פרוטוקול מליאת המועצה מס’ 05/2019

התכנסה המועצה המקומית מגדל שמס ביום רביעי 29/05/2019 בשעה 16:30 במבנה המועצה.

 

נוכחים:

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה
 • מר יוסף חמוד , חב’ המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר מועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר מועצה.

לא נכחו:

 • מר סאמח סבאג’, חבר מועצה (בהודעה מראש)
 • גב’ מוניה אבו סאלח, חברת מועצה

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • עו”ד עזת קייס ,מבקר פנים.
 • שאדי בריק – גזבר המועצה.
 • חסן מחמוד- מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול.

 עדכוני ראש הרשות:

 

 • בי”ס יסודי אלמנאהל- חיזוק מבנה, העבודה בבית הספר בעצומה, אנחנו מתקדמים, העבודה אמורה להיות מוכנה לקראת חודש 09/2019.

 

 • אולם ספורט, מתקדמים בעבודה, צפי לחניכה 11/2019.

 

 • מרכז חוסן (6 גני ילדים, חניון תת קרקקעי ומעון יום) הקבלן אמור להתחיל בעבודה תוך שבועיים.

 

 • בי”ס יסודי א, היה ביקור של ירון אופיר (מהנדס מייעץ למשרד חינוך), אם יקבע שיש סכנה במבנה והמבנה לא בטיחותי בגלל הבנייה בשיטת פלקל יש כוונה להריסת בי”ס.

 

 • בעקבות פגישה מהיום עם נציגי משרדים שונים, אושרה בניית מרכז אזורי לגיל הרך שכולל מרכז רפואי, מרפאה לבריאות הנפש ומרכז מוסיקה (תהליך שיקח שנתיים בערך ולכן הוחלט להתחיל באחד ממבנה המועצה הקיימים עד סיום הפרויקט).

 

 • כביש 5 מהמזרקה עד ביתו של תיסיר מרעי, התחלנו בעבודה ע”י הרחבת הכביש.

 

 • כביש סובב בי”ס חדש, בעוד שבועיים חברת החשמל תססיים את הזזת רשת החשמל במתח גבוה מעל הקיר והקבלן חוזר לעבודה.

 

 • מועתז סבאג’ יתכנן את הכביש הצמוד לכביש המערכת בשכונה הצפון מזרחית.

 

נושאי הדיון:

 • אישור פרוטוקולים קודמים, מס’ 03/2019 מיום 20/03/2019  ו 04/2019 מיום 02/05/2019. אושר פה אחד
 • אישור תב”רים:
 • 150,000 ₪ מימון מפעל הפייס- שיפוץ מועדון נוער מענק מס’ 2331/18. אושר
 • 200,000 ₪ מימון מפעל הפייס-שיפוץ בי”ס עיוני מענק מס’ 3512/12.אושר
 • 466,000 ₪ מימון משרד הפנים, תקציב פיתוח 2019-שיקום כבישים בשכונה מזרחית. אושר
 • 100,000 ₪ מימון משרד הפנים, תקציב פיתוח 2019- כביש 5, הסרת מפגעים. אושר
 • 50,000 ₪ מימון משרד הפנים, תקציב פיתוח 2019- שיפוץ כביש הנביא יעפורי. אושר
 • 50,000 ₪ מימון משרד הפנים, תקציב פיתוח 2019- שיפוץ כבישים כללי. אושר

 

 • אישור תוקף חוק עזר להעמדת רכב וחנייתו :

החוק נחוץ ביותר למועצה להסדרת התנועה בישוב, בין היתר חנייה, אכיפה וכו’

אושר פה אחד

 

החוק יועבר לאישור משרד התחבורה

 • אישור נוהל מחיקת חובות ארנונה בהתאם לחוזר מנכ”ל 5/2012.

מועצת הרשות אישרה פה אחד מחיקת חובות בהתאם לנוהל הקבוע בחוזר מנכ”ל 5/2012, הרשות הסמיכה את ועדת ההנחות לתת את ההנחות בכפוף לשיעור ההנחה הקבוע בחוק ובהתאם לשיקול דעתה.

 

 • אישור מינוי ועדת כ”א (מזכיר המועצה, יועמ”ש המועצה וגזבר המועצה). אושר

 

 • אישור עבודה נוספת לעו”ס חנאן אבו סאלח (75% אחוז משרה). אושר, היועמ”ש יחתים את העו”סית על תצהיר ניגודי עניינים.
 • אישור העברת המפתחות של תיבת המכרזים לעובד מועצה אחר, במקום מר אסעד חנגר).

הוחלט שמפתחות תיבת המכרזים יועברו לידי גב’ סיגלית בר, (מנהלת מחלקת החינוך) ומר מחמוד אבו סאלח ( קב”ט המועצה) . אושר.

 • אישור מינוי נציג לוועדת התקשרויות משותפת לארבע הכפרים הדרוזים בצפון רמת הגולן. למינוי יועץ חקלאות משותף.

אושר מינויו של יועמ”ש המועצה עו”ד קאסם סייד אחמד כחבר ועדת ההתקשרויות המשותפת.

 • בישיבת מליאה 1/2019 מיום27.1.19 נסגרו שני תברים בטעות סופר, תב”ר 186+184 על סך 52,000 ש”ח כל אחד- הצטיידות גני ילדים , ולכן יש לבטל החלטה זו , ולאשר שלא לבטל ולסגור תב”רים אלו. הגזבר הסביר את המצב לחברים ולאחר מזה אשרו פה אחד.
 • עדכון יציאת שתי עובדות לפנסיה – גב’ סלימה אבו סאלח וגב’ עוידאת נוהאד. מצורף מכתב המפרט סיבת היציאה לפנסיה וזכויות. מאושר ומאחלים לעובדות בריאות והצלחה בהמשך דרכם.

הישיבה ננעלה בשעה 18:20 .

 

 

 

 

חסן מחמוד                                                                         דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                     ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *