פרוטוקול מליאת מועצה מס’ 12/2016

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ,ביום ראשון 18.12.2016 בשעה 17:00 בלשכת ראש המועצה .

נוכחים :

– מר דולאן אבו סאלח – ראש המועצה

– מר אמין קדמאני – חבר המועצה

– מר חמד מרעי – חבר המועצה

– מר עפיף איוב – חבר המועצה

– מר אימן שופי – חבר המועצה

– עו”ד אוסאמה עג’מי – חבר המועצה

– מר פאדי פחראלדין- חבר המועצה

משתתפים :

עו”ד קאסם סייד אחמד – יועמ”ש .

עו”ד עזת קייס – מבקר פנים .

חסן מחמוד – מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול .

אדם בריק – עוזר ראש המועצה .

  • אישור פרוטוקול קודם 11/2016 מיום 24/11/2016 . אושר פה אחד.

2- אישור הלוואות לזמן קצר (כולל חידוש אשראי לזמן קצר קיים) בסך כולל של: 3.1 מליון ש”ח .

 

מצב צפוי                                  אשראי מבוקש

31.12.2016                                ___________

בנק דקסיה               800.000                                      1.300.000

בנק הפועלים            1.300.000                                   1.800.000

סה”כ  :                   2.100.000                                    3.100.000

האשראי המבוקש מתייחס גם למימון זמני אשר יגשר על חריגות זמניות בחשבון המועצה בבנק הפועלים שעלולות להיווצר מפעם לפעם .אושר פה אחד.

 

3- סגירת תב”רים שהסתיימו .

שם תב”ר                                    מס’ תב”ר                                סכום תב”ר

פיתוח כביש 37                                 213                                     440.000 ₪

התייעלות אנרגטית                           182                                     51.400  ₪

התייעלות אנרגטית 2012                   171                                     49.000  ₪

תכנית עסקית לפיתוח רשת החשמל    222                                     60.000  ₪

תיקון ברשת החשמל במתח גבוה       221                                     400.000 ₪

הנגשת שביל מס’ 239                        218                                     60.000  ₪

שיקום כבישים ומדרכות נזקי תשתיות 217                                   100.000 ₪

פיתוח כביש 23                                 214                                     286.000 ₪

חברי המועצה ולאחר ששמעו הסבר מלא על הפעילות בתב”רים ,אשרו את סגירתם פה אחד.

4- אישור עדכון תב”רים ואישור סגירת תב”רים לאחר עדכון .

שם תב”ר                                    מס’ תב”ר                                סכום תב”ר

שיפוץ בית עלמין                               148                                                491.906  ₪

תחנה לבריאות המשפחה                   158                                                1.271.249 ₪

פיתוח רחבה וחניה מרכז הכפר            219                                  310.063   ₪

חברי המועצה אשרו את עדכון התב”רים וסגירתם לאחר העדכון.

5- אישור הגדלת תב”ר מסך של 8.580.000 ₪ לסך של :10.160.000 ₪ (הלוואה לזמן ארוך) ,לפי

אישור משרד הפנים ע”ס: 1.580.000 ₪ מיום 29/11/2016 . אושר פה אחד.

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:20

 

להורדת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *