פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 01/2023

21/01/23

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה

 

לא נכחו:

 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה

 

משתתפים:

 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות
 • חסן מחמוד, מזכיר המועצה.

 

התכנסה מליאת מועצה מן המניין מס’ 01/2023 היום שבת 21/01/2023 בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה.

נושאי הדיון:

 • אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס’ 13/2022 מיום 25/12/2022

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 • תברים:
 1. הגדלת תב”ר מס 304 – שיקום עין אלקסב , תב”ר מאושר בסך 300,000 ₪ – התב”ר המקורי בסך 150,000 ₪ בגין עבודות שלב א שבוצעו , נעשתה הגדלה לעבודות שלב ב בסך 150,000 ₪ , עבודות שלב ב טרם התחילו , נשלח עדכון מהרשות לשימור אתרים שעלויות שלב ב חלק המועצה הינו בסך 175,000 ₪ , ולכן נדרש עוד הגדלה בסך 25,000 ₪ , סה”כ תבר לאחר הגדלה 325,000 ₪.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים. 

 1. הגדלת תב”ר מס 356 – קירות תומכים כביש 105 – תב”ר מאושר בסך 429,115 ₪ , נדרש הגדלה בסך 80,723 ₪ , סה”כ לאחר ההגדלה 509,838 ₪ – מקור תקציבי קרנות הרשות קרן פיתוח היטלי השבחה.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים. 

 1. הגדלת תב”ר מס 382 – שיקום כביש מס’ 8 אלמרג’ – תב”ר מאושר בסך 276,137 ₪ , נדרש הגדלה בסך 238,563 ₪ , סה”כ לאחר ההגדלה 514,700 ₪ – הגדלה בעקבות תכנון חדש לכביש – קולטנים לא מחוברים ולאחר קרצוף מצב הכביש מצריך מצעים +הרחבת רוחב  האספלט וכולל תכנון ופיקוח – מקור קרנות הרשות קרן פיתוח היטלי השבחה

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים. 

 

 1. הגדלת תב”ר מס 383 – שיקום ופיתוח כביש התחברות 989 לקרית חינוך – תב”ר מאושר בסך 391,813 ₪ , נדרש הגדלה בסך 235,270 ₪ , סה”כ לאחר ההגדלה 627,083 ₪ – הגדלה בעקבות תכנון חדש לכביש – בעת חפירה התגלה קו מתח חשמל תת קרקעי שלא ניתן להזיזו ולכן נעשה שינוי והזזה לתוואי הדרך כולל קיר תומך שלא היה בתכנון כולל עלויות תכנון ופיקוח – מקור קרנות הרשות קרן פיתוח היטלי השבחה

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. הגדלת תב”ר מס 386 – שיקום כבישים 1+2 אזור תעשיה – תב”ר מאושר בסך 230,073 ₪ , נדרש הגדלה בסך 82,949 ₪ , סה”כ לאחר ההגדלה 313,022 ₪ – בזימון נכתב בטעות הסבר לתבר אחר , גזבר המועצה הסביר את מהות ההגדלה – עדכון תכנון לכביש – הרחבת רוחב אספלט והתאמת הכניסות לעסקים – מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן פיתוח היטלי השבחה.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. פתיחת תבר חדש מס 396 – שיקום דרכים חקלאיות דרך נחל סער ודרך אלשחאר – בסך 500,000 ₪ , הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר 400,000 ₪ , 100,000 ₪ השתתפות האגודות החקלאיות

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. פתיחת תבר חדש מס 397 – נגרר תאורה וגנרטורים קטנים 2022 – בסך 100,000 ₪ , הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. פתיחת תב”ר חדש מס 398 – דרכים חקלאיות 1-4 הרשאה בסך 400,000 ₪ , הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר בסך 320,000 ₪ ,סך של  80,000 ₪  השתתפות האגודות החקלאיות.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. פתיחת תבר חדש מס 399 – עידוד השכלה גבוה באמצעות מלגות מסלול כללי 2022 – בסך 75,000 ₪ – הרשאה תקציבית ממשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. פתיחת תבר חדש מס 400 – עידוד השכלה גבוה באמצעות מלגות מסלול פרטני וחקלאות 2022 –   בסך 75,000 ₪ , – הרשאה תקציבית ממשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. פתיחת תב”ר חדש מס 401 – חינוך בלתי פורמלי 2022 – בסך 305,257 ₪ , הראשה תקציבית ממשרד החינוך.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. פתיחת תב”ר חדש מס 402 – פארק כניסה דרומית – בסך 1,200,282 ₪ , מקור תקציבי – הרשאה תקציבית בסך 1,000,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל , 200,282 ₪ מקרנות הרשות קרן פיתוח היטלי השבחה.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. פתיחת תב”ר חדש מס 403 – שיפוץ חדר מורים יסודי א – בסך 100,000 ₪ , הראשה תקציבית ממשרד החינוך.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. פתיחת תב”ר חדש מס 404 – שיפוץ חדר מורים חט”ב – בסך 100,000 ₪ , הרשאה תקציבית ממשרד החינוך.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. פתיחת תב”ר חדש מס 405 – תאורת ביטחון כביש אלסוכרה – בסך 125,929 ₪ , הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.   

 

 1. פתיחת תב”ר חדש מס 406 – טיפול בכשלי בטיחות בקרבת מוסדות חינוך 2023 – בסך 31,000 ₪, הרשאה תקציבית מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. פתיחת תב”ר חדש מס 407 – פעילויות בנושא בטיחות בדרכים לשנת 2023 – בסך 17,000 ₪ , הרשאה תקציבית מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. ביטול תבר 330 – תכנית מעורבות חברתית – בסך 315,000 ₪ , הרשאה תקציבית הסתיימה ביום 31/12/2022 , ולא היה ביצוע.

מאושר פה אחד ע”י הרמת ידיים. 

 

 • אישור מינוי ועדה לקליטת עובדים בפטור ממכרז.

חברי המועצה מאשרים פה אחד מינוי ועדה לקליטת עובדים בפטור ממכרז שמורכבת ממנהל כ”א, מנהלת משאבי אנוש, ומנהל המחלקה הרלוונטי.

 • דיון בשתי תוכניות מתאר:
 1. הסדרת מגרש ביעוד מסחר תעסוקה ותיירות מגדל שמס, מס’ 256-1161678
 2. איחוד וחלוקה באיזור תעסוקה מגדל שמס, מס’ 256-1172204

חברי המועצה דחו את הדיון בתוכניות המתאר לישיבה הבאה עד לקבלת חוות דעת מקצועית של מהנדס המועצה.

 

הישיבה ננעלה בשעה 20:00.

 

____________________________                                   ____________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                                    דולן אבו סאלח, ראש המועצה

 

pm202301

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *