פרוטוקול מליאת מועצה מס’ 09/2018

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ביום שלישי 09/10/2018  בשעה 12:00

 

נוכחים:

שי וינר – ראש המועצה

חגית עמית – חב’ מועצה

בני טרבלסי – חב’ מועצה

שמוליק ליטוב – חב’ מועצה

 

חסרים:

חנה סלע – חב’ מועצה

 

משתתפים:

עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש

חסן מחמוד, מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול.

 

משתתף נוסף:

סמי בקלש – יועץ פיננסי

רוא”ח אוסמה ראשד –יועץ חשבונות של המועצה

 

ראש המועצה מברך את הנוכחים

 

נושאי הדיון:

 1. אישור פרוטוקול קודם מס’ 08/2018 מיום 28/8/2018 – אושר.

 

 1. אישור דוחות כספיים רבעוניים:

ראש המועצה מבקש מרו”ח אוסמה ראשד לתת הסבר על הרבעונים.

אוסמה: היום מאשרים שני רבעונים:

א. דוח רבעוני 31/3/2018 – הכנסות מארנונה- המועצה גבתה מעל התקציב היחסי סך של:642 א.ש”ח

בחינוך, יש תת ביצוע בהכנסות בסך 224 א.ש”ח וישנה גם חריגה בפעולות ושכר חינוך בסך 589 א.ש”ח

-החריגה בפעולות הינה בסך 197 א.ש”ח

– החריגה בפעולות הנה בסך 197 א.ש”ח

תקבולים ממשלתיים אחרים: סכום מתוקצב יחסי 218 א.ש”ח והביצוע הינו 30 א.ש”ח.

 

ב. דוח רבעוני 30/06/2018 – למועצה יש גירעון מאושר בשנת 2017 בסך 2.985 מיליון שקל, בערך 750,000 שקל לרבעון, הגרעון אושר ע”י משרד הפנים.

 

שמוליק :

איך משרד הפנים אישר ריבעון גרעוני?

 

אוסמה : 

מאחר והגירעון נכלל בתוכנית ההבראה.

 

ראש המועצה:

כן זה גרעון שבתוכנית ההבראה, משרד הפנים אישר לנו להיות בגרעון ובשלושה החודשים לאחר מכן שיברנו את המצב, צריך לזכור כי קיבלנו כ מיליון ₪ מענק איזון נוסף ממשרד הפנים אשר בהתאם להסכם עם המשרד המיליון שקל לא מאפשרים לנו להגדיל את ההוצאות, זה בעצם מצמצם את הגירעון מ 2,980 מיליון שקל ל 1,980

עמדנו כמעט בכל אבני הדרך למעט החינוך. הייתה חריגה של כמאה אלף ₪, רוב הכסף בחינוך יגיע בהמשך מליון

שמוליק :

למה עשיתם כזה הסכם, כי בדרך כלל לא מתנים על מענק האיזון?

אוסמה:

מאחר ואושר לנו תקציב גרעוני,  סוכם שמקטינים מהשותף לא מגירעון שנים קודמות.

 

שמוליק מה קורה עם התב”רים?

אוסמה:

בתבר”ים גם צומצם גרעון זמני, ברבעון הראשון היה 6,58 מיליון ירד ל 5,700 מיליון ועכשיו יורד עוד יותר כי יש כמה חשבוניות לשחרור כספים שהוגשו למשרדי הממשלה, כל התב”רים שיש לנו יסגרו באיזון מלא ולא יהיו גרעונים, ברבעון השני עמדנו כמעט בכל אבני הדרך למעט בחינוך.

 

שמוליק:

מה עם גביית הארנונה ברבעון השני?

אוסמה:

יש עליה טובה במצטבר של 367 אלף שקל, במענק האזון יש לנו שיבור, אנחנו עמדנו בכל אבני הדרך למעט בעניין השתתפות מקסימלית בחינוך, הייתה חריגה של מאה ומשהו אלף ₪.

רואים שממשיך לעלות הגירעון בחינוך?

כן כל הכסף הולכים לקבל עוד מעט.

 

ראש המועצה:

בסך הכל יש לנו חריגה בחינוך שצריכה להיסגר ברבעון השלישי.

שמוליק :האם הגדלתם שירותים?

ראש המועצה:

ברמת השרותים ישנו שיפור לעומת  שנה שעברה. רמת השרות בתחום איסוף והטמנת אשפה עלתה, פעולה אשר מורגשת ברמת הכפר, פינוי אשפה פעמיים בשבוע. תחום הווטרינריה ישנו גם כן שיפור ברמת השירות.

בחינוך, הושקעו  לא מעט כספים בהכנה לפתיחת שנת הלימודים הנוכחית, בעיקר בתחום הבטיחות. הסתיימה הכנת מגרש כדורגל ליד יסודי א. הכוונה לסיים בזמן הקרוב את פרק מתקני הכושר וגני המשחקים.

לפני 3 שבועות נפתחו משרדי הרווחה החדשים, מרווחים ויפים. המבנה נחנך יחד עם פעילות משותפת של הנהלת  ביטוח לאומי של המחוז.  התקיימה קבלת קהל  של יום שלם, התושבים פנו וקבלו פתרון במקום לחלק מבקשותיהם.

 

ראש המועצה מבקש אישור דוחות כספיים רבעוניים:

רבעון ראשון ודו”ח חצי שנתי מסוקר – חברי המועצה מאשרים פה אחד.

 

 1. אישור שינויים בתקציב המועצה לשנת 2018 –

ראש המועצה:

עשינו מספר שינויים בתקציב במצב ההכנסות וההוצאות לפי הצרכים הנחוצים למועצה, עיקר השינויים בחינוך וברווחה והכל בהתאם לתקציב שקיבלנו מהמשרדים, בסך הכל אנחנו נמצאים במסגרת התקציב המאושר ותוכנית ההבראה ללא חריגה.

 

אוסמה:

לאחר איסוף נתונים חצי שנתיים, נעשה עדכון  בחודש אוגוסט  של  סעיפי התקציב השנתי כאשר מסגרת תוכנית ההבראה נשמרת. הגרעון הוקטן מ 2,985  מיליון ₪ ל 1,945 מיליון ₪ . השינויים מרוכזים בטבלה המוצגת בישיבה.

 • חינוך ורווחה – נבנה תקציב מעודכן לאחר ישיבה עם מנהלי המחלקות.
 • שילמנו פערים של תקופה ארוכה לקרנות, לוועדים ולמס הכנסה.
 • פינוי והטמנת אשפה – עברנו לעבוד מול אשכול גליל מזרחי. גם כאן נעשה תיקון בסעיפי התקציב.
 • נעשתה בדיקה של כל חוזי  שכירות המבנים, חלק מהחוזים הסתים עכב פינוי מושכר, ואחרים חודשו לפי הצורך.
 • קבלן ניקיון- נעשה ארגון מחדש ונחתם חוזה חדש עם מחירים טובים.
 • רווחה – נעשו מיון סעיפים מחדש, לכן יש עליה בחלק מהסעיפים מול ירידה בסעיפים אחרים.

 

ראש המועצה:

שילמנו פערים מעבר לשכר, עשינו השלמה לקרנות, לועד, למס הכנסה, ארבע שנים שלא שולמו, נקינו בלי סוף דברים של העשור האחרון, שיפרנו נושא איסוף האשפה, פעמים בשבוע, דרך האשכול, צמצמנו את השכריות, צמצמנו במספר השומרים המיותרים.

אוסמה:

מוסיף, ראש המועצה נכנס בשינויים לפרטי פרטים ודנו אתו בכל סעיף בתקציב והוא התווכח על הרבה סעיפים ספציפיים, הכל נעשה בשיתוף פעולה עם ראש הרשות.

ראש המועצה:

אני מבקש לאשר את השינויים.

השינויים בתקציב מאושרים ע”י כל חברי המועצה.

 1. אישור מכירת מחפרון המועצה (מקולקל) –

המחפרון מקולקל ויש צורך בהשקעה כספית גדולה להשמישו. לאור עלויות התיקון הגבוהות, מצאנו כי נכון למכור את המחפרון,  ולשכור יומית לפי הצורך.  בעתיד תיבדק אפשרות של קנית חדש. מבקשים אישור מכירת נכס.

חברי המועצה מאשרים.

 

 1. אישור הפקדות המועצה לחשבונות בבנק הפועלים – בשירות עצמי:

א. חשבון עו”ש 5035

ב. חשבון חינוך 503507

ג. חשבון חשמל 503515

בנק הפועלים חייב את המועצה להפקיד  מזומן בצורה עצמאית בסוף כל יום ללא צורך לעמוד בתור בבנק.

הבקשה היא לאשר הפקדה דרך המועצה לשלושה חשבונות עו”ש הנ”ל. מדובר בהתייעלות ושיבור בשירות, הבנק מבקש אישור מועצה.

חברי המועצה מאשרים.

 

 

 1. אישור הסדר חובות :

עו”ד קאסם מסביר על ההסכם: קיים חוב גדול שאנחנו רוצים לסגור, ההסדר הוא עם שיך טאהר אבו סאלח (השיך של הישוב),  לפני מס’ שנים השיך בנה קיר תומך לכביש, קיר שהמועצה הייתה צריכה לבנות בעצמה. הובטח לשיך בכתב שהמועצה תשפה אותו בהמשך. החוב פתוח הרבה מאוד שנים. מול חוב זה השיח לא שילם ארנונה וחשמל עד היום. המועצה ערכה חוות דעת לגובה הפיצוי, במגביל השיך הגיש חוות דעת מטעמו, לאור הפער בין שתי חוות הדעת הוסכם על מינוי מומחה מכריע בהסכמת הצדדים, ההערכה של השמאי המכריע הייתה כ 303,684 ₪, הגענו להסכם של קיזוז חובות השיח ברשות והסדרת המצב. כמעט כל הפיצוי קוזז, היתרה בסך 13,000 ₪ (שלוש עשרה) אלף לזכותו הועברה לקיזוז חובות עתידיים ארנונה וחשמל, לדעתי חסכנו הוצאות מיותרות של בתי תביעות והוצאות בתי משפט, ההסכם מתוקצב בתקציב המועצה.

ראש המועצה:

מבקשים לאשר את ההסכם – ההסכם מאושר ע”י כל חברי המליאה.

 

 1. אישור שינוי בתב”ר בניית קיר תומך בבית ספר אלמנהאל –

ראש המועצה:

בשבוע הראשון שנכנסו לתפקיד, נפל קיר תומך בבית ספר יסודי אלמנאהל, יש צורך דחוף בתיקון הקיר בשל בעיות בטיחות במקום. העלות של הקיר היא 750,000  אש”ח. המועצה קיבלה חצי מיליון ₪ ממשרד החינוך. חסרים  כ 250,000 אש”ח.  מבקשים להשלים את הסכום  מקרנות הרשות שאנחנו אמורים לקבל מהועדה המקומית לתכנון ובניה.

– אישור התב”ר המעודכן מותנה על בסיס הכנסות מרבעון שלישי מוועדת התכנון מעלה חרמון.

התב”ר מאושר

 

ראש המועצה:

אני משמש יו”ר אשכול גליל מזרחי ויו”ר הדירקטוריון, כל האשכולות עוברים ממעמד אשכול למעמד איגוד ערים. מבקש את אישורכם להיות נציג הישוב באיגוד הערים החדש במקום האשכול

מאושר.

ראש המועצה: תודה על האימון.

 

 1. עדכון ראש המועצה:

עיכוב מכרזים: יצאנו לשלושה מכרזים: יועמ”ש, גזבר, ושדרוג ,אחזקה ותפעול רשת החשמל. המועצה קבלה צו מניעה לשלושת המכרזים.  ביום ראשון 14.10.2018 יתקיים דיון בבית משפט. מקווים שנצליח לבטל את הצוו. עדיין נשאר תקופה מה ללא גזבר.

במידה ולא יבוטל הצוו, אין כרגע עובד מועצה שיכול לקבל אישור חתימה במקום הגזבר, קבלנו אישור ממונה מחוז צפון של משרד הפנים,  להמשיך להעסיק את הגזבר היוצא לפי צורך.

 

בעיה בנושא קרנות עובדים-

כשנכנסתי לתפקיד, אחרי חודש חודשים גיליתי שיש בעיה בנושא הקרנות של העובדים, מעבר לזה היה איחור בכמה חודשים בהעברת התשלומים לקרנות של העובדים, הסדרתי את התשלום באופן מידי ושותף, מתברר גם שיש סכומים לא מבוטלים שהמועצה העבירה לחברות הביטוח ולסוכן הביטוח אך הן לא הגיעו לחשבון העובד הספציפי. בקשתי מהיועץ הפיננסי שלנו, סמי שיש לו נסיון בנושא זה לבדוק את הנושא. התברר הבדיקה ראשונית שערך שישמיליונים רבים שנעלמו בחשבונות מעבר בחברות הביטוח, אין ספק ששלמנו את הסככומים, מיועץ שקיבלתי מיועמ”ש הרשות, אנחנו אחראים שהכסף יגיע לחשבון העובד עצמו, דבר שהמועצה הייתה חייבת לעשות מידי חודש בחודשו בנוסף לבדיקה השנתית, הדבר לא נעשה, בהתייעצות עם ועד העובדים ויו”ר הועד מר מחמוד אבו סאלח שאנחנו מעוניינים לשתף אותם באופן מלא בהליך, סוכם להסמיך את רו”ח סאמי מטעם המועצה ובשם ועד העובדים לטפל בעניין.

 

שמוליק:

האם סוכן הביטוח וחברת הביטוח קיבלו את הסכומים ולא העבירו לחשבון העובדים? האם מדובר ברשלנות שלהם?

סמי :

השקים בתקופה מסוימת היו יוצאים על שם סוכן הביטוח עצמו, אנחנו עדיין לא יודעים אם בתקופה ההיא הסוכן העביר לחברת הביטוח או לא. בתקופה השנייה השקים היו מוטבים לחברת הביטוח, שיתכן ושם נבלעו בחשבונות המעבר ולא נותבו לעובדים ולגבי העובדים שעברו לחברה אחרת או פרשו לא הועברו הכספים הללו.

 

שמוליק :

במידה ויתברר כי הייתה רשלנות ו/או מעילת כספים מצד כלשהו, סוכן הביטוח ו/או חברת כלל , המועצה

תפעל לתבוע את הגורם האחראי להחזיר את כל ההוצאות ששלמה המועצה בגין הנזקים שנגרמו לה לרבות הוצאות היועץ ועורך הדין.

 

החלטה:

חברי המועצה מבקשים ליפות את כוחו של סמי “היועץ” לטפל בנושא הקרנות, ומבקשים להיות מעודכנים בהתקדמות העבודה כולל משמעויות של חבויות אזרחיות ופליליות של הגורמים בנושא על מנת למצות את הדין בפרשה.

במידה וההסכם עם היועץ סמי מסתיים לפני השלמת הטיפול, המועצה מאשרת להאריך את תוקף ההסכם בהתאם לאופציה שבחוזה ועל פי הנהלים.

 

 

 

10.אישור חוקי עזר :

ראש המועצה :

בהמשך להצגת חוקי העזר בישיבה שעברה, הדיון בהם ובקשת מספר חברי מליאה לבדיקות נוספות ובעיקר בדיקת התעריפים מול רשויות דומות במרחב וכמו כן נדרש לסיים את האישורים עם חברת ג’יגה.  לאור כך נבדקו התעריפים מול רשויות שונות כדוגמא, רובן סוציואקונומי 3 כמו מג’דל שמס. לשם השוואת תעריפי חוקי העזר. רוב העריפים שנקבעו הם כמו הממוצע או מתחתיו. כמו כן כל חוקי העזר עברו לחברת ג’יגה  ואושרו על ידה.

 

סמי:

מציג לחברי המועצה השוואות שנערכו בין מגבן של רשויות שרובם באותו מצב סוציאלי, הוא מסביר שהשורה הראשונה בטבלה היא התעריפים המומלצים לחוקי העזר, השורה התחתונה הממוצע של כל ההדגמות.

יש סטייה קטנה בתעריף מרבי לרכב כבד מאחר וראש המועצה ביקש לעשות את זה על מנת להזיז את המשאיות ממרכז הישוב החוצה, מאחר והכבישים בישוב מאוד צרים .

כל יתר התעריפים בממוצע אפילו מתחת לממוצע.

 

ראש המועצה:

אנחנו בכל התעריפים נמוכים מלבד שילוט באתר בניה אנחנו קצת גבוהים.

 

סמי:

לגבי תיעול וסלילת כבישים, נעשה תחשיב לפי הנהלים והועבר לבדיקת חברת ג’יגה, חברה לבדיקת תחשיבים מטעם משרד הפנים, אושרו שלושה תחשיבים:

כבישים – מדריכות – תיעול, סמי מציג את האישורים

חברי המועצה מתבקשים לאשר את חוקי העזר שלהלן:

 

א. חוק עזר: איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון – אושר

ב. חוק עזר: העמדת רכב וחנייתו – אושר

ג. חוק עזר: תיעול – אושר

ד. חוק עזר: סלילת רחובות – אושר

ה. חוק עזר: רוכלות – אושר

ו. חוק עזר: מודעות ושלטים – אושר

 

 

חברי המועצה מאשרים את חוקי העזר.

 

לגבי יישום רטרואקטיבית של היטלי בניה, משאירים למועצה החדשה שתקום לאחר הבחירות לדון בנושא ולקבל החלטות בנושא חיובים רטרואקטיבים, האישור הנוכחי הוא לחוקי העזר והתעריפים הכלולים בו מיום אישורם והלאה ובהתאם להיתרי בניה החדשים.

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 14:15

 

 

חסן מחמוד                                                                        שי וינר

מזכיר המועצה                                                                   ראש המועצה

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *