פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס’ 02/2019

התכנסה מליאת המועצה המקומית מגדל שמס ביום חמישי 21/02/2019 בלשכת ראש המועצה בשעה 17:00

.

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה
 • מר יוסף חמוד , חב’ המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר מועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר מועצה

לא נכחו:

 • אינג’ סאמח סבאג , חב’ מועצה (בחו”ל)
 • גב’ מוניה אבו סאלח. חב’ מועצה.

משתתפים:

 • עו”ד עזת קייס ,מבקר פנים.
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה.
 • מר אדהם בריק, עוזר אישי לראש המועצה
 • חסן מחמוד, מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול.

ראש המועצה :

ערב טוב לכולם אנחנו יושבים במליאת מועצה מס’ 02/2019 , עוברים לנושאי הדיון:

 

 • אישור פרוטוקול קודם, מס’ 01/2019 מיום 27/01/2019.חברי המועצה מאשרים פה אחד.
 • אישור העסקת היועמ”ש כעובד מועצה.

במסגרת מכרז מס’ 02/2018 לתפקיד יועמ”ש פנימי עובד הרשות אשר פרסמה המועצה, התמודדו שלושה מועמדים .

ועדת הבחינה בישיבתה מיום 31/01/2019 בחרה בעו”ד קאסם סייד אחמד כמועמד מתאים לתפקיד יועמ”ש הרשות בהיקף משרה של 100%, חוזה בכירים , 85% משכר מנכ”ל ובכפוף לאישור משרד הפנים. חברי המועצה מאשרים את מינויו של עו”ד קאסם סייד אחמד כיועץ משפטי פנימי עובד המועצה בתנאים שהוזכרו לעיל.

 • אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון הורים בבי”ס יסודי ג’ (באסם/ג’אד מחמוד במקום האני א.סאלח). חברי המועצה מאשרים.

 

 

 • אישור מינויו של מר דולאן אבו סאלח כנציג המועצה המקומית מגדל שמס במועצת האיגוד של אשכול גליל מזרחי החדש. חברי המועצה מאשרים.
 • אישור מינוי ועדה להענקת דרגות אישיות לעובדים.

בכל מועצה יש צורך במינוי ועדה להענקת דרגות אישיות לעובדים ובעיקר עובדים ותיקים אשר עבר עליהם תקופת שהות של ארבע שנים בדרגה האחרונה , על כן חברי המועצה מתבקשים לאשר מינוי הוועדה כמתואר לעיל והם: חסן מחמוד- מזכיר המועצה , שאדי בריק – גזבר המועצה ,עו”ד קאסם סייד אחמד – יועמ”ש, מחמוד אבו סאלח – יו”ר ועד עובדים. חברי המועצה מאשרים.

 • אישור מינוי גזבר המועצה רו”ח שאדי בריק כממונה ארנונה וממונה גבייה. חברי המועצה מאשרים פה אחד.
 • אישור עדכון שכר בכירים לכלל בעלי התפקידים המועסקים בחוזים אישיים במועצה בהתאם להנחייתו של מר דיאא אסדי (סגן בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר).חברי המועצה מאשרים פה אחד.
 • אישור מינויה של גב’ סאברין ספדי כחבר / ממלא מקום בוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה חרמון כנציגת ציבור מיקומי . חברי המועצה מאשרים פה אחד.
 • אישור תכנית מפורטת מס’ 256-0630335 (שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד)

עורך הבקשה : אינג’ בהאא טרביה.

התכנית הוסברה על ידי המהנדס ( עורך הבקשה).

למועצה אין התנגדות לאישור התכנית ובכפוף לתנאים הקובעים ולחוקי התכנון והבנייה.

 

הישיבה ננעלה בשעה: 18:40 .

 

 

 

 

חסן מחמוד                                                                                דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                            ראש המועצה

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *