פרוטוקול מליאת המועצה מס’ 01/2019

התכנסה מליאת המועצה המקומית מג’דל שמס ביום ראשון 27/01/2019  בשעה 15:00

נוכחים:

מר דולאן אבו סאלח-  ראש המועצה

מר יוסף חמוד- חבר מועצה

מר אכרם רבאח- חבר מועצה

מר א מר אמין ק’דמאני- חבר מועצה

מר איהאב אלולי- חבר מועצה

מר מאהר ח’טאר- חבר מועצה

 

לא נכחו:

מר סאמח סבאג’ – חבר מועצה ( בהודעה)

גב’ מוניה אבו סאלח-  חברת מועצה ( בהודעה)

ד”ר גסאן אבראהים- חבר מועצה (בהודעה)

משתתפים:

עו”ד ק’אסם סייד חמד- יועמ”ש

גב’ הודא אבו עואד- רפרנטית תכניות, מעקב ובקרה ושירות לתושב

מר אדהם בריק- עוזר ראש הרשות ומקדם פרוייקטים

חסן מחמוד-  מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול

נושאי הדיון:

 • אישור פרוטוקול מליאה קודם מס’ 11/2018 מיום 18/12/2018 .
 • החברים קיבלו למייל העתק מפרוטוקול הקודם ולאחר עיון נוסף בו אשרו אותו פה אחד.

 

 

 

 • אישור מינויו של רו”ח שאדי בריק כגזבר המועצה.

רו”ח שאדי בריק זכה במכרז מס” 3/2018 לתפקיד הגזבר של המועצה המקומית מגדל שמס במשרה 100%.                                                                                                                              חברי המועצה ברכו ואישרו את מינויו של מר שאדי בריק לתפקיד גזבר המועצה במשרה של 100%, כן אושר ששכרו של הגזבר יהא 85% משכר בכירים המעודכן לשנת 2019  .

 • אישור מינויו של הגזבר הנבחר רו”ח שאדי בריק כמורשה חתימה במועצה.

חברי המועצה נתבקשו לאשר מינויו של רו”ח שאדי בריק כמורשה חתימה ברשות, חתימתו של מר שאדי בנוסף לחתימותיהם של ראש המועצה מר דולאן אבו סאלח והחשב המלווה מר עופר לווי תחייב ותזכה את המועצה בכל דבר ועניין ( רצ”ב –אישור משרד הפנים). מאושר פה אחד.

 

 • אישור מינויו של מזכיר המועצה חסן מחמוד כמנהל ארנונה זמני .

דולאן: בד”כ ממנים גזבר המועצה כמנהל הארנונה הכללית. ומאחר ומונה גזבר חדש  אני ממליץ למנות את מזכיר המועצה כמנהל ארנונה זמני עד שיעבור הגזבר הכשרה מתאימה. מאושר פה אח.

 • אשרור מינויו של מר חוסאם אבו עראר כנציג ציבור מקומי בתאגיד התנור.

אושר פה אחד

 

 • אישור העסקת קב”ט המועצה ומוס”ח מר מחמוד אבו סאלח בחוזה בכירים .                            

מאושר פה אחד, מותנה בכיסוי תקציבי בתקציב המועצה לשנת 2019 .

 

 

 • אישור עדכון וסגירת תב”רים
 • סגירת תב”ר מס’ 194 – ע”ס 200,000 ₪ שיפוצים בב”ס עיוני. (מאושר פה אחד)
 • סגירת תב”ר מס’ 231 – ע”ס 47,000 ₪ התייעלות אינרגיטית.(מאושר פה אחד)
 • סגירת תב”ר מס’ 237 – ע”ס 99,333 ₪ רכישת מכשירי קשר.(מאושר פה אחד)
 • סגירת תב”ר מס’ 248 – ע”ס 440,000 ₪ כביש מס’ 8 שלב ב. (מאושר פה אחד)
 • סגירת תב”ר מס, 265 ע”ס – 225,000 ₪ רכישת רכב ביטחון לשימוש קב”ט המועצה. (מאושר פה אחד)
 • עדכון תב”ר מס’ 185 + 183 (איחוד) ע”ס 4,950,556 ₪ . בניית שני גני ילדים. (מאושר פה אחד)
 • עדכון וסגירה תב”ר מס’ 246 – ע”ס: 158,000 ₪ הנגשה וסלילה כביש 15 . (מאושר פה אחד)
 • עדכון וסגירת תב”ר מס’ 243 – ע”ס 851,694 ₪  מגרש דשא סינטטי (מאושר פה אחד)
 • עדכון וסגירת תב”ר מס’ 188 – ע”ס 902,234 ₪ תכנון אודיטוריום. (מאושר פה אחד )
 • עדכון וסגירת תב”ר מס’ 184 – ע”ס 52,000 ₪ הצטיידות גנים. (מאושר פה אחד)

 

 • עדכון וסגירת תב”ר מס 186 – ע”ס 52,000 ₪ הצטיידות גנים. (מאושר פה אחד)

 

 • עדכון /פתיחת מספר חדש לתב”ר 257 – ישנם שני תב”רים אשר נושאים אותו מספר תב”ר

יב.1 – תב”ר הקמת פייס ירוק בפארק הציבורי משחקייה ומתקני כושר.

יב.2 – הצטיידות אשכול גליל מזרחי – מאצ’ינג

יש צורך בפתיחת תב”ר חדש לאחד מהם והעתקת נתוני התב”ר למספר החדש. (מאושר פה אחד)

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 16:30

 

 

 

_____________________________                     _____________________________

חסן מחמוד, מזכיר המועצה                                 מר דולאן אבו סאלח, ראש הרשות

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *