פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 05/2022

13/05/2022

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה
 • מר יוסף חמוד, חבר המועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה
 • מר אכרם רבאח, חבר המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה
 • מר סאמח סבאג’, חבר המועצה

לא נכחו:

 • מר איאד סבאג, חבר המועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • גב’ הודא אבו עואד, היועצת לקידום מעמד האישה

התכנסה מליאת המועצה מס’ 05/2022 בזום לאחר קבלת אישור מוקדם מכל חברי המליאה ביום שישי 13/05/2022 בשעה 18:00.

נושא הדיון:

 • פתיחת תב”ר חדש מס’ 347 – תכנון, הקמה ושדרוג מיזמים דיגיטליים מסלול א –תב”ר בסך 380,000 ₪ , מימון: הרשאה תקציבית משרד ראש הממשלה מערך הדיגיטלי הלאומי בסך 342,000 ₪. השתתפות מועצה מקרנות הרשות (קרן עבודות פיתוח) בסך – 38,000 ₪.

חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר מצומצם על הקול קורא וצפו במסמכי ההרשאה אשרו פה אחד את פתיחת התב”ר והודגש הצורך בישיבה עם מנמ”ר הרשות בכדי שייתן הסבר מפורט על הפרויקט שהולכים לקדם, חבר המועצה סאמח סבאג העיר ששמע על בעיות בתאורה חכמה מסוג מסוים לכן אמורים להיות זהירים. ראש הרשות הדגיש שלא נתקדם בפרויקט שיכול להזיק לתושבים חלילה, בינתיים מאשרים את התקציב וההתקדמות תהיה בהתאם להחלטת החברים לאחר שמיעת הסבר מאיימן.

החלטה:  מאושר פה אחד 

 • פתיחת תב”ר חדש מס’ 348 – תכנון שיקום ופיתוח פרויקט גרעין הכפר שלב ב’ בסך 200,000 ₪ מקור קרנות הרשות קרן היטלי השבחה. מדובר בפרויקט תכנון מדרחוב חדש בעלות 800,000 ₪ שיבוצע ע”י משרד התיירות , חלק המועצה 200,000 ₪.

ראש הרשות הסביר שמדובר בהמשך למד רחוב מכיכר אסעד כנג’ עד כיכר סולטאן באשא והבחירה הייתה לפי המלצת משרד התיירות שלא אשרו לתקצב קטע אחר בכוונה לשמור על רצף. בנוסף הכוונה בתקציב זה לעלות התכנון בעוד שהמיצ’ינג לפרויקט כולו יהיה בסביבות 2 מיליון ₪.

החלטה:  מאושר פה אחד

 • פתיחת תב”ר חדש מס’ 349 – שיקום ואספלט כביש אלסוכרה – תב”ר בסך 415,748 ₪ , הרשאה תקציבית משרד בטחון בסך 350,000 ₪ , חלק המועצה בסך 65,748 ₪ – מקור קרנות הרשות קרן פיתוח.

ראש הרשות הסביר לחברים את מהות התקציב ומיקום הכביש ולאחר מכן ד”ר גסאן אבראהים דרש לבחור במפקח לפרויקט שיהיה צמוד לכל שלבי הביצוע.

החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו את ההסבר על התקציב אישרו אותו פה אחד.

 

הישיבה ננעלה בשעה 18:44

 

______________________________                             _________________________________

חסן מחמוד                                                                                  דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                                  ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *