פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 03/2023

16/04/23

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

–        מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה

–        מר יוסף חמוד, חבר המועצה

–        ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה

–        מר איהאב אלולי, חבר המועצה

–        מר אכרם רבאח, חבר המועצה

–        מר מאהר חטאר, חבר המועצה

 

משתתפים:

–        רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה

–        עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות

–        אינג’ כרמי חלבי, מהנדס המועצה

–        מר אדהם בריק, עוזר ראש הרשות

–        גב’ הודא אבו עואד, יועצת לקידום מעמד האישה

–        גב’ רשא אבו ג’בל, מנהלת לשכת מזכיר המועצה

התכנסה מליאת מועצה מן המניין מס’ 03/2023 היום ראשון 16/04/2023 בשעה 18:30 בלשכת ראש המועצה.

 

נושאי הדיון:

 1. אישור פרוטוקולים קודמים:
 • פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 02/2023 מיום 07/03/2023.
 • פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין 02/2023 מיום 07/03/2023.

חברי המליאה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 1. פתיחת תברים חדשים:
 • אישור פתיחת תב”ר מספר 418 – הקמת פרויקט שביל אופניים והליכה מעלה חרמון – בסך 965,338 ₪ – תקציב ממשרד הבריאות.
 • אישור פתיחת תב”ר מספר 419 – שיקום כביש מס’ 45 בסך – 757,576 ₪  – תקציב ממשרד הפנים.
 • אישור פתיחת תב”ר מספר 420 – שיפוץ גן שפתי אלמחבה – בסך – 52,847 ₪  – תקציב ממפעל הפיס.
 • אישור פתיחת תב”ר מספר 421 – פרויקט חינוך בנושא משבר האקלים תשפ”ג + תשפ”ד בסך – 170,269 ₪  – תקציב ממשרד להגנת הסביבה בסך 152,670 ₪ – שתי הרשאות תקציביות , השתתפות מועצה בסך 17,599 ₪ – מקור תקציבי קרנות הרשות -קרן פיתוח.
 • אישור פתיחת תב”ר מספר 422 – שביל משתלבת כביש קריית חינוך התחברות לכביש 989 – בסך 62,519 ₪ , תקציב מקרנות הרשות קרן פיתוח.

חברי המליאה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 1. עדכון תברים:
 • הגדלת תב”ר מספר 205 – אולם ספורט טוטו וינר – תב”ר מאושר בסך 11,973,830 ₪ , התקבלה הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון בסך 2,541,863 ₪ עבור השלמת פרויקט כולל פיתוח , סה”כ תב”ר לאחר ההגדלה 14,515,693 ₪.
 • עדכון תב”ר מספר 396 – שיקום דרכים חקלאיות דרך נחל סער ודרך אלשחאר –תב”ר אושר במליאת המועצה מס 1/23 בסך 500,000 ₪ , 400,000 ₪ הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר , 100,000 ₪ השתתפות אגודה חקלאית , באזור זה אין אגודה חלקאית רשומה ולכן אין השתתפות מאגודה כלשהיא , על כן המועצה תשתתף בסך 100,000 ₪ להשלמת הפרויקט – מקור תקציבי קרנות הרשות קרן פיתוח היטלי השבחה.
 • הגדלת תב”ר מספר 378 – קיר תומך לאורך כביש מס’ 42 שכונת אלגבל – תב”ר מאושר בסך 678,492 ₪ , נדרש הגדלה ע”י מתכנן יועץ קרקע + מהנדס המועצה בגלל העמקת חפירות ליסוד סלע ונפח קיר בסך 287,617 ₪ -, סה”כ תב”ר לאחר הגדלה 966,109 ₪ , מקור תקציבי קרנות הרשות קרן פיתוח.
 • פתיחת תב”ר שנסגר בטעות – תב”ר מספר 313 – פיתוח חצ”ר בי”ס יסודי א – תב”ר מאושר בסך 137,968 ₪ , בעת סגירה ועדכון התב”ר הייתה טעות בחישוב , פרויקט זה הסתיים בעבודות בסך של 93,106.19 ₪ , ןלכן יש להקטין את התב”ר בתקציב בסך 44,861.81 ₪ שיוחזרו לקרנות הרשות , ולסגור את התב”ר כדלקמן :-

הכנסות – 93,106.19 ₪

הוצאות – 93,106.19 ₪

חברי המליאה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים.

 1. אישור הגדלת חוזה במסגרת מכרז פומבי מס’ 04/2023 למתן שירותי הסעות תלמידים ועובדי בתי ספר בתוך היישוב.

הסבר: במסגרת בדיקה שערך צוות מקצועי במועצה הוחלט להוסיף קו מיניבוס נוסף לשכונת אלג’בל שמתחבר לשכונה המזרחית, מדובר בקול קורא של משרד החינוך הסעות תלמידים – תנאי שטח ואקלים בסך 169,754 ₪ הוספת הקו לא תחרוג מהתקציב המאושר.

המכרז פורסם עבור 3 קווים והזכייה הינה בעלות יומית כוללת 2,565 ₪.

עלות הקו הנוסף הינה 855 ₪.

מדובר בהגדלה בשיעור 33%.

על כן המועצה מבקשת הגדלת ההסכם עם הזכיין במכרז רבאח טורס הסעות בע”מ לקו הנוסף.

חברי המועצה מר אכרם רבאח ומר איהאב ולי עזבו את חדר הדיונים בשל ניגוד אינטרסים עם הזכיין במכרז. עו”ד קאסם סייד אחמד מסביר כי ההגדלה היא יותר מ- 25% ופחות מ- 50% דבר המצריך אישור מליאה.

חברי המליאה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים 

 1. אישור תחשיבי חוקי עזר “סלילה ומדרכות”:

בשל אי נוכחות יועץ חוקי העזר בישיבה, חברי המועצה החליטו לדחות את הדיון בסעיף נשוא חוקי העזר עד להתייצבות/ השתתפות היועץ למתן הסבר וקבלת החלטה בהתאם.

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:00

 

____________________________                                   ____________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                                    דולן אבו סאלח, ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *