פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין מס’ 06/2022

14/06/2022

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד , חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה

לא נכחו:

 • ד”ר רביע אבראהים, חבר המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר המועצה
 • מר סאמח סבאג’, חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה

 

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש המועצה
 • גב’ הודא אבו עואד, יועצת לקידום מעמד האישה
 • גב’ רוז אבו סאלח, מנהלת מח’ גביה
 • יועצים עו”ד עלאא שדאפנה, מר פארס גנאים.

 

נושא הדיון:

 

דיון ואישור צו הארנונה של המועצה המקומית מגדל שמס לשנת 2023

חברי המליאה קיבלו עותק מהטיוטה של  צו הארנונה החדש והמעודכן של הרשות המקומית מגדל שמס, לשנת 2023 והוצג מולם בישיבה.

היועצים שעבדו על הצו הסבירו אותו לחברי המליאה:

משרד הפנים פרסם את שיעור העדכון האוטומטי בארנונה לשנת 2023, המחושב לפי שיעור השינוי במדד משולב הכולל 50% ממדד המחירים לצרכן ו-50% ממדד השכר הציבורי, בתקופה שבין 20 במאי 2022 ל-20 במאי 2021 (מדד ידוע). שיעור ההתייקרות המחושב מסתכם ב- 1.37% שיעורי הארנונה הועלו בהתאם לאמור.

בצו הארנונה המעודכן הוכנסו תיקונים:

 • הבהרה להגדרה בפרק 2 בעניין קרניז ( קורניש) עד 20 ס”מ לא יובא בחישוב שטח הבניין המשמש למגורים, מעבר ל 20 ס”מ כל הגודל נחשב.
 • הוספת הגדרות והבהרה לפרק 2 “הגדרות” בעניין מחסנים, מרתפים ומבני עזר למגורים :

לצורך החיוב בארנונה כללית על מחסנים ,מרתפים ומבני עזר למגורים יחולו כללי

החישוב כדלקמן:

 • לא יובא בחשבון שטח המיועד לחניית רכב בבניין המשמש למגורים ,בין אם מדובר בחנייה מקורה ואו שאינה מקורה.
 • מחסנים ביתיים יחויבו בהתאם לסיווג המתאים בצו ארנונה .
 • מקלט / ממ”ד שאינו בשימוש לא יחשב לצרכי חיוב ארנונה.
 • מרפסת / מקורה ופתוחה מ 3 צדדים לא תחויב בארנונה.
 • קומת עמודים לא סגורה לא תחויב בארנונה.

 

          חיוב בניינים המשמים למגורים;

 • האזור הגיאוגרפישבו נמצאת מגדל שמס :-  על רקע המיקום הגיאוגרפי וממאפייני היישוב עצמו המכריחה בניה של קומת עמודים סגורה המיועדת לצרכים המשתנים של מזג האוויר, משמשת לתושבים כמיקום אחסנה לעצים ומזון לאורך תקופת השלג, לכן שיטת חיוב בארנונה כללית על נכסים המשמים  למגורים כלהלן ;

” שטח נכס המשמש למגורים  (להלן:” יחידת דיור אחת) שהינו מעל 60 מ”ר מקבל הפחתה בחיוב ארנונה בשיעור 15% משטח הברוטו של הנכס.”

 • “מבנה מגורים שאינו בשימוש” – הורדת סיווג, התעריף זהה לסיווג מגורים, אין ולא יהיה בעתיד נכסים שיסווגו בסיווג זה, במידה ולא יינתן אישור שרים יעמוד התעריף על 37.27 ₪ בהתאם לעדכון תעריף מינימום בהתאם לתעריפים שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס”ז-2007.
 • ” מחסן ביתי ” – מחסן בבית צמוד קרקע והנמצא בסמוך אליו ואינו מהווה חלק מהבית, המשמש לצרכי אחסנה ביתיים בלבד. במידה וייעשה שימוש אחר יחויב בתעריף ארנונה עפ”י הסיווג והשימוש בו.

 

הבקשה: שינוי מסיווג ראשי תעשייה לסיווג ראשי מבני מגורים מספר סיווג 106, ללא משמעות כספית.

 • ” תחנות דלק לכל מטר בנוי לרבות שטח תפוס “, שינויי סיווג העברה מסיווג ראשי תעשייה, המדובר בשינויי ללא משמעות כספית.
 • ” אנטנות תקשורת לרבות שטח תפוס “, שינויי סיווג העברה מסיווג ראשי קרקע תפוסה, המדובר בשינויי ללא משמעות כספית.
 • ” עסקים אחרים “, שינויי סיווג העברה מסיווג ראשי קרקע תפוסה, המדובר בשינויי ללא משמעות כספית.
 • הטלת ארנונה לראשונה – הוספת סיווג ראשי חדש ” חברות ביטוח ” לצד הסיווג ראשי “בנקים” מספר סיווג 110.
 • ” בתי קירור” ו’ “מפעלים / תעשייה / מחסנים עסקיים ” , עדכון תעריף מינימום בהתאם לתעריפים שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס”ז-2007.
 • ” מוסכים ” – הפחתת תעריף ושינוי לסיווג ראשי “מלאכה” מספר סיווג 109, הרשות מעוניינת לגבות עליהם תעריף מופחת של 49.41 ₪ למ”ר במקום 73.18 ₪ , במטרה לא להעמיס משא כלכלי מיותר על העסקים המקומיים ולעודד לעסקים לעבוד ולעסקים חדשים, כיוון שזו הפחתה בתעריף הארנונה נדרשת הסכמת משרדי האוצר והפנים ולכן גם החלטה זו תלויה בחתימת השרים על אישור חריג.

במידה ולא יינתן אישור השרים התעריף יעמוד על 73.18 ₪.

 • ” קרקע תפוסה למטרה עסקית ” – עדכון תעריף מינימום בהתאם לתעריפים שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס”ז-2007.
 • ” חניונים ” – שינויי סיווג העברה מסיווג ראשי קרקע תפוסה, שיהיה תחת סיווג ראשי חניונים, המדובר בשינויי ללא משמעות כספית.
 • הטלת ארנונה לראשונה , הוספת סיווג חדש ” מבנה חקלאי ” מספר סיווג 131, הוספת תת סיווג חדש רפתות, מתבנים, דירים ולולים, מחסן חקלאי, מספר סיווג 132, בנוסף לתת סיווג חממה חקלאית / סככה חקלאית מספר סיווג 133
 • הטלת ארנונה לראשונה – הוספת סיווג ראשי חדש ” מערכות סולאריות “.
 • שינוי בפרק 6 : הנחות מארנונה – פירוט הנחות למגורים, עסקים ותעשייה, אופן הגשת הבקשות, מועדים להגשתן ולקבלת תשובה בעניינן.

יתר השינויים אינם תלויים בשרים.

 

דולן:  לדעתי זה חסרון שהצו לא פורסם בערבית, היועצים הבהירו שזה לפי המושגים של משרד הפנים שקשה לתרגם אותם ,לכן ניתן לפרסם לפחות תמצית בשפה הערבית.

 

עו”ד קאסם:  בצו יש הקלה בהתאם למצב הכלכלי של התושבים ובמדינה בו זמנית נעשתה הסדרה במיוחד במבנים חקלאיים.

 

היועץ הסביר שהרשות עשתה המקסימום כדי להקל על התושבים למשל הנחה 80% לזכאים לא הוגבלה ל 100 מטר.

 

החלטה:  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את טיוטת צו הארנונה לשנת 2023, אשר מונחת בפניה. תעריפי הארנונה עודכנו בשיעור שנקבע ע”י משרד הפנים. המליאה מאשרת בזאת את העדכונים והתיקונים של צו הארנונה לשנת 2023 כפי שהוצגו לחברי המליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:20.

בכבוד רב

 

  מחמוד חסן                                                                                                        דולן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                                                     ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *