פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס’ 02/2016

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ביום חמישי 21/01/2016 שעה 17:00 .

נוכחים:

  • מר דולאן אבו סאלח – ראש המועצה.
  • מר אמין קדמאני- חבר המועצה
  • מר עפיף איוב – חבר המועצה.
  • מר פאדי פח’ר אלדין – חבר המועצה.
  • מר אימן שופי – חבר המועצה.
  • מר אוסאמה עגמי- חבר המועצה.
  • מר חמד אלמרעי – חבר המועצה.
  • מר ריאד אבו סאלח- חבר המועצה.
  • מר עזת קייס עו”ד- מבקר פנים.
  • עו”ד קאסם סייד אחמד – יועמ”ש.

לא נכח:ריאד אבו סאלח – הודיע שהוא חולה ושלח מייל ואישור רפואי .

ראש המועצה :ערב טוב לכולם ,אנחנו במליאת מועצה מס’ 2/2016 ,ברור וידוע לכולנו שהישיבה הקודמת

בוצעה בסבב טלפוני מולכם והבנתי ממזכיר המועצה שהבעתם את הסכמתכם לאישור

התב”רים שהוזכרו בסדר היום של הישיבה הקודמת ,על כן אנחנו עוברים לסר היום.

ובנוסף אני מבקש מחברי המועצה לאשר הוספת סעיף לנושאי הדיון והוא:

פתיחת חשבון נפרד בבנק הפועלים סניף מגדל שמס לצורך גביית צריכת חשמל /מאשרים.

 

1-  אישור פרוטוקול קודם מס’ 01/2016 מיום 14/01/2016  . אושר פה אחד

2-  אישור תב”רים, מימון משרד הפנים תקציב פיתוח נוסף,החלטת ממשלה מיום 29/10/2015 .

א- שיקום כבישים ומדרכות נזקי תשתיות ע”ס :100,000 ₪ .אושר פה אחד

ב- הנגשת שביל מס’ 239 ע”ס:                              60,000 ₪   אושר פה אחד

ג- השלמת סקר נכסים:                                        77,083 ₪   אושר פה אחד

ד- פיתוח רחבה וחניה מרכז הכפר:                      300,000 ₪  אושר פה אחד

ה- פריצת כביש למתחם קריית חינוך:                  185,917 ₪ אושר פה אחד

ו- תיקון ברשת החשמל במתח גבוה:                    400,000 ₪  אושר פה אחד

ז- תכנית עסקית לפיתוח רשת החשמל:                60,000 ₪    אושר פה אחד

 

3- פתיחת חשבון נפרד בבנק הפועלים סניף מגדל שמס לצורך גביית החשמל. אושר פה אחד.

  

הישיבה ננעלה בשעה 18:00

להורדת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *