פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 04/2023

29/05/23

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

–        מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה

–        מר יוסף חמוד, חבר המועצה

–        מר איהאב אלולי, חבר המועצה

–        מר אכרם רבאח, חבר המועצה

–        מר מאהר חטאר, חבר המועצה- השתתף דרך זום

–        מר אמין קדמאני, חבר מועצה

לא נכח:

 • ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה

משתתפים:

–        רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה

–        עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות

–        מר אדהם בריק, עוזר ראש הרשות

 

התכנסה מליאת מועצה מן המניין מס’ 04/2023 היום שני 29/05/2023 בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה.

ראש הרשות ביקש להוסיף נושא על סדר היום

 1. פתיחת תב”ר מספר 424 – סימון כבישים ברחבי הישוב 2023 – בסך 58,251.96 ש”ח – מצ”ב אומדן , מקור תקציבי קרנות הרשות

חברי המועצה אישרו פה אחד את הוספת נושא הדיון

נושאי הדיון:

 1. אישור פרוטוקולים קודמים:
 • פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 03/2023 מיום 16/04/2023.

חברי המועצה מאשרים פה אחד ע”י הרמת ידיים

 

 1. פתיחת תברים חדשים
 • אישור פתיחת תב”ר מספר 423 – פרויקט מצינג התייעלות באנרגיה אשכול גליל מזרחי- בסך 81,638 ₪ – התקבלה מהחלטת ממשלה הרשאה תקציבית לאשכול גליל מזרחי עבור מועצת מג’דל שמס בסך 773,333.33 ₪ , סה”כ עלות הפרויקט שיבוצע ע”י האשכול הינו בסך 854,963.33 ₪ , ולכן יש מצ’ינג למעוצה בסך 81,638 ₪ – השתתפות ממקור תקציבי קרנות הרשות קרן משק חשמל .- מצ”ב הרשאה תקציבית ממשרד האנרגיה לפרויקט.

חברי המועצה מאשרים פה אחד ע”י הרמת ידיים

 

 1. דיון בדוח רבעון 4/2022 ודוח רבעון 1/2023

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר מקיף מגזבר המועצה על הרבעונים 4/22 , 01/23, אשרו את הרבעונים פה אחד ע”י הרמת ידיים. 

4.      העברה מסעיף לסעיף – עדכון תקציב
סעיף תקציבי הוצאה פירוט תקציב מקורי תקציב מעודכן סכום עדכון
1616000580 שירותים מקצועיים 130000 87000 -43000
1931000750 תחזוקה ושמירה למתקני ספורט ונכסים 0 43000 43000
סה”כ שינוי בתקציב הכללי 0
הסבר – מיון פנימי לסעיפי ההוצאות בתקציב – אין השפעה על התקציב

 

חברי המועצה מאשרים פה אחד ע”י הרמת ידיים

 

 1. אישור תוכניות מפורטות
 • יוסף אבו עראר, 256-1166818
 • עאדל רבאח, 256-1215797

חברי המועצה ולאחר ששמעו את ההסבר על התוכניות ועיינו בחוות דעתו של מהנדס המועצה החליטו לאשר אותם פה אחד. 

 

 1. אישור הארכת תקופת מינוי מר חוסאם אבו עראר כנציג הרשות בדירקטוריון תאגיד התנור.

חברי המועצה מאשרים פה אחד את הארכת תקופת מינויו של מר חוסאם אבו עראר כנציג הרשות בדירקטוריון תאגיד התנור 

 

 1. פטור מארנונה שני שליש למוסד מתנדב- מרכז הגולן להשכלה אקדמית (האוניברסיטה הפתוחה) לשנת 2023.

לאחר שגזבר ויועמ”ש המועצה הסבירו על כך שמדובר בשלוחה לאוניברסיטה הפתוחה, ולפי חוזר מנכ”ל 5/2019 ניתן להעניק הנחה מארנונה שני שליש, ולאחר אישור ועדת ההנחות את ההנחה, חברי המועצה אישרו פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. אישור החלטת ועדת המכרזים לביטול מכרז פומבי 07/2023 “לביצוע בניית מבנה מעון יום ומבנה רב תכליתי בישוב”.

מליאת המועצה מאשרת את ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש, בהסתמך על החלטת ועדת המכרזים.

 

 1. פתיחת תב”ר מספר 424 – סימון כבישים ברחבי הישוב 2023 – בסך 58,251.96 ש”ח – מצ”ב אומדן , מקור תקציבי קרנות הרשות

חברי המועצה מאשרים את התב”ר פה אחד.

 

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

 

____________________________                                   ____________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                                    דולן אבו סאלח, ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *