פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 05/2023

06/07/23

לשמיעת פרוטוקול  (חלק 1) הישיבה לחץ כאן

לשמיעת פרוטוקול  (חלק 2) הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

–        מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה

–        מר יוסף חמוד, חבר המועצה

–        מר איהאב אלולי, חבר המועצה

–        מר מאהר חטאר, חבר המועצה

–        מר אמין קדמאני, חבר מועצה

–        ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה

לא נכח:

–        מר אכרם רבאח, חבר המועצה

 

משתתפים:

–        רו”ח עלאא אגבאריה, יועץ חוקי עזר

–        רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה

–        עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות

–        מר אדהם בריק, עוזר ראש הרשות

 

התכנסה מליאת המועצה מן המניין מס’ 05/2023 היום חמישי 06/07/2023 בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה.

 

נושאי הדיון: 

 1. אישור פרוטוקול קודם:
 • פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 04/2023 מיום 29/05/2023.

חברי המועצה מאשרים פה אחד ע”י הרמת ידיים

 1. אישור חוקי עזר:
 • תחשיבי חוקי עזר לסלילת כבישים, מדרכות ותיעול.

היועץ מר עלאא אג’בריה הסביר את מהות החוק וחשיבותו להמשך פיתוח הישוב, נתן הסבר על אופן עריכת התחשיבים והבהיר כי  מדובר בהיטל סלילה מהנמוכים ביותר בארץ.

 

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר מהיועץ ומיועמ”ש הרשות על החוק, אישרו את החוק ואת התחשיבים  פה אחד ע”י הרמת ידיים .

 • חוק עזר שמירה:

חוק העזר נועד להסדיר את ענייני השמירה, האבטחה והסדר הציבורי ברשות.

היועץ, אגבריה נתן הסבר על החוק ו על חשיבות החוק לאבטחת הסדר הציבורי בישוב.

חברי המועצה אישרו פה אחד הכנת חוק עזר לשמירה , הכנת תכנית אבטחה  ועריכת תחשיבים  להיטל. 

 

 1. הגדלת חוזה עם הקבלן להשלמת ביצוע פרויקט אולם ספורט בישוב.

מזכיר המועצה, הזמנו מהנדס המועצה לישיבה, לא הצליח להגיע היום לישיבה בשל נסיבות אישיות.

ראש המועצה: עדיף לדחות את הדיון בעניין ההגדלה כדי שנקבל הסבר מקיף ממהנדס המועצה.

חברי המועצה אישרו דחיית הדיון בעניין ההגדלה למועד אחר

 1. ביטול מכרזים:
 • ביטול מכרז פומבי 01/2023 לביצוע שדרוג מערכת תאורה – מגרש כדורגל בישוב.

בכתב הכמויות נפל פגם מהותי בסוג הפנס שבעקבותיו לא היה אפשר לבחור זוכה במכרז.

 • ביטול מכרז פומבי 08/023 למתן ייעוץ לשינוי מגרש כדורגל מדשא טבעי לדשא סנטתי.

הגורמים המקצועיים החליטו לא לשנות משטח הדשא לדשא סנטתי והוחלט להשקיע במתחמי ספורט אחרים בישוב (מגרשי סנטתי בבתי הספר והחלפת מגרש סחבק).

 • ביטול מכרז זוטא 02/2023 הסכם מסגרת להתקנת מעקות בטיחות ברחבי היישוב.

נפלה טעות בדרישת פריט הצבע במכרז לא היה ניתן לבחור זוכה מאחר וחלק מהמצעים לא התייחסו לפרט הצבע.

הובהר כי ביטול המכרזים אושר ע”י ועדת המכרזים וראש המועצה ומצריך אישור מליאת המועצה.

חברי המועצה מאשרים פה אחד ביטול המכרזים ופרסום מכרזים חדשים תחתם

 1. אישור חוזה התקשרות עם מכון שמיר להפעלת תכנים למרכז פעילות וידע לחינוך בתחום המדעים הטכנולוגיה והחדשנות שיכלול שירותי מחקר ייעוץ והדרכה, (להלן: “מרכז מדעים”).

מדובר בהתקשרות בחוזה לביצוע עבודה מדעית בפטור ממכרז לפי סעיף 3.5 לצו המועצות המקומיות בין המועצה לבין מכון שמיר שהוקם במטרה לקדם את אזור רמת הגולן ע”י ריכוז צוות מדענים תושבי הגולן שיעסקו במחקר רילוונטי על האזור ולטובתו ויתרמו בתחומי החינוך ורווחת תושבי רמת הגולן.

 

חברי המועצה מאשרים את חוזה ההתקשרות בפטור ממכרז פה אחד ע”י הרמת ידיים

 1. תב”רים:
 • פתיחת תב”ר מספר 425 – יעוץ בתחומים שונים לקידום פרויקטים מהחלטת ממשלה – בסך 318,820 ₪ , הרשאה תקציבית ממשרד הפנים – מצ”ב נוהל בחירת יועץ , סוג שירות , והרשאה תקציבית.
 • הקטנת תב”ר 296 שיקום ופיתוח כבישים וסגירתו – תב”ר מאושר בסך 740,000 ₪ תקציב מקרנות הרשות קרן פיתוח , עבור שיקום כבישים 109+129+202 , ביצוע התב”ר הסתכם בסך 627,067.17 ₪ , על כן צריך להחזיר את העודף שנשאר בסך 112,932.83 ₪ לקרנות הרשות בכדי לנצל בביצוע פרויקטים אחרים , סה”כ תב”ר לאחר עדכון יהיה 627,067.17 ₪ ביצוע הכנסות והוצאות , לאחר קבלת תב”ר מאושר הפרויקט יסגר.
 • פתיחת תב”ר חדש מספר 426 – הקמת מתחם אירועים בקרית חינוך – בסך 100,000 ₪ , מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן פיתוח .

חברי המועצה מאשרים פה אחד ע”י הרמת ידיים

 1. אישור תכנית מפורטת מס’ 256-1230002 על שם סאלח עפלק (הקטנת רוחב חלק מכביש 105 מג’דל שמס)

חברי המועצה מאשרים פה אחד ע”י הרמת ידיים

 

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

____________________________                                   ____________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                                    דולן אבו סאלח, ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *