פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 06/2023

30/07/23

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

–        מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה

–        מר יוסף חמוד, חבר המועצה

–        מר איהאב אלולי, חבר המועצה

–        מר אמין קדמאני, חבר מועצה

–        ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה

–        מר אכרם רבאח, חבר המועצה

לא נכח:

 • מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה

משתתפים:

 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש הרשות
 • עו”ד עזת קיס, מבקר פנים
 • אינג’ כרמי חלבי, מהנדס המועצה
 • מר חסן מחמוד, מזכיר המועצה
 • גב’ הודא אבו עואד, יועצת לקידום מעמד האישה
 • גב’ רשא אבו ג’בל, מנהלת לשכת מזכיר המועצה

 

התכנסה מליאת המועצה מן המניין מס’ 06/2023 היום ראשון 30/07/2023 בשעה 18:30 בלשכת ראש המועצה.

ראש הרשות מבקש להוסיף שני נושאים על סדר היום: 

 1. פתיחת תב”ר 428 – החלפת שנאי חשמל ליד בנין רווחה וליד פארס אבראהים – תב”ר בסך 222,000 ש”ח , מקור תקציב קרן חשמל.
 2. אישור המועצה להגשת בקשת חסינות לבית המשפט בתיק שופאני נגד נושאי משרה ברשות.

חברי המועצה מאשרים הוספת הסעיפים על סדר היום פה אחד עי הרמת ידיים

נושאי הדיון:

 1. אישור פרוטוקול קודם:
 • פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 05/2023 מיום 06/07/2023.

חברי המועצה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 1. אישור הגדלת חוזה עם הקבלן להשלמת ביצוע פרויקט אולם הספורט במסגרת הרשאה תקציבית שהתקבלה ממשרד הבינוי והשיכון.

היועמ”ש:

המועצה פרסמה מכרז פומבי בשנת 2017 להקמת מבנה אודיטוריום ואולם ספורט, בסוף שנת 2017 הקבלן צו התחיל בביצוע העבודה, בשנת  2018 ראש המועצה הממונה החדש ביטל את העבודה בכל הפרויקטים במועצה. לאחר חידוש העבודה בפרויקטים נעשו שינויים בפרויקט על מנת להתאים את

העבודה לתקציב, נעשו שתי הגדלות, בשלב זה נתבקשה הגדלה  על סך 1,872,406 ₪  בהתאם להוראת שינוי וחוות דעת מהנדס המועצה וזאת על מנת לסיים הפרויקט.

חשוב לציין כי ניתן להגדיל את הוצאות המועצה על ידי הוספת פריטים לחוזה קיים ובלבד ששיעור ההגדלה לא יעלה על 50% מהוצאות החוזה הקיים במידה והמועצה תקבע שעריכת המכרז לא תביא תועלת למועצה.

מדובר בהגדלה של 35% מהוצאות המועצה על פי החוזה הקיים.

לפי חוות הדעת של מהנדס המועצה ומנהל הפרוייקט לא ניתן לפצל את העבודות ועריכת מכרז לא תביא תועלת למועצה.

חברי המועצה לאחר ששמעו הסבר של היועמש ומהנדס המועצה, מאשרים פה אחד הגדלה בסך: 1,872,406 ₪ כולל מע”מ עי הרמת ידיים. 

 1. אישור תוכניות מפורטות:
 • תכנית מפורטת מס’ 256-1235779 ע”ש סאפי אבו ג’בל (החלפות בין שטח ציבורי פתוח למגורים במג’דל שמס)
 • תכנית מפורטת מס’ 256-1243237 ע”ש עאטף חלבי (הסדרת מגרש ביעוד מגורים ביישוב מג’דל שמס)
 • תכנית מפורטת מס’ 256-1211986 ע”ש פוזי ומעתז אבו סאלח (חלוקת מגרש לשני מגרשים ושינוי בניין ותכסית ביישוב מג’דל שמס)

חברי המועצה מאשרים את התוכניות פה אחד עי הרמת ידיים  

 1. ביטול מכרזים:
 • ביטול מכרז זוטא 09/2023 להפעלת תכנית חינוכית בנושא סביבה למוסדות חינוך
 • ביטול מכרז זוטא 13/2023 ליום שיא יישובי להכשרת והפעלת מתקני שעשועים “מיני לונה פארק”

חברי המליאה מאשרים פה אחד את ביטול שני המכרזים עי הרמת ידיים.

 1. אישור המועצה להגשת בקשת חסינות לבית המשפט

היועמ”ש:

הוגשה תביעה כספית ע”י תושב הכפר מר חסן שופאני כנגד המועצה ונושאי משרה ברשות לתשלום פיצוי בסך 230,000 ₪ בגין עבודות אספלט שביצע על חשבונו בסמוך לביתו, נושאי המשרה: ראש המועצה, עוזר ראש המועצה והגזבר.

המועצה מתבקשת לתת אישורה להגשת בקשת המועצה לפי סעיף 7ג לפקודת הנזיקין במסגרתה מבקשת המועצה לקבוע כי מתקיימים בתביעה שהוגשה ע”י מר שופאני כנגד המועצה ונושאי המשרה ברשות תנאי חסינות לפי סעיף 7א לפקודה וכי יש לדחות את התביעה כנגד נושאי המשרה ולצרף את המועצה תחתם.

היועמ”ש מבקש מראש הרשות, עוזר ראש הרשות והגזבר לצאת מהאולם בשל ניגוד עניינים, אכן מר דולאן, אדהם ושאדי יצאו מהאולם.

יועמ”ש הרשות מסביר שהוגשה תביעה נגד המועצה ונגד ראש המועצה, עוזר ראש הרשות וגזבר המועצה, התובע טוען בתביעתו כי הנתבעים אישרו לו לבצע עבודות אספלט בסמוך לביתו והבטיחו לקזז את הוצאות העבודה מחובותיו במועצה בגין מס ארנונה.

לפי הנהלים כל התחייבות כספית של המועצה מחייבת חתימת מורשי החתימה במועצה ויציאה למכרז ו/או הליך אחר, לא נמצא הסכם חתום עם המועצה ו/או ראיה על התחייבות כלשהי מטעם המועצה , הכלל בפסיקה הוא שגוף ציבורי צריך להגן על העובד שלו בכל עוד שאין לו ראיה שהוא חרג מתפקידו, המלצתי היא להגיש את הבקשה  לחסינות העובדים בבית המשפט בכפוף לאישור של חברי המועצה, בית המשפט יחליט אם יקבל את הבקשה או יסרב לה.

חברי המליאה ולאחר ההסבר של יועמש המועצה מאשרים פה אחד הגשת הבקשה

 1. פתיחת תב”ר 428 – החלפת שנאי חשמל ליד בנין רווחה וליד פארס אבראהים – תב”ר בסך 222,000 ש”ח, מקור תקציב קרן חשמל.

חברי המליאה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים.

הישבה ננעלה בשעה: 20:00 

 

____________________________                                   ____________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                                    דולן אבו סאלח, ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *