פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 02/2024

20/02/24

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים, חבר המועצה
 • מר אמין קדמאני, חבר מועצה

לא נכחו:

 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר מועצה
 • מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה

משתתפים:

 • חסן מחמוד, מזכיר המועצה.
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות
 • מר אדהם בריק, עוזר ראש הרשות
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר הרשות

 

התכנסה מליאת מועצה מן המניין מס’ 02/2024 היום שלישי 20/02/2024  בשעה 18:00 במרכז ההפעלה.

 

נושאי הדיון: 

 1. אישור פרוטוקול קודם:
 • פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין 01/2024 מיום 24/01/2024.

 

חברי המועצה מאשרים פה אחד ע”י הרמת ידיים את הפרוטוקול הקודם.

 1. תב”רים:
 • תיקון פתיחת תב”ר מס 457 – הקמת מרכז הפעלה, התבר נפתח בסך 500,000 ₪ , הרשאה ממשרד הפנים , יש עוד השתתפות מתקציב הג”א 2024 בסך 100,000 ₪ , סה”כ תב”ר 600,000 .
 • עדכון תב”ר מספר 371 – הקמת מבנה מעון יום – תב”ר מאושר בסך 6,045,676 ₪ , שמורכב משתי הרשאות תקציביות – משרד החינוך בסך 4,156,516 ₪ ומפעל הפיס בסך 1,889,160 ₪ . מפעל הפיס אישר תוספות הנדסיות למענק הבסיסי בסך 16% כך שהמענק מסתכם בסך של 2,191,426 ₪ סה”כ הגדלה 302,266 ₪ – סה”כ המענק לאחר הגדלה מסתכם בסך 6,347,942 ₪
 • הקטנה וסגירת תבר מספר 366 – הקמת מרכז אנרגיה חדש לשדרוג רשת חשמל – תב”ר בסך 1,516,111 ₪ , ביצוע הפרויקט הסתיים בסך 1,458,360 ₪ , ונשאר עודף בסך 57,751 ₪ שצריך להחזיר לקרן החשמל לצורך פרויקטים אחרים בחשמל , סה”כ התבר לאחר הקטנה 1,458,360 ₪
 • הקטנה וסגירת תבר מספר 257 – הקמת פיס ירוק בפארק ציבורי – תב”ר בסך 550,000 ₪ , תקציב ממפעל הפיס בסך 350,000 ₪ וקרנות הרשות בסך 200,000 ₪ , התבר הסתכם בביצוע בסך 350,000 ₪ , התבר הוגדל לפני שנתיים מקרנות הרשות היות ומדובר במענק ישן ממפעל הפיס שבוצע פיתוח והקמת מתקני כושר בפארק ליד מגרש כדור רגל והכסף לא שוחרר ממפעל הפיס  ,לאחרונה המועצה הצליחה לשחרר את הכסף ממפעל הפיס ולכן צריך להקטין את התבר בהשתתפות הרשות בסך 200,000 ₪ והלחזיר לקרנות הרשות, סה”כ התבר לאחר הקטנה יסתכם בסך 350,000 ₪ .
 • הגדלת תבר מס’ 417 – פרויקט הפעלת מרכז מדעים חדש – תבר מאושר בסך 1,823,368 ₪ – תקציב ממשרד המדע והטכנולוגיה בסך 1,657,608 ₪ , השתתפות הרשות 165,761 ₪ = 10% , משרד הדמע עדכן את הרשות שהכוונה שלהם במצינג 10% הינו שהשתתפות שלהם הינה 90% ולכן הפרויקט אמור להיות בסך 1,841,787 ₪ , כך שהמצינג של המועצה אמור להיות בסך 184,179 ₪ , ולכן נדרש הגדלה בסך 18,418 ₪ – מקור תקציבי- השתתפות מתקציב רגיל .
 • פתיחת תב”ר מספר 463 -המשך חלק מקיר תומך כביש מס 41 שכונת שמיס בסך 630,766 ₪ – תקציב ממשרד הפנים בסך 409,077 ₪ , מקרנות הרשות בסך 221,689 ₪ .
 • פתיחת תב”ר מספר 464 -פיתוח תשתיות והסרת מפגעים ושיקום כבישים בסך 2,860,902 ₪ – תקציב ממשרד הפנים בסך 2,710,000 ₪ , מקרנות הרשות בסך 150,902 ₪ – מדובר בכבישים – 17 שכונת אלגבל מזרחית , כביש 171 וחלק מכביש 30 , כביש 133 וחלק מכביש 132 , כביש 131 שכונת אלגבל , המשך כבישים 1+2 אזור תעשיה .
 • פתיחת תב”ר מספר 465 -רכישת רכב בטחון בסך 200,000 ₪ – תקציב ממשרד הפנים בסך 150,000 ₪ , השתתפות מתקציב הג”א מאושר  בסך 50,000 ₪ .

