פרוטוקול מליאת מועצה מס’ 01/2018

להורדת פרוטקול סרוק לחץ כאן

המועצה המקומית מגדל שמס התכנסה, ביום ראשון 07/01/2018 בשעה 19:05 בלשכת ראש המועצה

נוכחים:

– מר שי וינר, ראש המועצה.

-מר בנימין טרבלסי,חבר מועצה.

– גב’ חגית עמית, חב’ מועצה

-גב’ חנה סלע, חב’ מועצה

– מר שמואל ליטוב,חבר מועצה.

משתתפים:

– עו”ד קאסם סייד אחמד ,יועמ”ש הרשות.

– חסן מחמוד, מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול.

על סדר היום:

ראש המועצה הנבחר, שי וינר ברך את חברי המועצה והודה להם על האמון שנתנו בו בבחירתו

כראש המועצה .

ראש המועצה הציע לקיים ישיבה מן המניין שעל סדר יומה:

1– קביעת מועדים לקיום ישיבות המועצה.

2- אישור זכויות חתימה על מסמכי המועצה,מורשי חתימה(ראש המועצה והגזבר).

3- בחירת ועדות הרשות.

4- בחירת נציג המועצה המקומית בוועדה לתכנון ובניה מעלה חרמון.

חברי המועצה אשרו פה אחד  את ההצעה לקיום הישיבה

.

דיון:

1- קביעת מועדי קיום ישיבות המועצה.

ראש המועצה ביקש מחברי המועצה לתאם מועד קבוע לקיום ישיבות המועצה.

 

לפי הסיכום בין חברי המועצה, הוחלט כי ישיבות המועצה יתקיימו בכל יום שלישי בשבוע השני לחודש. כן נקבע כי מועד ישיבת המועצה הבאה  תהא ביום שלישי  13/02/2018 בשעה 15:00.מאושר.

2- אשור זכויות חתימה על מסמכי המועצה. (ראש המועצה והגזבר).

הוחלט שה”ה שי וינר, ת”ז:022108468 (ראש המועצה) ומר ראסם קנואת, ת”ז:056277593 (גזבר המועצה), הם מורשי החתימה של המועצה המקומית הראשונה מגדל שמס, חתימותיהם לצד חותמת המועצה, הן שתחייבנה כספית את המועצה המקומית מגדל שמס.

3- בחירת ועדות הרשות .

א.ועדת הנהלה:   שי וינר, חגית עמית.

ב.ועדת ביקורת:  חנה סלע –יו”ר הוועדה. חברים בוועדה: בני טרבלסי , שמוליק ליטוב.

ג. ועדת מכרזים: בני טרבלסי – שמוליק ליטוב – חנה סלע. (בני טרבלסי-ראש הוועדה).

ד. ועדת הנחות: שמוליק ליטוב- חגית, הגזבר,היועמ”ש ,מנהל מח’  הרווחה וממנכ”ל המועצה.

(שמוליק ליטוב-ראש הוועדה).

ה. ועדת תמיכות: שמוליק ליטוב – בני טרבלסי , חגית עמית ,גזבר המועצה – יועמ”ש.

(שמוליק ליטוב- ראש הוועדה).

4- בחירת נציג המועצה בוועדת התכנון והבנייה מעלה חרמון.

חברי המועצה בחרו בראש המועצה שי וינר כנציג המועצה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה חרמון.

 

הישיבה ננעלה בשעה: 20:00

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *