל הפיס , ומשרד השיכון והבינוי.

ההרשאה התקציבית ממשרד התרבות והספורט בסך 4,686,640 ₪ פג תוקפה ונשלח למשרד בקשה לחידוש והארכת תוקף ההרשאה , טענת המשרד שההראשה הינה ישנה והמשרד האריך כמה פעמים ויכול להיות שלא יאריכו יותר , ולכן יתרת ההרשאה התקציבית בסך 1,802,824 ₪ לא תוארך והכסף לא יתקבל ויהיה ועדת חריגים מטעם המשרד לערעורים.

מצב זה יגרום למועצה גרעון בגובה יתרת ההרשאה שלא תוארך, ולכן דרשנו תקציב מאמות מידה של מפעל הפיס בסכום זהה בכדי לא לתקוע את הפרויקט ולסיימו באיזון תקציבי.

לסיכום – סה”כ תב”ר ישאר ללא שינוי בסך 14,515,693 ₪  , אך תקציב משרד התרבות והספורט יפחת בסך של 1,802,824 ₪ ותקציב מפעל הפיס בפרויקט זה יגדל בסכום זהה – מצ”ב הרשאה תקציבית ממפעל הפיס .

הערה :- אם בוועדת החריגים יאשרו הארכת תוקף ההרשאה התקציבית , המועצה תחזיר את הכסף לאמות המידה במפעל הפיס ותגדיל את התב”ר בחזרה ממשרד התרבות והספורט.

 חברי המועצה מאשרים פה אחד את עדכון התברים עי הרמת ידיים

 1. פתיחת תברים חדשים:-
 • פתיחת תב”ר מספר 432 – ציוד וריהוט בית ספר יסודי ג – בסך 250,000 ₪ – מקור תקציבי ממפעל הפיס.
 • פתיחת תב”ר מספר 433 – שדורג חצרות בית ספר תיכון – בסך 250,000 ₪ – מקור תקציבי ממפעל הפיס.

 חברי המועצה מאשרים פה אחד את פתיחת התברים עי הרמת ידיים

 1. המשך העסקת שומר ומתחזק מתקני ספורט בהעדר תקציב – מליאה המועצה אישרה תקציב להעסקת שומר ומתחזק מתקני ספורט בישיבתה מספר 4/2023 מן המניין מיום 29/5/2023 , ונעשה עדכון תקציב העברה מסעיף לסעיף בסך 43,000 ₪ לצורך זה ועד קבלת התקציב ממשרד הפנים שהוקצה למנהל מתקני ספורט.

התקציב ממשרד הפנים טרם התקבל , ומדובר בשירות מהותי ביותר שבלעדיו המועצה תשלם כפל כפלים עבור תיקונים ומפגעים במתקני הספורט והמשחקיות , עלות ההעסקה מסתכמת בסך של כ 17,000 ₪ לחודש היות ועיקר העבודה הינה בסופ”ש וגם בשעות הלילה דבר שמצריך שעות נוספות , המועצה לא מצליחה לעשות כרגע עדכון תקציב היות ואין נתונים ממשרד הפנים למענק האיזון ומענק צמצום פערים, ולכן נדרש אישור המליאה להמשך העסקה בהעדר תקציב עד לקבלת התקציב ממשרד הפנים או קבלת נתונים ותקצוב השירות במסגרת עדכון התקציב, העלות החורגת המוערכת עד לסוף שנה בהעדר יכולת תקצוב במסגרת עדכון תקציב הינה כ 80,000 ₪ .

חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקציב עי הרמת ידיים. 

 1. ביטול מכרזים:
 • זוטא 09/2023 להפעלת תכנית חינוכית בנושא סביבה למוסדות חינוך – הרשאה תקציבית אינה בתוקף
 • זוטא 13/2023 ליום שיא יישובי להשכרת והפעלת מתקני שעשועים “מיני לונה פארק”  – המכרז לא הותאם תקציבית
 • זוטא 14/2023 תכנון פיזי מפורט עבור עבודות הרחבה ופיתוח מסלול הליכה וספורט בתוואי כביש 9898 – התקבלה הצעה יחידה שחורגת מהתקציב המותר

חברי המועצה מאשרים את ביטול המכרזים פה אחד עי הרמת ידיים

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 17:50 

____________________________                                   ____________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                                    דולן אבו סאלח, ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *