מכרזים והצעות

מכרז כוח אדם פנימי 09/2020 – מנהל מחלקת ספורט 50% משרה

מחלקת ספורט

דירוג:  מח”ר דרגה:  38 –  40+ כפיפות:   כפיפות למנכ”ל המועצה תיאור התפקיד: בעל תפקיד העומד בראש מערכת הספורט ברשות המקומית. אחראי לביצוע פעולות הספורט ביישוב ותכנון שנתי ורב שנתי של הספורט ברשות המקומית, בתיאום עם מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט, מוסדות החינוך ואגודות הספורט, ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים ברשות המקומית. …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 05/2020- אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה

מערכות מידע

מועצה מקומית מגדל שמס   (להלן – “המועצה”) מפרסמת בזאת מכרז על מנת לקבל הצעות למכרז מערכות ממוחשבות, וזאת בהתאם לתנאים, הדרישות וההגדרות הספציפיות כאמור במסמכים  נושא המכרז להלן. רשאים להשתתף במכרז : בעל ניסיון מוכח ביישום, התקנה, והטמעה של מערכות מידע בלפחות 3 רשויות  וזאת במהלך 3 השנים האחרונות. המציע …

أكمل القراءة »

הארכה: מכרז חיצוני מס’ 07/2020-קצין ביטחון מוסדות החינוך (קב”ט מוסה”ח) 50% משרה

קצין ביטחון

דירוג:  מנהלי דרגה:  6 – +8 כפיפות:   כפיפות מנהלתית ומקצועית לקב”ט הרשות. מונחה מקצועית גם על ידי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך. תיאור התפקיד: שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות …

أكمل القراءة »

מכרז כח אדם פנימי מס’ 08/2020 – עו”ס טיפול באלימות במשפחה.

עו"ס טיפול באלימות במשפחה

היחידה: המחלקה לשירותים חברתיים תיאור המשרה:  עו”ס טיפול באלימות במשפחה. היקף העסקה: 75% משרה. דירוג ודרגה: דרוג עו”ס (י”א – ט).   הגדרת התפקיד: אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני המשפחה כולל ילדים נפגעים וחשופים. זיהוי, איתור ויישוג של בעיות האלימות במשפחה קליטת הפניות מכל …

أكمل القراءة »

מכרז פנימי מס’ 07/2020-קצין ביטחון מוסדות החינוך (קב”ט מוסה”ח) 50% משרה

קצין ביטחון

דירוג:  מנהלי דרגה:  6 – +8 כפיפות:   כפיפות מנהלתית ומקצועית לקב”ט הרשות. מונחה מקצועית גם על ידי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך. תיאור התפקיד: שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 04/2020 – הודעה על הארכת מועד – הפעלת יחידה להתפתחות הילד

מכרז הפעלת יחידה להתפתחות הילד

מכרז מתוקן הודעה על הארכת מועד – הזמנה להציע הצעות מועצה מקומית מג’דל שמס מכרז פומבי מס‘ 04/2020  הפעלת יחידה להתפתחות הילד לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן   המועצה המקומית מג’דל שמס מזמינה בזאת הצעות להפעלת יחידה להתפתחות הילד בישוב. רשאים להשתתף במכרז מציעים בעלי ניסיון מוכח של 3 שנים …

أكمل القراءة »

מכרז כוח אדם חיצוני 1/2020 -מנהל/ת מרכז לגיל הרך מועצה מקומית מג’דל שמס

בקשה לקבלת שירות מטפל

תיאור המשרה: מנהל/ת מרכז לגיל הרך. היקף משרה: 50%  המשרה. דרגת המשרה ודירוגה:  חינוך ונוער תיאור התפקיד: ניהול המרכז לגיל הרך כפיפות:  ראש המועצה או מי שהוסמך מטעמו עיקרי התפקיד: ניהול צוות המג”ר המוגדר תחת אחריותו/ה כצוות בין מקצועי, כולל ניהול ישיבות ואחריות על תיעוד הפעולות. הובלת שותפויות וניהול המידע, …

أكمل القراءة »

מכרז פנימי מס’ 07/2020 מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים ברשות המקומית 100% משרה

מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים

בהתאם לסעיף 10 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל”ז-1976 נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה במועצה מקומית מג’דל שמס.   דירוג: מח”ר   דרגה: 38-40   כפיפות: מנכ”ל המועצה   תיאור התפקיד: הפעלת חוק רישוי עסקים תשכ”ח- 1968 ברשות בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים. תחומי אחריות:   …

أكمل القراءة »

מכרז חיצוני מס’ 06/2020 קניין 100% משרה

מכרז חיצוני קנין

דירוג: מנהלי   דרגה: 6-8   כפיפות: מנהל יחידת רכש ואספקה/ גזבר המועצה   תיאור התפקיד: ביצוע רכישות ומעקב אחר הזמנת הטובין וקבלתם.   תחומי אחריות: 1– ביצוע רכישות שכולל: א- קליטה ואימות של הזמנות פנימיות )דרישות( מהמחלקות/האגפים השונים, לצורך רכישת טובין. ב- בדיקה של אישורים תקציביים ויתרות תקציביות לקראת …

أكمل القراءة »

מכרז חיצוני מס’ 05/2020 מנהל מערכות מידע ברשות 60% משרה

מערכות המידע

דירוג: מח”ר   דרגה: 38-40   כפיפות: מזכ”ל המועצה   תיאור התפקיד: תכנון וניהול מערכות המידע הניהוליות של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון.   תחומי אחריות: גיבוש ויישום של מדיניות מערכות מידע ברשות: א. ייזום, סיוע וייעוץ למנהלי הרשות המקומית בגיבוש אסטרטגיות מחשוב ומערכות מידע בהתאם למדיניותה ובראייה …

أكمل القراءة »