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר על התב”רים, מהותם והפעילויות בהם הוחלט לאשר אותם פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 1. סגירת תב”רים:
מספר תבר שם תבר תקציב ביצוע הוצאות ביצוע הכנסות עודף/גרעון הערות
209 בנית מוסד חינוכי שלב א’ 16,246,569 16,124,253.06 -16,237,569.01 -113,315.95 עודפי תברים
229 ליווי תפעולי שיקום מפגעים וקיד 1,904,749 1,475,151.76 -1,444,377.00 30,774.76 גרעון – הוצאות הנדסיות ומדידות שהועמסו על התבר
252 עיצוב מבני למידה בי”ס יסודי חדש 80,000 71,803.00 -71,803.00 0.00
261 פארק ציבורי 150,000 150,001.20 -150,000.00 1.20
285 פארק כניסה מערבית 1,200,000 138,113.22 -126,130.00 11,983.22 גרעון – עבודה הופסקה בגלל מחלוקת על הקרקע ותביעות
290 בנוי מעבדות בבתי”ס עיוני 9,253,876 9,253,872.75 -9,253,872.00 0.75
332 חינוך בנושא סביבה תשפ”ב 107,250 0 11,917 -11,917 פרויקט לא בוצע – עודף בהשתתפות המועצה לעודפי תברים
350 הקמת מערכים טכנולוגים והתקנת מצלמות 828,955 828,559.28 -828,558.00 1.28
359 פיתוח שצ”פים 500,000 499,912.86 -499,913.00 -0.14
360 התקנת פסי האטה מאספלט ברחבי הכפר 81,327 79,374.40 -81,327.00 -1,952.60 עודפי תברים
369 בניית קיר תומך כביש מס’ 40 שכונת שמיס 529,910 529,531.78 -529,910.00 -378.22
384 שיקום כביש מס’ 41 שכונת שמיס 637,000 630,432.50 -637,000.00 -6,567.50 עודפי תברים
385 ציוד וריהוט גני ילדים גלובלי 400,000 0 0 0.00 פרויקט לא בוצע
387 שיקום כביש מס’ 30 247,675 235,759.89 -235,903.59 -143.70
388 שיקום כביש מס’ 126 224,460 166,169.55 -166,170.00 -0.45
390 טיפול בהטמעת הסדר מקרקעין במנהל 150,000 149,966.00 -150,000.00 -34.00
391 מסלעה ביש מס 104 69,018 55,905.00 -69,018.00 -13,113.00 עודפי תברים
392 הצללת פארק משחקים במרכז הכפר 120,983 118,349.27 -118,685.41 -336.14
401 חינוך בלתי פורמאלי 2022 305,257 305,175.94 -305,176.00 -0.06
405 תאורת ביטחון כביש אלסכרה 125,929 113,272.10 -113,272.00 0.10
406 טיפול בכשלי בטיחות בקרבת מוסדות חינוך 31,000 30,537.00 -30,537.00 0.00
407 פעילויות בנושא בטיחות בדרכים 17,000 16,836.00 -16,836.00 0.00
410 שיפוץ גן אלפראשאת 131,825 131,824.88 -131,825.00 -0.12
411 שיפוץ גן אלפראעם 204,345 204,345.42 -204,345.00 0.42
413 שיפוץ גן אלמוסתקבל 229,501 229,500.00 -229,500.00 0.00
414 שיפוץ גן אלסנאפר 167,434 166,180.00 -166,180.00 0.00
416 יזמות וחדשנות מגדל שמס 2023 119,900 54,900.00 -54,900.00 0.00
420 שיפוץ גן שפתי אלמחבה 52,847 52,844.00 -52,844.00 0.00
422 שביל משתלבת כביש קריית חינוך 62,519 61,397.50 -62,519.00 -1,121.50 עודפי תברים
423 פרויקט מצינג התיעלות באנרגיה דרך אשכול גליל מזרחי 81,638 81,638.00 -81,638.00 0.00
424 סימון כבישים ברחבי הישוב 58,252 58,252.00 -58,252.00 0.00
426 הקמת מתחם אירועים בקריית חינוך 100,000 81,366.00 -100,000.00 -18,634.00 עודפי תברים
427 תשתיות חשמל ותאורה חצר חנית אולם ספורט חדש 175,000 139,000.00 -175,000.00 -36,000.00 הקטנת תבר והחזרת עודף לקרן חשמל
428 החלפת שנאי חשמל ליד הרווחה וליד בית פארס אבראהים 222,000 219,724.00 -222,000.00 -2,276.00 עודפי תברים
430 אספקת והנחת צנרת חשמל תת קרקע כביש מס 60 90,500 90,473.00 -90,500.00 -27.00
436 המשך קיר תומך כביש 42 אלגבל 200,092 200,092.84 -200,092.00 0.84
437 גינון חצר אולם ספורט חדש 60,000 58,731.00 -60,000.00 -1,269.00 עודפי תברים
446 שיקום 2 דרכי גישה מכביש ראשי 8 50,000 40,430.52 -50,000.00 -9,569.48 עודפי תברים
447 קיר ניקון והגנה עליה לכביש 130 37,000 0 -37,000 -37,000 פרויקט לא בוצע – החזרת השתתפות המועצה לקרנות הרשות

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר מפורט על הביצוע בתב”רים שהוזכרו החליטו פה אחד ע”י הרמת ידיים לסגור אותם.

 

 

 1. הגדלת החוזה להשלמת העבודה במרכז חוסן גני ילדים ומעון יום:

החברה רוניר חברה לבניה בע”מ זכתה בשנת 2017 במכרז מס 03/2017  להקמת מעון יום, ששה גני ילדים וחניון תת קרקעי, סכום הזכייה לאחר הנחה הסתכם בסך: 12,180,330 ₪ (כולל מע”מ).

להשלמת העבודות בפרויקט נעשתה הגדלה ראשונית שהסתכמה בסך 3,381,305 ₪  (כולל מע”מ) כמפורט בהוראת השינוי.

יש צורך בהגדלה נוספת לפי חוות דעת מהנדס המועצה ומנהל הפרויקט בסך של 497,104 ₪ – כך שהגדלת הפרויקט הסופית תסתכם בסך 3,878,409 ₪ – מדובר בהגדלה בפרטים בחוזה הקיים עם הקבלן והוספת פרטים נוספים שלא היו בתכנון ובכתב הכמויות במכרז הנ”ל בהתאם להוראת השינוי שנערכה ונבדקה ואושרה ע”י מנהל הפרויקט ומהנדס המועצה כמפורט בהוראת השינויים וחוות דעת המהנדס.

ההגדלה בהוצאות עקב הגדלת פרטים מסוימים בחוזה לא עלו על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים (ההגדלה בפרטים הסתכמה בסך: 6.17% מההוצאות בחוזה).

ההגדלה עקב הוספת פרטים חדשים לא עלתה על 50% מכלל ההוצאות במכרז, (ההגדלה בהוספת פריטים חדשים הסתכמה בסך: 29.6% מהוצאות המכרז).

 

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר מפורט על ההגדלה ועל הוראת השינוי אשר הוכנה ע”י מהנדס המועצה ומנהל הפרויקט מטעם החברה, לצורך השלמת הפרויקט, החליטו לאשר את ההגדלה פה אחד ע”י הרמת ידיים.

 

 1. אישור ביצוע עבודה דחופה בחירום בפטור ממכרז שהמועצה הזמינה להצלת רכוש בעקבות סחף שפגע בבתים בסמוך לבית אלתל – ספק סבאג חוסאם ועוידאת סאמר – עבודה שהסתכמה בסך של כ 160 אלפי ₪ – עבור עבודות כלים לפינוי הסחף .

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר על מצב החירום אשר אירע בעקבות הסחף שמהווה סכנה על הנפש והרכוש לבתים הסמוכים למקום הסחף – אזור בית אלתל – החליטו באופן חריג לאשר ביצוע עבודות דחופות בפטור ממכרז.

 1. עיון בדוח רבעון 3.23 – גזבר המועצה הסביר את תוצאות הביצוע הכספי לרבעון 3.23 לחברי המועצה .

 

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

____________________________                                   __________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                                          דולן אבו סאלח, ראש המועצה

 

pm202402

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *