פרוטוקול מליאת מועצה מס’ 05/2018

המועצה המקומית מגדל שמס התכנסה ביום שלישי 15.5.2018 בשעה:15:10 בלשכת ראש המועצה.

נוכחים:

 • מר שי וינר , ראש המועצה
 • גב’ חגית עמית , חב’ מועצה
 • מר בני טרבלסי , חבר מועצה
 • מר שמוליק ליטוב, חבר מועצה

 

לא נכחה:

 • גב’ חנה סלע , חב’ מועצה

 

משתתפים:

 • רו”ח ראסם קנואת, גזבר המועצה.
 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש הרשות
 • עו”ד עזת קייס, מבקר פנים.
 • אדם בריק, עוזר ראש המועצה.

חסן מחמוד, מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול.

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול קודם מס’ 04/2018  מיום 10/04/2018  / חברי המועצה : מאשרים.
 2. אישור ועדכון תב”ר מס’ 205 :

אישור ועדכון תב”ר מס’ 205  .(שינויים במענקים) עדכון סעיפים 2א מישיבת מועצה מס’ 2/18  וסעיף 1ב מישיבת מועצה מס’ 4/18

עדכון תב”ר אולם ספורט (הגדלה) מ-סכום: 5,473,840 ₪ לסכום: 11,973,830  (תוספת:6,499,990₪) מימון מפעל הפייס לפי הרשאה מס’ 128/17 מיום 11/04/2018- אושר.

 1. אישור תב”רים:

א. אישור תב”ר ע”ס   350,000ש”ח במימון מפעל הפיס- הקמת פיס ירוק בפארק הציבורי (משחקיה ומתקני  כושר). מענק מס’2715/17 – אושר.

 

ב. אישור תב”ר ע”ס 442,872 ₪ במימון מפעל הפיס – פיס ירוק למשחקיה ומתקני כושר. מענק מס’     2716/17- אושר.

 1. אישור הקצאת מענק פיתוח לשנת 2018 ע”ס 736,000 ש” לפי קול קורא מספר 9325 לפי הפירוט הבא:
 • סקר נכסים – 200,000 ₪ – יש צורך בעריכת סקר נכסים בעם עיקר באזור התעשייה, מאחר שישנם הרבה עסקים שאינם מחויבים בארנונה.
 • עבודות ניקוז – 50,000 ₪ , קיימת בעיית ניקוז קשה ביישוב, כך שיש צורך בטיפול דחוף ומסיבי. הפרויקט הינו גדול ועלותו גבוהה, רשות הניקוז נותנת 150,000 ₪  ואנחנו רוצים להקצות 50,000  נוספים מתקציב הפיתוח.
 • השתתפות ברכב בטחון – 100,000 ₪,  אין רכב אשר משמש את קב”ט המועצה במילוי התפקיד, לתת מענה בטחוני ובעת שלג. הנושא נידון מזה ארבע חודשים מול פיקוד העורף, הובטח שהם יתנו השתתפות של 120,000 ₪
 • תשתית והנגשת גן משחקים – 250,000  ₪,  מדובר בהשלמה לתב”ר של מתקני כושר ומשחקים.
 • נגישות מבנה מועצה –  136,000 ₪ , החוק קבע כי כל מבנה ציבורי חייב להיות מונגש

בדיון ניתן הסבר על חשיבות כל אחד מהתחומים המבוקשים.

 1. אישור סגירת תב”רים שהסתיימו :

בישיבה שנערכה במחוז בחודש 02/2018 ,ביקש הממונה כי הגירעונות הסופיים בתב”רים יסגרו ע”י זקיפת השתתפות תקציב רגיל שנת 2017 . על כן , התב”רים עפ”י הרשימה הרצ”ב (המסומנת כנספח 1

,עודכנו בהתאם לכך).

כלומר נרשמה השתתפות תקציב רגיל במימון תב”רים בסך 2,895,187 ₪ .

חבר המועצה מר שמוליק ליטוב שאל אם קיים אישור משרד הפנים בכתב, תשובה לא.

גזבר המועצה הסביר שהמועצה תיתן ביטוי לבקשה זו ע”י עדכון טופסי התב”רים והגשתם לאישור משרד הפנים כשינויים בתב”רים.

6.חידוש מינוי נציגי ציבור מקומי לצורך השתתפות בוועדות בחינה (מכרזים לקליטת עובדים במועצה). משרד הפנים ביקש לאשר חידוש מינויים של שני תושבי הכפר ,מר יוסף סייד אחמד ומר סלמאן  מדאח  כנציגי ציבור מקומי – אושר

 1. עדכוני ראש המועצה:
 • גביית חשמל – גביית תשלומי החשמל לשנים  2016-2017 כמעט הסתיימה. בעניין הגבייה : עשינו הפסקה של ניתוקי חשמל בגלל החגים ,חג פסח ונבי שועיב , בינתיים הסתפקנו בשליחת התראות , כך שמתוכנן לחזור לניתוקי חשמל לכל מי שלא משלם.
 • אתר הפסולת נסגר ואנו נמצאים בתהליך גיוס כספים להקמת פארק במקום.
 • הסרת מפגעים ברחבי הכפר– יש קבלן זוכה, העבודה החלה.
 • ביקור מנכ”ל משרד הפנים במועצה – עלו מספר נושאים:
 1. נושא החשמל – אסטרטגית משרד הפנים בעד העברת מערכת החשמל לחברת החשמל, לוקח הרבה זמן והשקעה כספית גדולה, ראש המועצה  בעד השקעה כספית למערכת של שעוני קריאה מרחוק  עלות מוערכת של  כ5 מיליון ₪.  הנושא נמצא בבדיקה.
 2. תכנית הבראה- יפורט בהמשך.
 3. מוכנות מג’דל שמס לבחירות מקומיות, מה צריך לעשות לקראת הבחירות, לאחר מכן התקיים דיון משותף עם ראש המועצות הממונים על הערכות וקבלת החלטות הנשואים רלוונטים.
 • החלטת ממשלה חד שנתית עדין בתהליכי גיבוש בממשלה אין כרגע חדש.
 • תכנית הבראה – היה עיכוב בין המחוז למשרד הפנים. הייתה ישיבה ביום ראשון האחרון, תכנית הבראה נפרשת בד”כ על לשנתיים שלוש, ואת הכספים מקבלים לפי התקדמות אבני הדרך. אנחנו בקשנו לצמצם את התהליך לשנה אחת על מנת לקבל את הכסף במהלך שנת 2018. הגענו להסדר עם משרד הפנים, הם הסתמכו בהחלטתם על שלושה דברים:
 1. הבינו את הצורך הדחוף שלנו,
 2. המשרד סומך על הצוות שנמצא במועצה.
 3. רוב אבני הדרך של התכנית כבר בוצעו.

מקווים שתחילת שבוע  הבא תכנית ההבראה תצא לדרך.

 • מצב החרום שבוע שעבר – אין מקלטים ציבורים במג’דל שמס, יש ממ”דים בחלק מהבתים. התושבים היו ממושמעים בזמן החרום ונכנסו למרחבים מוגנים למי שיש, לרב התושבים אין ממדי”ם. ישנם שלושה בתי ספר ממוגנים – יסודי חדש ,חט”ב ותיכון.

יסודי אלמנאהל יש כבר אישור של תב”ר לבניית ממדים. ביה”ס רביעי אנחנו נמצאים בתהליכי אישור בנושא.  האירוע בסה”כ עבר טוב.

בתוכנית בניית 6 גנים חדשים ומעונות יום רוב ממוסדות החינוך יהיו ממוגנים, כאשר מתחתם יבנה מקלט ציבורי.

הוגשה בקשה דחופה למרכיבי בטחון דחופים ולמציאת פתרון  לנושא המיגון. בקשנו לפזר מיגוניות ברחבי הכפר.

בהסתכלות לטווח ארוך יש מחשבה  לייצר מערכת אזורית של אשכול חרום אחד לכל ארבעת הכפרים.

 

 

 

חסן מחמוד                                                                          שי וינר

מזכיר המועצה                                                                     ראש המועצה

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *