מכרזים והצעות

מכרז כוח אדם פנימי/חיצוני מס’ 17/2021 – לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך ברשות מקומית

מנהל/ת מחלקת חינוך

18/01/2022   היחידה: חינוך. תואר המשרה: מנהל/ת מחלקת חינוך ברשות מקומית היקף העסקה: 100% משרה דירוג ודרגה: בהתאם להסכם מנהלי מחלקות חינוך מיום 28/06/2012   תיאור התפקיד: גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות ,ברוח המדיניות העירונית והלימה עם הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל. …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 2/2022 – מכרז ביטוח אלמנטארי לשנת 2022

الاستقبال

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן   מועצה מקומית מג’דל שמס מתכבדת בזאת להודיע על פרסום מכרז לעריכת ביטוחי הרשות כמפורט במסמכי המכרז. רשאים להשתתף במכרז זה חברות ביטוח ישראליות ו/או סוכני ביטוח מורשים אשר יש להם ניסיון מוכח בביטוח רשויות מקומיות. אין הרשות מחויבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי 9/2021 – הזמנה להציע הצעות לשיקום ושדרוג כבישים בתחום המועצה

שיקום כבישים

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן   מועצה מקומית מג’דל שמס,(להלן: “המועצה“) מזמינה בזאת הצעות, לביצוע עבודות שיקום ושדרוג כבישים בתחום המועצה, (עבודות אספלט).   רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בעלי ניסיון העונים על הכישורים כמפורט במכרז והרשומים בפנקס הקבלנים , כבישים תשתית ופיתוח, ענף 200, סיווג ג2.   המכרז בשיטת …

أكمل القراءة »

מכרז כוח אדם חיצוני מס’ 18/2021 – לתפקיד מזכיר/ת מחלקת חינוך ברשות מקומית

ישיבה

29/12/2021 היחידה: חינוך. תואר המשרה: מזכיר/ת מחלקת חינוך ברשות מקומית היקף העסקה: 100% משרה דירוג ודרגה:  מנהלי, 6-8   תיאור התפקיד: ביצוע עבודת מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת המחלקה,  לפי הנחיותיו של מנהל המחלקה.   עיקרי התפקיד: א. הקלדה וניהול של מסמכים. ב. טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני). ג. מענה טלפוני …

أكمل القراءة »

קול קורא לאיתור נציגי ציבור (5) נציגים

בקשה לקבלת שירות של איש

24/12/2021 תאריך פרסום הקול קורא לאיתור נציגי ציבור (5) נציגים, 24-12-2021   מועצה מקומית מג’דל שמס, (להלן: “המועצה”), מזמינה בזאת הצעות לתפקיד : נציג/ת ציבור – חשוב להדגיש כי התפקיד הינו ללא תגמול כספי והינו עבור מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם ברשות המקומית. על המועמדים …

أكمل القراءة »

מכרז כח אדם פנימי מס’ 19/2021 – עו”ס נושמים לרווחה

פסיכולוגי

לחץ כאן לעיון במכרז   בהתאם לסעיף 10 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל“ז-1976 נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה.   היחידה:  המחלקה לשירותים חברתיים תיאור המשרה:  עו”ס מיצוי זכויות- נושמים לרווחה. היקף העסקה:  50%  משרה. דירוג ודרגה:  דירוג עו”ס (י”א-ט). כפיפות:  למנהל המחלקה.   תיאור התפקיד: מטפל בלקוחות …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 08/2021 – קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחום שיפוט המועצה

פסולת אריזות קרטון

לחץ כאן לעיון והורדת מסמכי המכרז   המועצה המקומית מג’דל שמס (להלן: “הרשות/המועצה”) מזמינה בזה הצעות מחיר לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחום שיפוט המועצה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז . את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי מועצה מקומית מגדל שמס בשעות העבודה הרגילות, תמורת סך של: 500 …

أكمل القراءة »

הודעה על הארכת מכרז כוח אדם חיצוני מס’ 16/2021 – לתפקיד פסיכולוג חינוכי

פסיכולוגי

15/12/2021 לצפייה בגרסת PDF  חתומה לחץ כאן היחידה:  חינוך תיאור המשרה:  פסיכולוג חינוכי היקף העסקה:  75%  משרה. דירוג ודרגה:  דירוג מח”ר,  דרגה 37 עד 39   תיאור התפקיד: מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום. עיקרי תפקידו: …

أكمل القراءة »

מכרז כוח אדם פנימי מס’ 17/2021 – לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך ברשות מקומית

מנהל/ת מחלקת חינוך

13/12/2021 בהתאם לסעיף 10 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל”ז-1976 נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה   היחידה: חינוך. תואר המשרה: מנהל/ת מחלקת חינוך ברשות מקומית היקף העסקה: 100% משרה דירוג ודרגה: בהתאם להסכם מנהלי מחלקות חינוך מיום 28/06/2012   תיאור התפקיד: גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך …

أكمل القراءة »

מכרז כוח אדם פנימי מס’ 18/2021 – לתפקיד מזכיר/ת מחלקת חינוך ברשות מקומית

ישיבה

13/12/2021 בהתאם לסעיף 10 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל”ז-1976 נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה   היחידה: חינוך. תואר המשרה: מזכיר/ת מחלקת חינוך ברשות מקומית היקף העסקה: 100% משרה דירוג ודרגה:  מנהלי, 6-8   תיאור התפקיד: ביצוע עבודת מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת המחלקה,  לפי הנחיותיו של …

أكمل القراءة »