פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 03/2022

08/03/2022

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר המועצה
 • מר סאמח סבאג’, חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה

לא נכחו:

 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר המועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • עו”ד עזת קיש ,מבקר פנים
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש המועצה
 • גב’ הודא אבו עואד, היועצת לקידום מעמד האישה

התכנסה מליאת המועצה מס’ 03/2022 אשר תתקיים ביום שלישי 08/03/2022 בשעה 19:10 בלשכת ראש המועצה.

לפני תחילת הדיון התווספו 3 נושאים חדשים:

 • ביטול תב”ר מספר 329 רווחה חינוכית בסך 493,673 ₪ – הפרויקט ינוהל בתקציב השוטף.
 • הגדלת תב”ר 295 מונה חשמל חכמים ומניה חדשה ב 200,000 ₪ .
 • פתיחת חשבון בנק חדש שיוגדר חשבון פיתוח בבנק הפועלים.
 • הוספת הסעיפים מאושרת פה אחד.

נושא הדיון:

 • אישור  פרוטוקול קודם- מליאת מועצה מן המניין מס’ 2/2022 מיום 06/02/2022.

מאושר פה אחד, רק לשים לב לתקן תאריך רשימת הפרוטוקול.

 • מנוי ועדת ביקורת

היועמ”ש הסביר מי מהחברים יכול להיות בוועדה, מספר אי זוגי, ראש מועצה וחברי ועדת הנהלה לא יכולים להשתתף בוועדה.

הערה:  היועמ”ש ביקש להודיע לד”ר רביע ולאינג’ איאד סבאג שאם לא מגיעים לישיבה הבאה אנחנו חייבים לשלוח הודעה למשרד הפנים.

חברי המועצה סאמח סבאג, אכרם רבאח ואיהאב ולי הציעו את עצמם וחברי המליאה אשרו אותם פה אחד.

 

הרכב ועדת הביקורת:

יו”ר הועדה, סאמח סבאג

חבר ועדת ביקורת, אכרם רבאח

חבר ועדת ביקורת, איהאב ולי

 • תב”רים.
 • ביטול תב”רים:

– ביטול תב”ר מספר 312 – פרויקט חינוך סביבתי – נפתח פעמיים בטעות, התב”ר שבמקומו הינו תב”ר מספר 322.

– ביטול תב”ר מספר 331 – ניקיון מרחב ציבורי שלב א’ בסך 31,223 ₪, הרשאה תקציבית ממשרד איכות סביבה פג תוקפה.

– ביטול תב”ר 336 – ריבוד כבישים, בסך 2 מיליון ₪, מקרנות הרשות، יובאו לדיון בהמשך תב”רים לכל עבודה באופן נפרד.

– ביטול תב”ר מספר 337 – קירות תומכים לכבישים – בסך 1,500,000 ₪، מקרנות הרשות, יובאו לדיון בהמשך תב”רים לכל עבודה באופן נפרד.

 

ביטול התברים מאושר פה אחד.  

 פתיחת תב”רים חדשים:

– פתיחת תב”ר מספר 338 – סגירת בורות ומפגעים בטיחותיים בכבישים 6,13,16,216,15,17,8,34,111,21,32,48,37,3,47,כביש אלמרג’, כביש ברכת רם בסך 221,782 ₪ מצ”ב אומדן מהנדס המועצה, מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן עבודות פיתוח היטלי השבחה דולן הדגיש שמדובר בכביש ברכת רם בתחום השיפוט שלנו. מאושר פה אחד

 

– פתיחת תב”ר מספר 339 – פיתוח ואספלט חצר בי”ס יסודי אלמנאהל – בסך 116,600 ₪, מצ”ב אומדן מהנדס המועצה، מקור תקציבי – קרנות הרשות – קרן עבודות פיתוח. מאושר פה אחד

 

– הגדלת תב”רים:

הגדלת תב”ר מספר 328 – שיקום כביש 9 – תקציב מאושר בסך 225,000 ₪ ממשרד הפנים, הגדלה בסך 84,170 ₪ לפי אומדן מעודכן של המהנדס , סה”כ תב”ר לאחר ההגדלה 309,170 ₪ , מקור ההגדלה – 84,170 ₪ מקרנות הרשות – קרן עבודות פיתוח

לאחר שחברי המועצה שמעו הסבר מגזבר הרשות, אושר פה אחד.

 

נושאים חדשים: עוברים על הסעיפים כרגע עם התב”רים.

 • ביטול תב”ר רווחה חינוכית 329, קיבלנו אישור מהממונה על הרשות מר סיאח חמוד לנהל את התקציב בשוטף. מאושר פה אחד
 • הגדלת תב”ר 295 מונה חשמל חכמים ומניה חדשה ב 200,000 ₪ – תב”ר מאושר בסך 7,200,000 ₪ , התקבל הערכת אומדן סופי לסיום הפרויקט , נדרש הגדלה בסך 200,000 ₪ מקרנות הרשות קרן משק החשמל , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה 7,400,000 ₪ – מאושר פה אחד
 • פתיחת חשבון בנק לקרנות פיתוח- הגזבר מציע לפתוח חשבון בבנק הפועלים מאחר וקל יותר לשימוש בעקבות שהפעילות הכללית של חשבונות הבנק מנוהלת בבנק הפועלים. מאושר פה אחד.

החלטהכל הנושאים החדשים אשר הועלו לדיון ונשמע פירוט כלפיהם מגזבר הרשות אושרו פה אחד. 

 • אישור חוקי עזר:
 • חוק עזר איכות סביבה.
 • יועמ”ש הרשות הסביר לחברים שבעבר החוק אושר והיה מטפל בנושא בעצמו, נתקלנו בשתי דרישות ממשרד הפנים.
 • אשפה עודפת- חריגה ממוצע האשפה ביישוב ולא הייתה התייחסות לבית מטבחיים ופסדים.

באזור תעשייה הייתה החלטה שבעל העסק יפנה אשפה תעשייתית ומשרד הפנים לא קיבל את הצעתנו ונדרשנו לבצע תחשיב לאשפה ואז פנינו ליועץ שהתחיל לטפל.

בנוסף אנחנו קודם לא התייחסנו לבית מטבחיים ופסדים אך כרגע היועץ הכין טיוטה שהיועמ”ש מעביר לחברי המליאה והנושא יבוא לדיון במליאה הבאה אשר ישתתף בה היועץ.

יתר על כן יש צורך באישור ברירת קנס.

 • חוק עזר פינוי אשפה- אשפה עודפת.

הוכנה הצעת חוק ע”י יועץ חיצוני, החוק הועבר לחברי המליאה ע”י היועמ”ש ויובא לדיון במליאה הבאה בנוכחות היועץ.

בסוף הישיבה חברי המליאה החליטו להזמין את מנהל איכות הסביבה לישיבת המועצה הקרובה ע”מ לדון בבעיית תפקוד המחלקה והעומד ראשה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:30

בכבוד רב,

 

_____________________                                   __________________________

חסן מחמוד                                                                   דולן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                 ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *