פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 09/2022

22/09/22

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד , חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה

לא נכחו:

 • מר סאמח סבאג’, חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה

משתתפים:

 • מר חסן מחמוד, מזכיר המועצה
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש המועצה
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • גב’ הודא אבו עואד, רפרנטית תכניות עבודה ושירות לתושב
 • גב’ רשא אבו ג’בל, מנהלת לשכת המזכיר 

התכנסה מליאת המועצה מס’ 09/2022 מן המניין ביום חמישי 22/09/2022 בשעה 19:00

נושאי הדיון: 

ראש הומעצה מבקש לפני הדיון בנושאים לאשר הוספת שני נושאים:

 1. שינוי מורשה חתימה בבי”ס חט”ב.
 2. אישור עבודה נוספת לעו”סית אחלאם ספדי. (עובדת מחלקת הרווחה במגדל שמס).

יועמ”ש המועצה מוסיף בעניין נוכחות חברי המליאה, במידה וחבר מועצה נעדר יותר מ 3 ישיבות ברצף, לנקוט בהליכים בהתאם.

חברי המועצה מאשרים הוספת שני נושאים לנושאי הדיון.

 • אישור פרוטוקול קודם ישיבה מן המניין מספר 08/2022

חברי המליאה ולאחר שעיינו בפרוטוקול הקודם ,אשרו אותו פה אחד

 • תב”רים:
 • פתיחת תב”ר חדש מספר 366 – הקמת מרכז אנרגיה חדש לשדרוג רשת החשמל בסך 916,942 ₪ – מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן חשמל.

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר ממזכיר המועצה, על הבדיקות שנעשו ע”י מהנדס החשמל שבעקבותם הוחלט לצאת למכרז להוספת שני שנאים ושדרוג הרשת לשם התאמת הרשת  הפנימית להגדלת חיבור החשמל ע”י חברת החשמל , החליטו לאשר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 • פתיחת תב”ר חדש מספר 371 – הקמת מבנה מעון יום – בסך 4,156,516 ₪ , הרשאה תקציבית ממשרד החינוך

ראש המועצה מסביר על חשיבות הקמת המבנה ומקור המימון, חברי הוועדה  החליטו לאשר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 • פתיחת תב”ר חדש מספר 372 – עבודות חשמל. (הגדלת לוח החשמל בחיבור הראשי בבי”ס תיכון ) – מזכיר המועצה מסביר: לאחר הקמת מבנה המעבדות במתחם קרית החינוך, נוצר צורך בהגדלת חיבור החשמל הקיים מ-250 אמפר ל-  800 אמפר, דבר אשר מצריך הגדלת/החלפת לוח החשמל הראשי . תקציב בסך 226,938 ₪ , מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן חשמל

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 • פתיחת תב”ר חדש מספר 373 – סקר נכסים חשמל ואישורו ע”י מהנדס בודק 3 – מהות העבודה – בדיקות חשמל בהתאם לנדרש עפ”י אמות מידה מספר 35  של רשות החשמל החלטה מספר 63201 מיום 29/05/2022, עבודה מוערכת בסך של 100,000 ₪  , מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן חשמל.

יועמ”ש הרשות מסביר את תהליך העברת רשת החשמל אל חברת החשמל ע”י ביצוע סקר, מיפוי והערכה לעלות רשת החשמל על מנת למכור אותה לחברת החשמל. חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר מהיועמ”ש ומראש המועצה אישרו פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 • פתיחת תב”ר חדש מספר 374 – עבודות תעלת ניקוז כביש מס 47 ליד בית מחמוד עואד בסך 40,000 ₪, מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן פיתוח. מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 • הגדלת תב”ר מספר 228 – תכנון ניו מג’דל .

תב”ר מאושר בסך 3,233,947 ₪ , התקבלה הרשאה תקציבית נוספת ממשרד הבינוי והשיכון בסך 967,738 ₪ עבור השלמת תקציב , הכנת תצ”ר וחזרה על אבן דרך השלמת חלופה , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה 4,201,685 ₪

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 • הגדלת תב”ר 151 – בניית גן ילדים דו כיתתי – (גני שמיס ) – תב”ר מאושר בסך 2,530,320 ₪ , התקבל הרשאה תקציבית ממשרד החינוך עבור תשתיות היקפיות בסך 395,664 ₪ , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה 2,925,984 ₪

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 • הגדלת תבר 295 – מוני חשמל חכמים ומניה חדשה – תב”ר בסך 7,400,000 ₪ – פרויקט מוני חשמל חכמים נגמר , פרויקט מניה חדשה וחדר חשמל הסכם עם חברת אלקטרה בסך 2,577,010 ₪ , יתרת תקציב בפרויקט הינה בסך 161,019 ₪ , סה”כ הגדלה נדרשת לסגירת העבודות לפי ההסכם, הינה בסך 90,884 ₪ , סה”כ תב”ר לאחר הגדלה – 7,490,884 ₪ . – מקור תקציבי קרנות החשמל.

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר מגזבר המועצה אשרו פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 • הגדלת תב”ר מספר 326 – שיקום כבישים 103+235+42 – תב”ר מאושר בסך 340,000 ₪ , תקציב ממשרד הפנים , לפי אומדן מעודכן של מהנדס המועצה , יש צורך בהגדלת התב”ר בסך של 142,851 ₪, סה”כ תב”ר לאחר הגדלה – 482,851 ₪

עוזר ראש המועצה מסביר את העבודה אשר תתבצע בכבישים 103+235+42 –. חברי המועצה מאשרים פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 • ראש המועצה מבקש לדון בסעיפים שהתווספו, סעיף שינוי מורשי החתימה בביה”ס חט”ב מגב’ נוהא אבו סאלח אל גב’ מיאדה אבו ג’בל ת”ז: 29234176 . זכות החתימה תהיה למנהל בית הספר ומיאדה אבו גבל).

חברי המליאה מאשרים פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 • אישור עבודה נוספת לעו”סית אחלאם ספדי

העובדת מתחייבת לא לתת שירות לתושבים שמקבלים שירות במחלקה לשירותים חברתיים במגדל שמס,ועבודתה הנוספת לא תהיה על חשבון העבודה במחלקת הרווחה במגדל שמס (מקום עבודתה של אחלאם

חברי הוועדה מאשרים פה אחד ע”י הרמת ידיים .

 

 • דיון בסוגיית שינוי ייעוד בשטח של משפחת עדנאן ומחמד כנג אבו סאלח באזור התעשיה.

דולן מסביר את החשיבות לבצע את הכיכר ליד אולם אליאסמין  ( אזור התעשיה )

 

המועצה תתחייב להתחיל בשינוי ייעוד הקרקע משטח שצ”פ לתעשייה ומסחר עם הקלה במרווחי בניה עד – 1 מטר.

הישיבה ננעלה בשעה 20:00.

 

בכבוד רב,

מחמוד חסן                                                                                                          דולן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                                                      ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *