פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 02/2023

07/03/23

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה – השתתף דרך זום

 

משתתפים:

 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות
 • חסן מחמוד, מזכיר המועצה
 • עו”ד עזת קיס, מבקר פנים
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש הרשות
 • גב’ הודא אבו עואד, יועצת לקידום מעמד האישה
 • גב’ רשא אבו ג’בל, מנהלת לשכת מזכיר המועצה
 • אינג’ כרמי חלבי, מהנדס המועצה

 

התכנסה מליאת מועצה מן המניין מס’ 02/2023 היום שלישי 07/03/2023 בשעה 18:30 בלשכת ראש המועצה.

נושאי הדיון:

 1. אישור פרוטוקולים קודמים:
 • פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 01/2023 מיום 21/01/2023.
 • פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין 01/2023 מיום 21/01/2023.

חברי המליאה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 

 1. אישור תוכניות מפורטת

א.      מחמוד סלמאן אבו סאלח, 256-1161678.

מהנדס המועצה מסביר את שינוי הייעוד של חלק מהתוכנית, חברי המליאה לאחר ששמעו את מהות שינוי הייעוד בתוכנית, מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים

 

ב.      זאהר אבו סאלח ופאיז סייד אחמד, 256-1172204.

מהנדס המועצה ממליץ על אישור התוכנית מאחר והבעלים לא עשו שינוי או הפחתה בשטח הירוק.

היועמ”ש מבקש מחבר המועצה מר איהאב ולי לעזוב את חדר הדיונים בשל קרבת משפחה עם אחד הבעלים, ומשכן נעשה  שאר חברי המועצה מאשרים את התוכנית פה אחד עי הרמת ידיים.  

 

ג.        פאיז סייד אחמד, 256-1181312.

מהנדס המועצה מסביר ששינוי הייעוד הוא מחקלאי לחקלאי תיירותי, חברי המליאה לאחר ששמעו ההסבר אישרו פה אחד עי הרמת ידיים 

 

 1. עדכון בעלות בחשבונות הבנק  בבית ספר תיכון מג’דל שמס:

אישור העברת שתי החשבונות של בית ספר תיכון הקיימים בבנק הפועלים (חשבונות מספר 12/744/76455 , 12/744/262631)  שנפתחו בשנת 1991 על שם בית ספר תיכון ביישוב, לבעלות מועצה מקומית מג’דל שמס לפי הנוהל החדש.

 חברי המליאה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 

 1. עדכון מורשה חתימה בחשבון הורים מספר 12/744/76455 בבית ספר תיכון :

מורשה חתימה קיימים :-

אבו סאלח האני ת.ז מספר 028198679 במקום אבו סאלח סלימאן דאווד ת.ז מספר 33889692

מורשה החתימה העדכניים :-

אבו סאלח תורכי ת.ז 080939432

שאער סנייה ת.ז 028351138

אבו סאלח האני ת.ז 028198679

חברי המליאה מאשרים בתנאי:

בדיקת קיום רישום ועד ההורים במשרד החינוך.

 

 1. אישור הקמת ועדה לענייני גביה –

במסגרת חקיקת החוק לתיקון פקודת העיריות (151), התשפ”ב-2022, הוסדרו הליכי הגבייה של חובות לרשות המקומית ואלו נקבעו ליישום מדורג, החל מיום 12.10.2022.

להלן הוראות החוק החלות על הרשויות המקומיות החל מיום 12.10.2022:

 • הקמת ועדה לענייני גביה ברשות המקומית – (סעיף 330ב לחוק)

על הרשות המקומית להקים ועדה לענייני גביה בה יהיו חברים: מנכ”ל הרשות המקומית, גזבר הרשות ויועמ”ש הרשות.

 • קביעת כללים בדבר ההליכים שתנקוט הרשות המקומית לגביית כספים המגיעים לה על פי דין. כללים אלו צריכים לקבל את אישור ראש הרשות המקומית.
 • בכללים אלו על הועדה לקבוע בין היתר:
 • סוגי החובות שיגבו בכל אחד ממסלולי הגביה (מנהלי/אזרחי).
 • כללים בדבר מעבר בין מסלולי הגביה.
 • מדיניות הרשות המקומית להסדרת חובות באמצעות פריסתם לתשלומים.
 • הכללים אותם אמורה לקבוע הועדה, יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

חברי המליאת מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 

 1. אישור פיצוי הפקעת שטח בגודל 139 מ”ר עבור חסן שופאני – ס”כ גובה פיצוי הפקדעה – 32,850 ₪

חברי המליאה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 

 1. תב”רים:

 

 • עדכון תברים

הגדלת תבר מסר 392 – הצללת פארק משחקים מרכז הכפר – תב”ר מאושר בסך 105.581.19 ₪ , תקציב ממשרד הפנים ,עודכן  כתב הכמויות לביצוע העבודה לפי אומדן מנהל הפרויקט ממשכ”ל + מהנדס המועצה, האומדן המעודכן  הינו בסך 120,983.16 ₪ , סה”כ הגדלה נדרשת – 15,401.97 ₪  – מקור תקציבי – קרנות הרשות

 

חברי המליאה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 

ב.      פתיחת תברים חדשים

 1. פתיחת תבר חדש מספר 408 – סקר שילוט בישוב , אומדן מוערך לביצוע הסקר בסך 30,000 ₪ , מקור תקציבי – השתתפות מתקציב רגיל.
 2. פתיחת תבר חדש מספר 409 – ציוד וריהוט מבני מעבדות – תקציב בסך 500,000 ₪, מקור תקציבי מפעל הפיס.
 3. פתיחת תבר 410 – שיפוץ גן אלפראשאת – תקציב בסך 53,556 ₪, מקור תקציבי מפעל הפיס.
 4. פתיחת תבר 411- שיפוץ גן אלבראעם- תקציב 130,559 ₪ , מקור תקציבי מפעל הפיס
 5. פתיחת תבר 412 – שיפוץ גן אלשמוע – תקציב בסך 92,231 ₪ , מקור תקציבי מפעל הפיס
 6. פתיחת תבר 413 – שיפוץ גן אלמוסתקבל – תקציב בסך 157,071 ₪ , מקור תקציבי מפעל הפיס
 7. פתיחת תבר 414- שיפוץ גן אלסנאפר – תקציב בסך 93,750 ₪ , מקור תקציבי מפעל הפיס
 8. פתיחת תבר 415- שדרוג תאורת מגרש כדורגל מג’דל שמס – תקציב בסך 664,115 ₪, מקור תקציבי הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט בסך 597,703 ש”ח , קרנות הרשות קרן חשמל 66,412 ₪
 9. פתיחת תבר 416 – יזמות וחדשנות מג’דל שמס 2023תקציב בסך 119,900 ₪ , מקור תקציבי משרד החינוך
 10. פתיחת תבר 417 – פרויקט הפעלת מרכז מדעים חדש מג’דל שמס  – תקציב בסך 1,823,368 ₪, מקור תקציבי הרשאה תקציבית ממשרד למדע וטכנולוגיה בסך 1,657,607 ₪ השתתפות מתקציב הרגיל בסך 165,761 ₪

 

חברי המליאה מאשרים את פתיחת התברים  פה אחד עי הרמת ידיים. 

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:30

 

____________________________                                   ____________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                                    דולן אבו סאלח, ראש המועצה

 

pm202302

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *