פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 01/2024

24/01/24

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה
 • מר אמין קדמאני, חבר מועצה

לא נכחו:

 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה – הודיע על מחלה
 • מר אכרם רבאח, חבר מועצה – ליווי אישה בבי”ח
 • מאהר ח’טאר, חבר מועצה

משתתפים:

 • חסן מחמוד, מזכיר המועצה.
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש הרשות

משתתף נוסף: 

 • ג’וזיף פח’ר אלדין – מהנדס

 

התכנסה מליאת מועצה מן המניין מס’ 01/2024 ביום רביעי 24/01/2024  בשעה 18:00 במרכז ההפעלה.

ראש המועצה פתח את הישיבה ועדכן את חברי המליאה על העבודות והפעולות אשר נקטה בהם ועל מוכנות תפקוד הרשות  בשגרה ובחירום.

נושאי הדיון: 

 1. אישור פרוטוקולים קודמים:
 • פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 12/2023 מיום 19/12/2023.
 • אישרור פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין 01/2024 מיום 10/01/2024.

 

החלטה: חברי המועצה לאחר שעיינו בפרוטוקולים הקודמים אשרו אותם פה אחד עי הרמת ידיים 

 1. אישור תכנית מפורטת:
 • אישור תכנית מפורטת מס’ 256-1269299 ע”ש מאהר האיל רדא (שינוי בקו בניין).

 

החלטה: חברי המועצה לאחר ששמעו הסבר ממהנדס (עורך התוכנית) אשר נכח בישיבה לצורך הסברתה לחברי המועצה, ובהסתמך על המלצת מהנדס המועצה החליטו לאשר אותה פה אחד עי הרמת ידיים

 

 1. פתיחת תב”רים :-
 • תב”ר מספר 455 – חיבור חשמל מת”ג כביש מס 8 – בסך 300,000 ₪ – מקור תקציבי – קרנות הרשות קרן משק חשמל.
 • תב”ר מספר 456 – נגישות תחנת אוטובוס 2023 – בסך 154,400 ₪ – מקור תקציבי – משרד התחבורה.
 • תב”ר מספר 457 – הקמת מרכז הפעלה 2023 – בסך 500,000 ₪ – מקור תקציבי – משרד הפנים.
 • תב”ר מספר 458 – קו ניקוז כביש מערכת מס 15 – בסך 93,070 ₪ – מקור תקציבי – קרנות הרשות – קרן היטלי השבחה.
 • תב”ר מספר 459 – הצללת גן משחקים שצ”פ ליד אולם ספורט – בסך 102,024 ₪ – מקור תקציבי – משרד הפנים.
 • תב”ר מספר 460 – פיתוח ארגוני – בסך 460,180 ₪ – מקור תקציבי – משרד הפנים.
 • תב”ר מספר 461 – קרצוף וריבוד כביש מס 2 – בסך 176,442 ₪ – מקור תקציבי – משרד הפנים.
 • תב”ר מספר 462 – שיקום כביש מס 211 – בסך 291,458 ₪ – מקור תקציבי – משרד הפנים.

 

החלטה: חברי המועצה מאשרים את כל הסעיפים פה אחד עי הרמת ידיים 

 

 1. אישור התקשרות בפטור ממכרז לעבודות חירום פינוי שלגים לפי טבלת מחירים שקבעה ועדת הרכש בישיבתה מספר 1/24 מיום 7/1/2024 .

 

החלטה: חברי המועצה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים. 

 

 1. אישור התקשרות בהסכם עם הספק יורם בכור בסכום של עד- 150,000 ₪ לרכישת מוצר ייחודי – אספלט קר בפטור ממכרז – בהסתמך על חוות דעת יועמ”ש ואישור ועדת המכרזים .

 

 החלטה: חברי המועצה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים. 

 

 1. אישור המשך העסקה לאחר גיל פרישה למר מנסור חלבי.

מר מנסור הגיש בקשה להמשך העסקה ברשות והמציא אישור רפואי שמעיד על כשירותו להמשיך בביצוע אותו תפקיד שמבצע היום- חשוב לציין שיש צורך בהמשך העסקתו במיוחד והוא בקיא בארכיון והרשות עדיין לא עברה לארכיון דיגיטלי.

 

החלטה: חברי המועצה מאשרים פה אחד עי הרמת ידיים בהסתמך על חוות דעתה של עוד חגית מגן (היועמשית של מרכז שלטון מקומי) את הארכת העסקתו של מר מנסור חלבי לשלושה חודשים נוספים (עד 30/04/2024).

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:30

 

____________________________                                   __________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                            דולן אבו סאלח, ראש המועצה

 

pm202401

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *