פרוטוקול מליאת המועצה מס’ 06/2019

התכנסה המועצה המקומית מגדל שמס ביום שני 17/06/2019 בשעה 16:00 במבנה המועצה

 

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה
 • מר יוסף חמוד , חב’ המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר מועצה
 • מר סאמח סבאג’, חבר מועצה
 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר מועצה.

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • עו”ד עזת קייס ,מבקר פנים.
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה.
 • חסן מחמוד- מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול.

החלטות:

 • אישור פרוטוקול קודם, מס’ 05/2019 מיום 29/05/2019. מאושר פה אחד.

 

 • מינוי ועדה למאבק בסמים: חברי מועצה אשרו את מינויים של חברי המועצה, ד”ר גסאן אבראהים, ד”ר רביע אבראהים ואינג’ סאמח סבאע , ראמז אסעד- מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, סיגלית בר-מנהלת מחלקת חינוך, שני נציגי ציבור שתאשר המליאה, מנהל בית ספר ביישוב שימונה ע”י מנהלת מח’ חינוך , עו”ד שאדי אבו ראפע – נציג הרשות הלאומית למאבק באלימות, סמים ואלכוהול שימנה ראש הרשות. ההרכב אושר פה אחד.

 

 • אישור חוק עזר איכות הסביבה:

יועמ”ש המועצה: חוק עזר למגדל שמס(איכות סביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון) בהמשך לאישור חוק עזר איכות הסביבה ע”י מועצת הרשות ,החוק הועבר לאישור המשרד להגנת הסביבה, המשרד דרש מהמועצה לבחון מחדש ולהחליט: האם המועצה ברצונה להמשיך ולקדם את הצעת החוק בנוסח הנוכחי

 

 

אשר כולל עבירות דומות לעבירות המנויות בחיקוק המופיע בחוק אכיפה סביבתית ואשר מונעת מהרשות את האפשרות לאכוף את העבירות הדומות לפי סל הסמכויות המוקנה לה לפי אותו חוק?

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר של היועץ המשפטי של המועצה בעניין לרבות האפשרות לערוך שינויים בחוק , ולאחר דיון, החליטו חברי המועצה לא לערוך שינויים בחוק העזר ולהמשיך ולקדם את הצעת חוק  העזר בנוסחה הנוכחי.

 

 • אישור תב”רים א. הנגשת בית תפילה (אלח’לוה) – סכום:260,629 ₪  מימון משרד הפנים אגף העדות.

ב. פיתוח והנגשת מבנה דת.         – סכום:111,060 ₪ מימון משרד הפנים, אגף העדות.

חברי המועצה מאשרים פה אחד את שני התב”רים.

 • מינוי נציג ציבור לוועדת התכנון והבנייה מעלה חרמון. חברי המועצה אשרו את מינויה של גב’ נולין ספדי אבו סאלח כנציגת ציבור מקומי וחברה בוועדת תכנון ובניה מעלה חרמון.
 • א. מינוי נציג ציבור (בעל תואר אקדמי ) לוועדות בחינה. חברי המועצה אשרו את מינויו של מר יוסף אבו סאלח לכהן כנציג ציבור מקומי בוועדות הבחינה.

ב. מינוי נציג ציבור (אקדמי ) לוועדות בחינה. חברי המועצה אשרו את מינויו של מר נאיף אבו סאלח לכהן כנציג ציבור מקומי בוועדות הבחינה.

 • מינוי מזכיר המועצה חסן מחמוד כממלא מקום ראש המועצה בוועדת בחינה למשרת רכז/ת משאבי אנוש בשל ניגוד עניינים (אחותו של ראש הרשות הגישה את מועמדותה למלא את התפקיד). חברי המועצה אשרו את מינויו של המזכיר כפי שנזכר.
 • מינוי מורה משקיף על הניהול העצמי בכל בית ספר. חברי המועצה יחשבו על מורה משקיף על הניהול העצמי בכל בתי הספר.

 

הישיבה ננעלה בשעה 16:00 .

 

 

 

חסן מחמוד                                                                              דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                        ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *