פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 05/2020

התכנסה מליאת המועצה בלשכת ראש המועצה ביום שני 29/06/2020 , בשעה 19:00.

 

נוכחים: 

 • מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה
 • ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה
 • מר יוסף חמוד, חב’ המועצה
 • מר אכרם רבאח , חבר המועצה
 • מר מאהר חטאר, חבר המועצה
 • מר אמין ק’דמאני, חבר מועצה
 • מר סאמח סבאג’, חבר מועצה
 • מר איהאב אלולי, חב’ המועצה
 • מר איאד סבאג, חבר מועצה

לא נכח:

 • ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה

 

משתתפים:

 • עו”ד קאסם סייד אחמד, יועמ”ש
 • עו”ד עזת קייס ,מבקר פניםמ
 • רו”ח שאדי בריק, גזבר המועצה
 • אדהם בריק, עוזר ראש המועצה
 • חסן מחמוד, מזכיר המועצה- רושם פרוטוקול

 

נושאי הדיון:

 • אישור שינוי בתב”ר מס’ 228- תכנון ניו מג’דל

תב”ר מקורי ע”ס 3,500,000 ₪, מורכב משתי הרשאות

 • 1,750.000 משרד השיכון
 • 1,750.000 רשות מקרקעי ישראל

נתקבלה הרשאה נוספת ממשרד השיכון ע”ס 1,000.000 ₪

נתקבל מהרשאת רשות  מקרקעי ישראל  סכום של 437,500 ₪, יתרת ההרשאה ע”ס 1,312,500 ₪ בוטלה.

סה”כ בתב”ר לאחר השינויים בשתי מקורות המימון מסתכם בסך 3,187,500 ₪.

 

       החלטה:  חברי המליאה ולאחר ששמעו הסבר על הגורמים לשינויים בתב”ר מגזבר המועצה, אישרו את השינויים פה אחד.

 

 • פתיחת תב”ר מס’ 292- גידור בי”ס יסודי אלמנאהל, 50,000 ₪, הרשאת משרד החינוך.

 

החלטה:  גזבר המועצה הציג לחברים את ההרשאה התקציבית של משרד חינוך, ההרשאה מיועדת לגידור בי”ס אלמנאהל. החברים מכירים בחשיבות הפרויקט ואשרו פה אחד.

 

 • עדכון תב”ר (הגדלה) וסגירה- תב”ר מס’ 185- בנית גן ילדים דו כיתתי.

התב”ר ע”ס 5,961,556 ₪ (תקציב מאושר), הביצוע הגיע לסכום של 6,763,406 ₪. הקבלן תבע את המועצה ונתקבל פס”ד שיש לשלם את החריגה בסך 801,850 ₪ מתקציב הרשות.

 • 800,300 ₪ מתביעות תלויות (תקציב שוטף 2019).
 • 1,550 ₪ מקרן עודפי תב”רים.

       החלטה:  חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר על התב”ר מגזבר המועצה ומהיועמ”ש אשרו פתיחת התב”ר                                          פה אחד.

 

 

 • פתיחת תב”ר חדש מס’ 293- שיפוץ והנגשת בית עלמין מג’דל שמס 2019 בסך 221,910 ₪

 

גזבר המועצה הציג לחברים הרשאה תקציבית ממשרד הפנים שמיועדת להנגשת ושיפוץ בית העלמין, חברי המליאה אשרו פה אחד.

 

 • דיון בתכנית מפורטת מס’ 256-0821892  ע”ש נביה ח’נג’ר,  שינוי ייעוד מייעוד חקלאי לתיירות חקלאית.

חברי המועצה הסבירו את רצונם בעידוד תיירות בתנאי שהמבקש יענה על הדרישות והתנאים של המשרד לאיכות הסביבה מבחינת הסדרת הביוב. בנוסף ראש המועצה התייחס לעמידת המסלעה מהצד הצפוני בדרישות הבטיחות. על כן הוחלט שקיים צורך בחו”ד של מהנדס מומחה בטיחות, שהתכנון יכלול חנייה פנימית (בתוך השטח) והשוואה בין התכנית הנדונה לבין התכנית הכוללנית.

החלטה:  חברי המליאה מאשרים את המפורטת בכפוף למילוי התנאים שנזכרו לעיל.

 

 • אישור פטור מארנונה למוסד מתנדב לפי חוזר מנכ”ל 05/2019- מוסד להשכלה גבוהה, מרכז הגולן להשכלה אקדמית, שלוחה לאוניברסיטה הפתוחה.

גזבר ויועמ”ש המועצה הציגו חו”ד של ועדת ההנחות והסביר לחברים שמדובר בשלוחה למוסד להשכלה גבוהה וחו”ד של ועדת ההנחות הינה לאשר פטור 2/3 רק לחלק שמשמש לאוניברסיטה הפתוחה לפי חוזר מנכ”ל מאחר והם עומדים בהוראות החוזר.

 

חברי המליאה ולאחר שדנו בנושא דרשו מחברי ועדת ההנחות לערוך ביקור בנכס לצורך ייעוד הכיתות שמשמשים המוסד להשכלה גבוהה ובנוסף מאחר ושהמועצה נמצאת בתכנית הבראה יש לבחון את המצב הכלכלי ולעיין בדוחות הכספיים של מבקש הפטור ולאחר אסיפת הנתונים הנושא יובא לדיון בישיבה הבאה.

 

 • אישור המשך העסקת מר אדהם בריק כעוזר ראש המועצה החל מיום 01/11/2018 לפי 40% משכר חוזה בכירים.

חברי המליאה הביעו נכונות לאשר את המשך העסקתו של מר אדהם בריק כעוזר ראש המועצה בהתאם לתנאי החוזה הקיים 40% שכר בכירים. חברי המועצה דרשו חו”ד מיועמ”ש הרשות בקשר להעסקה בחוזה בכירים בזמן שהמועצה נמצאת בתכנית הבראה. ההחלטה נדחתה לישיבה הבאה.

 

 

___________________                                                       _____________________

חסן מחמוד                                                                               דולאן אבו סאלח

מזכיר המועצה,                                                                            ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *