פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 07/2023

20/08/23

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר המועצה
 • מר אמין קדמאני, חבר מועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה

לא נכחו:

 • מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר המועצה

משתתפים:

 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש הרשות

 

התכנסה מליאת המועצה מן המניין מס’ 07/2023 היום ראשון 20/08/2023 בשעה 18:15 בלשכת ראש המועצה.

 

ראש הרשות מבקש להוסיף שני נושאים על סדר היום: 

 1. פתיחת תב”ר מספר 431 – תשתיות ומשתלבת סביבת גן מרכזי ליד טיפת חלב – בסך 94,000 ₪.
 2. הגדלת החוזה להשלמת העבודה במרכז חוסן גני ילדים ומעון יום.

חברי המועצה מאשרים הוספת הסעיפים על סדר היום פה אחד עי הרמת ידיים

 

נושאי הדיון:  

 1. אישור פרוטוקול קודם:
 • פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 06/2023 מיום 27/07/2023.

חברי המועצה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 1. סגירה ועדכון תברים:-
 • הקטנת תב”ר מספר 151 – בנית גן ילדים דו כיתתי – גני שמיס – תב”ר מאושר בסך 2,925,984 ₪ תקציב משרד החינוך ומקרנות הרשות , הפרויקט הסתיים בעלות של 2,821,473 ₪ , הפרויקט היום נמצא בעודף בסך של 84,729 ₪ שמקורם מקרנות הרשות ולכן יש להקטין את התב”ר בסכום זה ולהחזיר את היתרה לקרנות הרשות , התב”ר יסתכם לאחר הקטנה בסך של 2,841,255 ₪ .

הערה- למרות שהפרויקט הסתיים אך עדיין לא הולכים לסגור אותו היות ויש עוד תוספת אבן ממשרד החינוך שאמורים לקבל כך שנקטין את ההשתתפות בפרויקט מקרנות הרשות עוד יותר ולאחר קבלת הכסף נסגור את הפרויקט.

חברי המליאה מאשרים את הקטנת התב”ר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 • הקטנה וסגירת תב”ר מספר 153- שיפוץ וחיזוק בית ספר אלמנאהל – תב”ר מאושר בסך 7,297,134 ₪ , תקציב ממשרד החינוך וקרנות הרשות , ביצוע הפרויקט הסתיים בסך של 7,280,763 ₪ , ובעודף בסך 16,371 ₪  – על כן יש להקטין את התב”ר בסך 16,371 ₪ והחזרת העודף לקרנות הרשות , וסגירת הפרויקט.

חברי המליאה מאשרים את הקטנת התב”ר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 • הקטנה וסגירה תב”ר מספר 324- שיפוץ חדר מורים בי”ס עיוני (תיכון ) – תב”ר מאושר בסך 175,000 ₪  , תקציב ממשרד החינוך וקרנות הרשות , ביצוע הפרויקט הסתיים בסך של 161,090 ₪ , ובעודף בסך 12,775 ₪ – על כן יש להקטין את התב”ר בסך 12,775 ₪ והחזרת העודף לקרנות הרשות , וסגירת הפרויקט.

חברי המליאה מאשרים את הקטנת וסגירת התב”ר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 • הקטנה וסגירה תב”ר מספר 352- קרצוף וריבוד כביש מס’ 48 – תב”ר מאושר בסך 310,107 ₪  , תקציב מקרנות הרשות , ביצוע הפרויקט הסתיים בסך של 294,322 ₪ , ובעודף בסך 15,785 ₪ – על כן יש להקטין את התב”ר בסך 15,785 ₪ והחזרת העודף לקרנות הרשות , וסגירת הפרויקט.

חברי המליאה מאשרים את הקטנת וסגירת התב”ר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 • הקטנה וסגירה תב”ר מספר 368- הקמת דרך ביטחון ותאורה כביש מערכת – תב”ר מאושר בסך 1,905,656 ₪  , תקציב ממשרד הבטחון ומקרנות הרשות , ביצוע הפרויקט הסתיים בסך של 1,878,161 ₪ , ובעודף בסך 27,495 ₪ – על כן יש להקטין את התב”ר בסך 27,495 ₪ והחזרת העודף לקרנות הרשות , וסגירת הפרויקט.

חברי המליאה מאשרים את הקטנת וסגירת התב”ר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 • הקטנה וסגירה תב”ר מספר 382- שיקום כביש מס’ 8 אלמרג – תב”ר מאושר בסך 514,700 ₪  , תקציב מקרנות הרשות, ביצוע הפרויקט הסתיים בסך של 435,469 ₪ , ובעודף בסך 79,231 ₪ – על כן יש להקטין את התב”ר בסך 79,231 ₪ והחזרת העודף לקרנות הרשות, וסגירת הפרויקט.

חברי המליאה מאשרים את הקטנת וסגירת התב”ר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 • עדכון תב”ר 199 גן אלביאדר פיס ירוק – תב”ר מאושר בסך 605,000 ₪ , תקציב ממפעל הפיס , המועצה התחילה בפרויקט זה בשנת 2014 – פרויקט בעלות 250,000 ₪ , המועצה ניסתה לשחרר את הכסף ממפעל הפיס ולא הצליחה אלה לשחרר חלקית היות והיה צריך אישור נגישות לפארק, בשנת 2022 המועצה הגדילה את התקציב בפרויקט ממפעל הפיס בכדי לעשות נגישות ולשחרר את כל הכסף , עבודת הנגישות בוצעה והפרויקט הסתיים בעלות של 604,995 ₪ .

בעת שליחת הבקשה לשחרור הכסף ממפעל הפיס, נתקלו בבעיה לעשות חשבון עזר לפרויקט זה (מדיניות מפעל הפיס היא שכל פרויקט מעל 500,000 ₪ שחרור הכסף יועבר ישירות לקבלן המבצע ולא למועצה ) ובגלל שהיה תשלום חלקי למועצה בזמנו , לא הצליחו לעשות חשבון עזר לקבלן ולכן שחררו כסף עד 500,000 ₪ למועצה , ושאר היתרה חזרה לאמות המידה (תקציב המועצה במפעל הפיס ) .

ולכן המועצה תספוג את ההפרש בפרויקט ממקורותיה , ולכן יש להקטין את התב”ר ב 104,995 ₪ שלא שוחררו ממפעל הפיס ולהגדיל בחזרה ב 104,995 ₪ מקרנות הרשות , כך שביצוע הפרויקט יסתיים באיזון בסך של 604,995 ₪ , וסגירת הפרויקט.

חברי המליאה מאשרים את עדכון התב”ר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. סגירת תברים: –

 

תב”ר שם חשבון תקציב ביצוע הכנסות ביצוע הוצאות עודף/גרעון
232 תכנון שכונת שמיס 500,000 500,000 500,000 0
272 שיפוץ בית ספר עיוני-מגרש כדוררגל חטב 200,000 140,620 140,620 0
279 הרחבת כביש 5 100,000 74,353 74,354 -1
282 שיקום כביש שכונה מזרחית 483,550 465,583 465,583 0
295 מוני חשמל חכמים ומניה חדשה 7,615,621 7,606,016 7,606,016 0
297 סימון כבישים והתקני  בטיחות 165,415 150,870 150,870 0
300  הנגשת מבנה מועצה 575,704 575,629 575,629 0
301 שיקום וסלילת כביש 109 660,000 658,182 652,500 5,682
313 פיתוח חצר בי”ס יסודי א 93,107 93,107 93,106 1
315 שיפוץ ספריה ציבורית 100,000 99,836 99,835 1
321 ציוד וריהוט גני ילדים 200,000 200,000 200,000 0
322 שיפוץ אולם ספורט קריית חינוך 300,000 300,000 300,000 0
328 שיקום כביש 9 309,170 307,436 306,788 648
333 עידוד שימוש בכלים רב פעמים 44,814 43,808 43,808 0
334 פרויקט פעילות חב”פ 2021 302,677 293,112 293,112 0
340 סימון כבישים והתקנים בטיחות 21 138,729 138,284 138,235 50
341 תכנית יזמות וחדשנות חטב 120,000 16,000 16,000 0
343 שיקום חניון בית ספר יסודי אלמנ 33,000 33,000 32,023 977
345 עבודות גינון לפי מיקום פרויקט 300,000 300,000 297,961 2,039
348 תכנון שיקום ופיתוח פרויקט גרעין הישוב 200,000 200,000 200,000 0
349 שיקום ואספלט כביש אלסוכרה 415,748 415,748 415,747 1
354 ביצוע חניית משתלבת כביש 37 19,575 19,575 19,004 571
357 שיקום ואספלט כביש מס’ 6 99,280 99,280 99,280 0
362 שיקום כביש מס’ 130 618,106 618,106 618,103 3
363 תעלת ניקוז דרך גישה ליד כביש 2 29,601 29,601 26,000 3,601
367 רכישת כספות 119,808 119,808 119,808 0
370 הסדרת ניקוז ומעבר כביש מס’ 98 43,385 43,385 42,120 1,265
372 עבודות חשמל הגדלת חיבור ב”ס תיכון 226,938 226,938 220,000 6,938
374 עבודות תעלת ניקוז כביש 47 40,000 40,000 39,368 632
378 קיר תומך לאורך כביש מס’42 שכונ 966,109 966,109 966,108 1
379  יציקת בטון תעלת ניקוז כניסה מזרחית 38,750 38,750 30,625 8,125
381 תשתיות חשמל תת קרקעית עין אלקסב 98,000 98,000 96,178 1,822
386 שיקום כבישים 1+2 איזור תעשיה 313,022 313,022 307,623 5,399
394 פס האטה מאספלט ומעקות בטיחות כביש מערכת 101,445 101,445 101,445 0
395 פסי האטה מאספלט כביש מס’48 47,146 47,146 47,146 0

 חברי המליאה מאשרים את סגירת התב”רים פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 1. פתיחת תברים: –
 • פתיחת תב”ר חדש מספר 429 – שיפוץ בי”ס תיכון חדר הנהלה וחדר מוזיקה- בסך 250,000 ₪ – תקציב ממפעל הפיס – מצ”ב הרשאה תקציבית.
 • פתיחת תב”ר חדש מספר 430 – אספקה והנחת צנרת חשמל תת קרקעי כביש מס 60- בסך 90,500 ₪ – תקציב מקרנות הרשות קרן חשמל.
 • פתיחת תב”ר מספר 431 – תשתיות ומשתלבת סביבת גן מרכזי מליד טיפת חלב – בסך 94,000 ₪.

חברי המליאה מאשרים את פתיחת התב”רים פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. המשך העסקת שומר ומתחזק מתקני ספורט בהעדר תקציב – מליאה המועצה אישרה תקציב להעסקת שומר ומתחזק מתקני ספורט בישיבתה מספר 4/2023 מן המניין מיום 29/5/2023 , ונעשה עדכון תקציב העברה מסעיף לסעיף בסך 43,000 ₪ לצורך זה ועד קבלת התקציב ממשרד הפנים שהוקצה למנהל מתקני ספורט.

התקציב ממשרד הפנים טרם התקבל , ומדובר בשירות מהותי ביותר שבלעדיו המועצה תשלם כפל כפלים עבור תיקונים ומפגעים במתקני הספורט והמשחקיות , עלות ההעסקה מסתכמת בסך של כ 17,000 ₪ לחודש היות ועיקר העבודה בינה בסופ”ש וגם בשעות הלילה דבר שמצריך שעות נוספות , המועצה לא מצליחה לעשות כרגע עדכון תקציב היות ואין נתונים ממשרד הפנים למענק האיזון ומענק צמצום פערים , ולכן נדרש אישור המליאה להמשך העסקה בהעדר תקציב עד לקבלת התקציב ממשרד הפנים או קבלת נתונים ותקצוב השירות במסגרת עדכון התקציב , העלות החורגת המוערכת עד לסוף שנה בהעדר יכולת תקצוב במסגרת עדכון תקציב הינה כ 80,000 ₪ .

 חברי המועצה החליטו לדחות את הדיון בסעיף זה למליאת המועצה הבאה.

 

 1. פתיחת תב”ר מספר 431 – תשתיות ומשתלבת סביבת גן מרכזי ליד טיפת חלב – בסך 94,000 ₪.

חברי המליאה מאשרים את פתיחת התב”ר פה אחד על ידי הרמת ידיים.

 

 1. הגדלת החוזה להשלמת העבודה במרכז חוסן גני ילדים ומעון יום:

החברה רוניר חברה לבניה בע”מ זכתה בשנת 2017 במכרז מס 03/2017  להקמת מעון יום, ששה גני ילדים וחניון תת קרקעי, סכום הזכייה לאחר הנחה הסתכם בסך: 12,194,184 ₪ (כולל מע”מ).

להשלמת העבודות בפרויקט נדרשה הגדלה בפרטים בחוזה הקיים עם הקבלן והוספת פרטים נוספים שלא היו בתכנון ובכתב הכמויות במכרז הכל בהתאם להוראת השינוי שנערכה נבדקה ואושרה ע”י מנהל הפרויקט ומהנדס המועצה, וכתוצאה מכך נדרשה הגדלה בסך: 3,381,167 ₪  (כולל מע”מ) כמפורט בהוראת השינוי המצורפת.

ההגדלה בהוצאות עקב הגדלת פרטים מסוימים בחוזה לא עלו על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים (ההגדלה בפרטים הסתכמה בסך: 5.89% מההוצאות בחוזה).

ההגדלה עקב הוספת פרטים חדשים לא עלתה על 25% מכלל ההוצאות במכרז, (ההגדלה הסתכמה בסך: 22.92% מהוצאות המכרז).

היועמ”ש:

מדובר בהגדלה מותרת שלא מצריכה אישור מועצת הרשות בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות, ההגדלה הועברה לאישור המועצה על פי בקשת החשב המלווה וגזבר הרשות.

קיימת הרשאה תקציבית ותב”ר שאושר ע”י מועצת הרשות לכיסוי ההוצאות להשלמת הפרויקט.

לפי חוות הדעת וההסבר של מנהל הפרויקט, המפקח ומהנדס המועצה לא ניתן לפצל את העבודות הנוספות ופיצולן לא יביא תועלת כלשהי למועצה.

 

חברי המליאה מאשרים פה אחד את ההגדלה הנדרשת  בסך: 3,381,167 ₪ (כולל מע”מ), לאחר שקבעו שעריכת מכרז חדש לא תביא תועלת למועצה. 

 

הישבה ננעלה בשעה: 20:00 

____________________________                                   ____________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                                    דולן אבו סאלח, ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *