מכרזים והצעות - مناقصات

הודעה על הקמת ספר ספקים – קבלנים במועצה מקומית מג’דל שמס

מאגר יעוצים וספקים

כללי מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת ספקים וקבלנים (להלן: “ספק” ו/או “קבלן” ו/או “ספק וקבלן”) להירשם ברשימת הספקים והקבלנים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא שתפרסם היא לכשתידרש לכך (להלן: “ספר מספקים”). הרישום בספר הספקים והקבלנים יהיה אך ורק על פי ובכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה ובהתאם לחוקים, תקנות ונהלים לסוגיהם …

أكمل القراءة »

הודעה על הצטרפות למאגר ספקים – קבלנים במכרז זוטה, מועצה מקומית מג’דל שמס

תפקיד קצין ביקור סדיר

מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת קבלנים וספקים להגיש בקשת הצטרפות, להיכלל במאגר הספקים של המועצה.   פרטים בדבר התחומים הכלולים בהזמנה ובמאגר ניתן לקבל באתר האינטרנט של מועצה המקומית מג’דל שמס שכתובתו :  WWW.MAJDAL.CO.IL תחת לשונית: “המועצה” “מכרזים והצעות”   את הבקשות בהתאם לתנאים הכלולים בהזמנה, יש להגיש במסירה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת המועצה מס’ 05/2019

ישיבה

התכנסה המועצה המקומית מגדל שמס ביום רביעי 29/05/2019 בשעה 16:30 במבנה המועצה.   נוכחים: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה מר יוסף חמוד , חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר מועצה ד”ר …

أكمل القراءة »

מכרז פנימי מס, 05/2019 – : עובד/ת /רכז/ת משאבי אנוש

תפקיד קצין ביקור סדיר

בהתאם לסעיף 10 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל”ז-1976 נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה.   יחידה:   משאבי אנוש תאור המשרה:  עובד/ת /רכז/ת משאבי אנוש היקף המשרה:  100% משרה (נדרשת נכונות לביצוע שעות נוספות, בהתאם לצורך) כפיפות:  מנהל כח אדם של הרשות. דירוג ודרגה:  לפי הכללים   תיאור …

أكمل القراءة »

מכרז פנימי מס’ 04/2019 – מנהל יישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות המקומית מג’דל שמס

تعيين قسم التربية

בהתאם לסעיף 10 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל”ז-1976 נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה.   היחידה:  הנהלה ישובית לביטחון קהילתי תיאור המשרה:  מנהל יישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות המקומית מג’דל שמס. היקף העסקה:  100%  משרה. דירוג ודרגה:  לפי הסכם – משרה זמנית מותנית בהמשך תקצוב …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 04/2019

בקשה לקבלת שירות של איש

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ביום חמישי 02/05/2019 בשעה 09:30 במבנה המועצה.   נוכחים: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה מר יוסף חמוד , חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה מר איהאב אלולי, חב’ המועצה מר איאד …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המניין מס’ 03/2019

ישיבה

חברי המועצה: מר דולאן אבו סאלח-  ראש המועצה מר יוסף חמוד- חבר מועצה מר אכרם רבאח- חבר מועצה מר אמין ק’דמאני- חבר מועצה מר איהאב אלולי- חבר מועצה מר מאהר ח’טאר- חבר מועצה ד”ר גסאן אבראהים- חבר מועצה ד”ר רביע אבראהים- חבר מועצה חסן מחמוד- מזכיר המועצה ורושם פרוטוקול נושא …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המניין מס’ 02/2019

ישיבה

חברי המועצה: מר דולאן אבו סאלח-  ראש המועצה מר יוסף חמוד- חבר מועצה מר אכרם רבאח- חבר מועצה מר א מר אמין ק’דמאני- חבר מועצה מר איהאב אלולי- חבר מועצה מר מאהר ח’טאר- חבר מועצה ד”ר גסאן אבראהים- חבר מועצה ד”ר רביע אבראהים- חבר מועצה מר איאד סבאג’- חבר מועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת המועצה מס’ 03/2019

בקשה לקבלת שירות של איש

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ביום רביעי 20/03/2019 בשעה 17:15 במבנה המועצה.   נוכחים: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה מר יוסף חמוד , חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה מר איהאב אלולי, חב’ המועצה מר איאד …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס’ 02/2019

ישיבה

התכנסה מליאת המועצה המקומית מגדל שמס ביום חמישי 21/02/2019 בלשכת ראש המועצה בשעה 17:00 . נוכחים: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה מר יוסף חמוד , חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר …

أكمل القراءة »