מכרזים והצעות

מכרז מס’ 07/2020 – להסדרת נגישות בניין מועצה מקומית מג’דל שמס

חניית נכים - נגישות

לחץ כאן להורדה/צפייה במסמך מכרז חתום   1. מועצה מקומית מגדל שמס  מכריזה בזאת על קבלת הצעות מקבלנים רשומים במעטפה סגורה, לביצוע הסדרת נגישות –  בניין מועצה מקומית מגדל שמס 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי מועצה מקומית מגדל שמס בשעות העבודה הרגילות טל/  04-6981137,  תמורת סך: 2,000 ₪, …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 06/2020-למתן שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת בי”ס יסודי חדשני

מבנה בי"ס

לחץ כאן להורדה/צפייה במסמך מכרז חתום מועצה מקומית מג’דל שמס, (להלן: ” המועצה” או “הרשות”)  מזמינה בזאת הצעות מחיר לתכנון בי”ס יסודי חדשני בישוב מג’דל שמס כמפורט במסמכי המכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, וזאת ללא תשלום, במשרד מזכיר המועצה. את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ניתן לרכוש תמורת …

أكمل القراءة »

מכרז כוח אדם חיצוני 11/2020 – מנהל מחלקת גבייה 100% משרה

צו ארנונה

לחץ כאן להורדה/צפייה במסמך מכרז חתום   דירוג:  מח”ר דרגה:  38 –  40+ כפיפות:   כפיפות לגזבר המועצה. תיאור התפקיד: ניהול הגבייה ברשות המקומי (ומנהל ארנונה).   תחומי אחריות: ניהול תחום הגבייה ברשות (ניהול וגביית ארנונה, ניהול גביית החשמל, אגרות והיטלים ו/או תשלומי רשות(. קביעת שומות ארנונה וניהול מערך חיובי הארנונה. …

أكمل القراءة »

מכרז חיצוני 10/2020 לתפקיד קצין ביקור סדיר

החלטה על התקשרות

לחץ כאן להורדה/צפייה במסמך מכרז חתום היחידה: חינוך תואר המשרה: קצין ביקור סדיר דרגת המשרה ודירוגה: חינוך ונוער היקף העסקה: 50% סוג מכרז: כוח אדם- מכרז חיצוני תיאור תפקיד: עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות …

أكمل القراءة »

מכרז כוח אדם חיצוני 1/2020 – הודעה על הארכת מועד חדשה בעקבות הסגר על מג’דל שמס לאחר סיום הסגר הכללי במדינה

בקשה לקבלת שירות מטפל

הודעה על הארכת מועד חדשה בעקבות הסגר על מג’דל שמס לאחר סיום הסגר הכללי במדינה, נאלצים שוב להאריך את מכרז המג”ר עד יום חמישי 12/11/2020   תיאור המשרה: מנהל/ת מרכז לגיל הרך. היקף משרה: 50%  המשרה. דרגת המשרה ודירוגה:  חינוך ונוער תיאור התפקיד: ניהול המרכז לגיל הרך כפיפות:  ראש המועצה …

أكمل القراءة »

מכרז כוח אדם חיצוני 1/2020 – הודעה על הארכת מועד חדשה בעקבות שינוי בתנאי הסף, למנהל/ת מרכז לגיל הרך מועצה מקומית מג’דל שמס

בקשה לקבלת שירות מטפל

הודעה על הארכת מועד חדשה בעקבות שינוי בתנאי הסף להורדה/ צפייה בנוסח המכרז חתום לחץ כאן     תיאור המשרה: מנהל/ת מרכז לגיל הרך. היקף משרה: 50%  המשרה. דרגת המשרה ודירוגה:  חינוך ונוער תיאור התפקיד: ניהול המרכז לגיל הרך כפיפות:  ראש המועצה או מי שהוסמך מטעמו עיקרי התפקיד: ניהול צוות …

أكمل القراءة »

מכרז כוח אדם פנימי 11/2020 – מנהל מחלקת גבייה 100% משרה

צו ארנונה

לחץ כאן להורדה/צפייה במסמך מכרז חתום   דירוג:  מח”ר דרגה:  38 –  40+ כפיפות:   כפיפות לגזבר המועצה. תיאור התפקיד: ניהול הגבייה ברשות המקומי (ומנהל ארנונה). תחומי אחריות: ניהול תחום הגבייה ברשות (ניהול וגביית ארנונה, ניהול גביית החשמל, אגרות והיטלים ו/או תשלומי רשות(. קביעת שומות ארנונה וניהול מערך חיובי הארנונה. ניהול …

أكمل القراءة »

מכרז כוח אדם חיצוני 1/2020 – הודעה על הארכת מועד בעקבות שינוי בתנאי הסף, למנהל/ת מרכז לגיל הרך מועצה מקומית מג’דל שמס

בקשה לקבלת שירות מטפל

הודעה על הארכת מועד בעקבות שינוי בתנאי הסף להורדה/ צפייה בנוסח המכרז חתום לחץ כאן   תיאור המשרה: מנהל/ת מרכז לגיל הרך. היקף משרה: 50%  המשרה. דרגת המשרה ודירוגה:  חינוך ונוער תיאור התפקיד: ניהול המרכז לגיל הרך כפיפות:  ראש המועצה או מי שהוסמך מטעמו עיקרי התפקיד: ניהול צוות המג”ר המוגדר …

أكمل القراءة »

מכרז חיצוני 10/2020 לתפקיד קצין ביקור סדיר

החלטה על התקשרות

לחץ כאן להורדה/צפייה במסמך מכרז חתום היחידה: חינוך תואר המשרה: קצין ביקור סדיר דרגת המשרה ודירוגה: חינוך ונוער היקף העסקה: 50% סוג מכרז: כוח אדם- מכרז חיצוני תיאור תפקיד: עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות …

أكمل القراءة »

מכרז כוח אדם חיצוני 09/2020 מנהל מחלקת ספורט 50% משרה

מחלקת ספורט

לחץ כאן להורדה/צפייה במסמך מכרז חתום דירוג:  מח”ר דרגה:  38 –  40+ כפיפות:   כפיפות למנכ”ל המועצה תיאור התפקיד: בעל תפקיד העומד בראש מערכת הספורט ברשות המקומית. אחראי לביצוע פעולות הספורט ביישוב ותכנון שנתי ורב שנתי של הספורט ברשות המקומית, בתיאום עם מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט, מוסדות החינוך ואגודות הספורט, …

أكمل القراءة »