פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 07/2019

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום רביעי 17/07/2019 בשעה 17:00 בלשכת ראש המועצה.

נוכחים מחברי המועצה:

 • מר יוסף סייד אחמד
 • מר איהאב וילי
 • מר איאד סבאג’
 • מר מאהר ח’טאר
 • מר אמין קדמאני
 • מר רביע אבראהים
 • מר ג’סאן אבראהים
 • מר אכרם רבאח.

חברים שלא נכחו:

 • מר סאמח סבאג’
 • גב’ מוניה אבו סאלח

 

משתתפים:

 • מר אדהם בריק – עוזר ראש המועצה
 • מר חסן מחמוד – מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול
 • מר שאדי בריק – גזבר המועצה
 • עו”ד ק’אסם סייד אחמד – יועמ”ש המועצה

 

פתיחת הישיבה:

דולאן – ראש המועצה פתח את הדיון בהודעת החברים ועדכונם בעניין הגשת קול קורא של הרשות למקרקעי ישראל – הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, נתבקש תקציב למימון דרך הנופית עמק יעפורי.

הנושא השני פרסום המכרז להקמת מעבדות ומרכז חקר באזור בית ספר תיכון וחט”ב ליד אולם הספורט, הקמת מבנה חדש אשר מוציאים את פרסום המכרז עכשיו.

נושא שלישי עניין מכרז בחירת מנהלת חדשה לבית ספר יסודי אל מנאהל. התמנתה  גב’ ג’יהאן ספדי לתפקיד מנהלת בית ספר יסודי אלמנאהל.

 

נושאי הדיון:

 • אישור פרוטוקולים קודמים, מס’ 06/2019 מן המניין מיום 17/06/2019 וישיבה לא מן המניין מס’ 06/2019 מיום 20/06/2019.

 

חברי המועצה אשרו את שני הפרוטוקולים, פרוטוקול 06/2019 מן המניין ופרוטוקול 06/2019 לא מן המניין

 

 • אישור תכניות מפורטות:

חבר המועצה אינג’ איאד סבאג הסביר את כל התכניות שברשימה:

 

מס’ תכנית המבקש עורך התכנית מטרת התכנית הערות החלטה
256-0740688 מחמוד מהנא אבו סאלח בהא טרביה 1.שינוי קווי בניין והתאמה עפ”י בניה קיימת

2.הגדלת כיסוי קרקע מ-50% ל- 69%

  אושר פה אחד
256-0720409 חמד אבו עראר מחמוד בריק
 1. שינוי בקווי בניין
 2. הגדלת כיסוי קרקע מ-50% עד 70%
  אושר פה אחד
256-0756510 סעיד אבו עקל חץ הגליל – סמאח מולא
 1. שינוי יעוד משצ”פ למגורים א
לבדוק תקינות ורישוי עסק, הוא מבקש לאשר את הקיים ויש חניה אושר פה אחד
256-0733089 מאגד אברהים חץ הגליל – סמאח מולא
 1. שינוי יעוד משצ”פ למגורים א
שטח התכנית 2.652 דונם הוא שטח ירוק ומבקש להפוכו לשטח בניה מגורים אושר פה אחד
256-0565853 סמיר מחמוד שינוי יעוד משצ”פ למגורים א שטח ירוק להפוך לשטח מגורים, שינוי יעוד והזזת תווי דרך אושר פה אחד

 

 

     חסן מחמוד                                                                                                           דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה                                                                                                           ראש המועצה

 

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *