מכרזים והצעות - مناقصات

הודעה על הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בפטור ממכרז

محضر جلسة

הודעה על הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בפטור ממכרז במועצה מקומית מג’דל שמס (בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 8/2016)  להורדת גירסה להדפסה, לחץ כאן מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת יועצים ומתכננים להגיש בקשת הצטרפות, להיכלל במאגר יועצים ומתכננים של המועצה. פרטים בדבר התחומים הכלולים בהזמנה ובמאגר ניתן לקבל באתר האינטרנט …

أكمل القراءة »

הצטרפות למאגר ספקים – קבלנים במכרז זוטא

محضر جلسة

הודעה על הצטרפות למאגר ספקים – קבלנים  במכרז זוטא במועצה מקומית מג’דל שמס   להורדת גירסת הדפסה, לחץ כאן מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת קבלנים וספקים להגיש בקשת הצטרפות, להיכלל במאגר הספקים של המועצה.   פרטים בדבר התחומים הכלולים בהזמנה ובמאגר ניתן לקבל באתר האינטרנט של מועצה המקומית מג’דל שמס …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 05/2017 לביצוע עבודות להקמת מרכז תרבות (אודיטוריום ואולם ספורט)

مناقصة

מועצה מקומית מג’דל שמס    מכרז פומבי מס’ 05/2017 לביצוע עבודות להקמת מרכז תרבות (אודיטוריום ואולם ספורט) הזמנה להציע הצעות  מועצה מקומית מג’דל שמס,(להלן: “המועצה”) מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות להקמת מרכז תרבות ( אודיטוריום ואולם ספורט) בישוב מג’דל שמס. רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בעלי ניסיון העונים על הכישורים …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי– תפקיד יועץ משפטי פנימי

مناقصة

מג’דל שמס, 02/07/2017 מועצה מקומית מג’דל שמס                                        מכרז פומבי– תפקיד יועץ משפטי פנימי המועצה המקומית מג’דל שמס מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ משפטי פנימי לרשות. תאור המשרה : יועץ משפטי פנימי היקף המשרה :    100 % דירוג :     בכירים   –    85 % – 95 % חוזה בכירים, בכפוף לאישור …

أكمل القراءة »