פרוטוקול מליאת מועצה מס’ 02/2018

להורדת פרוטקול הישיבה לחץ כאן

המועצה המקומית מגדל שמס התכנסה, ביום שלישי 13/02/18 בשעה 15:30 בלשכת ראש המועצה .

נוכחים:

– מר שי וינר, ראש המועצה.

– גב’ חגית עמית, חב’ מועצה

-גב’ חנה סלע, חב’ מועצה

– מר שמוליק ליטוב,,חבר מועצה.

משתתפים:

-רו”ח ראסם קנואת ,גזבר המועצה.

– עו”ד קאסם סייד אחמד ,יועמ”ש הרשות.

– עו”ד עזת קייס ,מבקר פנים.

-אדם בריק, עוזר ראש המועצה.

– חסן מחמוד, מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול.

לא נכח: חבר המועצה,מר בני טראבלסי.

ראש המועצה, ברך את הנוכחים, ובקש מחברי המועצה להוסיף על סדר היום סעיף בעניין כ”א, קליטת עוזר ראש מועצה .

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול קודם מס’ 1/2018 מיום 07/01/2018 . הפרוטוקול אושר.
 2. אישור תברי”ם:
 • עדכון (שינוי – הגדלה) תב”ר אולם ספורט מסכום של 5,473,840 ₪ לסכום של 6,473,830 ₪ . תוספת הסכום 999,990 ₪ הרשאה ממפעל הפייס. אושר.
 • אישור תב”ר עיצוב מרחבי למידה בית ספר יסודי אלמנהאל הרשאה בסכום 80,000 ₪ במימון משה”ח – אושר.
 • אישור תב”ר (אופק חדש) בית ספר יסודי ג’ (חדש) הרשאה בסכום 54,200 ₪ – אושר.
 • אישור תב”ר עיצוב מרחבי למידה בית ספר יסודי ג’ (חדש) הרשאה בסכום 80,000 ₪ במימון משה”ח – אושר.
 • אישור תב”ר רכישת גנרטור למרכזי קליטה בבתי הספר הרשאה בסכום 211,857 ₪ במימון משרד הפנים תקציב פיתוח 2017 – אושר

 

 1. משק החשמל במג’דל שמס-סקירת מצב:

ראש המועצה:

משק החשמל במג’דל שמס ובשלושת הכפרים הדרוזים ברמת הגולן להבדיל משאר הישובים בארץ מנוהל ע”י  המועצה המקומית כמחלק היסטורי לפי החלטת רשות החשמל ולפי החלטת בג”ץ נקבע שהרשויות הדרוזיות ברמה”ג חייבים להצטרף למתווה אשר מסדיר מתן רישיון חלוקה חוקי לרשויות. המועצה בקשה בשנת 2016 להצטרף  למתווה ,הצטרפותה אושרה בחודש 12/2017 .

ישנן שלוש בעיות עיקריות בהתנהלות משק החשמל ביישוב:

 • היום קיים פחת בחשמל של 15% אשר גורם לגרעון תקציבי.(פחת בהולכת החשמל ,גניבות וכו’).הפחת של חברת החשמל עד 3% .
 • תשתית מערכת החשמל ביישוב לא מספיק טובה, נדרשת השקעה לעמידה בתקנות חברת החשמל בנוסף להוצאות האחזקה והתיקונים השוטפים (החלפת שנאים ,עמודים).
 • הגביה לא יעילה – תשלומים בגין צריכת החשמל נגבים על ידי עובדי המועצה, בצורה לא יעילה, כך שקיימים הרבה פיגורים וחובות אבודים שלא ניתנים לגבייה, אין קריאה מרחוק ואין שליטה מרחוק לניתוק מונים של חייבים.

 

בנוסף ישנם שני דברים שהתרחשו בזמן שנכנסנו לתפקיד:

 • לאחרונה ניתן פסק דין בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד המועצה להשבת סכומים שגבתה המועצה בגביית ייתר מעל התעריף שקובעת רשות החשמל , בעקבות העתירה חויבה המועצה להחזיר לתושבים כספים שגבתה מעל התעריף במשך שנה  בסכום כולל של כ- 5.5 מיליון ₪.
 • בעקבות הגשת התביעה הייצוגית הנ”ל , נאלצה המועצה לחדול מגביית תעריפים גבוהים מתעריף חברת החשמל והוזילה את התעריפים וכתוצאה מהפחתת התעריפים מיום 01/07/2017 .הכנסות המועצה הוקטנו כ –5 מיליון ₪ בתקציב המועצה לשנת 2018.

לאור כך, ישנן שתי חלופות מוצעות לטיפול בבעיות הנ”ל במשק חשמל.

ראש המועצה מוסיף ומבהיר כי מקיים ישיבות שוטפות עם שאר ראשי הרשויות הדרוזיות בגולן ודן איתם בנושאים שונים משותפים אזוריים ובין היתר בעניין הסדרת נושא החשמל בישובים אלו.

החלופות שנידונו עם ראשי המועצות בעניין הטיפול בבעיות משק החשמל הם:

 • הקמת תאגיד משותף לארבעת הישובים ברמת הגולן.
 • העברת רשת החשמל לאחריות חברת החשמל.

 

 1. אישור תוכנית מפורטת מס’ 256-0266460 – ביטול חלק מדרך מס’ 128 והסדרת יעודים מג’דל שמס.

התכנית הוצגה ע”י גב’ סמאהר אבו סאלח .

חברת המועצה חגית עמית:

מדובר בתוכנית אשר מסדירה גישה חדשה למגרשים באמצעות ביטול דרך. הדרך בעלת חשיבות ציבורית ומשרתת מספר בעלים בקרקע, שללא אישורה,  לא ניתן לממש את הזכויות במגרשים באופן מיטבי.

לאור זאת רואה מליאת המועצה את הצורך להיות יזמת התוכנית ומבקשת את אישור התוכנית בהליך הסטטוטורי.- אושר.

 

 1. ראש המועצה:

נושא כ”א –במועצה מועסקים יועצים חיצוניים בתחומים שונים ,לסכום כולל של 500,000- 600,000 ש”ח בשנה. לאור העלויות  הגבוהות ולאחר בדיקת הנושא החלטתי לסיים את ההתקשרויות עם:

 • יועץ תרבות .
 • יועץ תיירות.
 • סיום ההתקשרות עם קבלן טאוט, מר חמוד ח’טאר.

ראש המועצה מבהיר את חשיבות ענף התיירות והתרבות ביישוב והציע במקום להעסיק יועצים שונים בעלות גבוהה ,לבקש מהמחוז אישור נחיצות.

מילוי משרה פנויה למילוי תפקיד רכז תיירות ותרבות כעובד מועצה מן המניין.

החלטה: מזכיר המועצה יגיש בקשת נחיצות משרה לאישור הממונה.

 

 1. העסקת עוזר אישי לראש המועצה:

ראש המועצה הציע למנות עוזר ראש מועצה במקום יועץ חיצוני אשר ייטפל בין היתר בקולות קוראים מול משרדי הממשלה השונים.

ראש המועצה מבקש את אישור חברי המליאה להעסקתו של אדהם בריק העוזר של ראש המועצה הקודם במשרה מלאה  (40% חוזה בכירים)

הוחלט: מאשרים בקשת ראש המועצה להעסיק עוזר אישי ב- 40% שכר בכירים.

  הישיבה ננעלה בשעה: 16:30.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *