מכרזים והצעות

הודעה על הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בפטור ממכרז

محضر جلسة

הודעה על הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בפטור ממכרז במועצה מקומית מג’דל שמס (בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 8/2016)  להורדת גירסה להדפסה, לחץ כאן מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת יועצים ומתכננים להגיש בקשת הצטרפות, להיכלל במאגר יועצים ומתכננים של המועצה. פרטים בדבר התחומים הכלולים בהזמנה ובמאגר ניתן לקבל באתר האינטרנט …

أكمل القراءة »

הצטרפות למאגר ספקים – קבלנים במכרז זוטא

محضر جلسة

הודעה על הצטרפות למאגר ספקים – קבלנים  במכרז זוטא במועצה מקומית מג’דל שמס   להורדת גירסת הדפסה, לחץ כאן מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת קבלנים וספקים להגיש בקשת הצטרפות, להיכלל במאגר הספקים של המועצה.   פרטים בדבר התחומים הכלולים בהזמנה ובמאגר ניתן לקבל באתר האינטרנט של מועצה המקומית מג’דל שמס …

أكمل القراءة »