פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 07/2023

19/10/2023

 

 

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר המועצה

 

כל חברי המועצה ובסבב טלפוני ובהודעות וואטסאפ מיום חמישי 19/10/2023 אשרו את הסעיף שלהלן פה אחד:

 

נושא הדיון: 

 1. אישור ביצוע הליכי אכיפת גביה ודחיית תשלומי ארנונה לעסקים עקב תקופת המלחמה 

בהתאם להנחיות משרד הפנים המצורפות, מיום: 17/10/2023 בעניין ביצוע הליכי אכיפת גביה ודחיית תשלומי ארנונה לעסקים עקב תקופת המלחמה, הרשויות המקומיות נתבקשו להפעיל שיקול דעת ורגישות בתקופה זו בהפעלת הליכי הגביה מתושבים ועסקים בתחומם וזאת בשל מצב החירום במדינה ועל מנת לאפשר להם לעבור תקופה קשה זו.

 

המועצה תבחן את האפשרות ל:

 • הקפאת הליכי גביה מתושבים ועסקים
 • דחיית מועדי תשלומי הארנונה השנתית שנקבעו במועצה בנוגע לכלל ה ו/או לגבי סיווגים שיקבעו על ידה עד ליום: 1/12/2023, התשלום הנדחה ישולם בתוספת הפרשי הצמדה בלבד ללא תשלומי פיגורים
 • על מנת להקל על בעלי עסקים שנפגעו, המועצה תבחן עשיית שימוש בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תשם-1980, לפיו:

הסדר תשלומים:

 1. רשות מקומית רשאית לקבוע לארנונה כללית ולמס עסקים הסדר לפרעונם בתשלומים (להלן – הסדר תשלומים), במשך תקופה שלא תעלה על שנה ממועד החיוב בהם; כל תשלום לפי הסדר כאמור ישולם בתוספת הפרשי הצמדה.
  • תשלום על פי הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (א) שלא שולם תוך 30 ימים מהמועד שנקבע לשילומו, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים.
 2. רשות מקומית רשאית לקבוע לתשלומי החובה המפורטים בתוספת הסדר תשלומים לתקופה שלא תעלה על שנתיים, אשר סכומו הבסיסי ייקבע כאמור בסעיף קטן (ג); כל תשלום לפי הסדר כזה ישולם בתוספת ריבית בשיעור של 18% לשנה, או בתוספת ריבית בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר, והכל ממועד ההסדר ועד מועד התשלום למעשה.
 3. הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (ב) ייעשה לגבי תשלום החובה, בתוספת תשלומי פיגורים, אשר לצורך חישובם יראו את יום ההסדר כיום התשלום.
 4. לא ייעשה הסדר תשלומים לפי סעיף קטן (ב) לגבי תשלום חובה שנדרש אדם לשלם בשל בניה שקיבל היתר לה ושטחה עולה על 40 מ”ר.
 5. לא פרע אדם במועד שני תשלומים על פי הסדר תשלומים שנעשה עמו, יתבטל ההסדר וסעיף 2 יחול על יתרת תשלום החובה.
 6. שר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי בצו לשנות את התוספת.

 

החלטה: חברי המועצה ולאור חשיבות ודחיפות הנושא, החליטו לאמץ את החלטת משרדי הפנים והאוצר ומאשרים את הסעיף פה אחד למען הקלה והטבה לתושבים במצב השורר במדינה.

 

 

_______________________                                       __________________________

חסן מחמוד                                                                              דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                             ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *