מכרזים והצעות

מכרז פומבי מס’ 02/2018 – עבודות שדרוג וחיזוק מבנה בי”ס אלמנאהל

מסמכי הנדסה

               עבודות שדרוג וחיזוק מבנה בי”ס אלמנאהל מפני רעידת אדמה כולל  בניית תוספת ממ”מים ומדרגות מועצה מקומית מג’דל שמס,(להלן: “המועצה”) מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות שדרוג וחיזוק מבנה בי”ס אלמנאהל מפני רעידת אדמה כולל בניית תוספת ממ”מים ומדרגות בישוב מג’דל שמס. רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בעלי ניסיון העונים על …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 03/2018 – ביצוע בנית קיר תומך במתחם בי”ס אלמנאהל

مناقصة

מועצה מקומית מג’דל שמס,(להלן: “המועצה”) מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות קיר תומך במתחם בי”ס אלמנאהל בישוב מג’דל שמס. רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בעלי ניסיון העונים על הכישורים כמפורט במכרז והרשומים בפנקס הקבלנים ,ענף ראשי בנייה 100, בסיווג ג-1 לפחות. תנאי המכרז ואופן מתן השירות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר …

أكمل القراءة »

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ויפקוח

محضر جلسة

פרוטוקול ישיבה מיום 12/04/2018 שם הרשות : מועצה מקומית מג’דל שמס נוכחים : חסן מחמוד – מזכיר              ראסם קנואת – גזבר              קאסם סייד אחמד – יועמ”ש הנדון : החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: אספקה והתקנה של …

أكمل القراءة »

הודעה על הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בפטור ממכרז

محضر جلسة

הודעה על הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בפטור ממכרז במועצה מקומית מג’דל שמס (בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 8/2016)  להורדת גירסה להדפסה, לחץ כאן מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת יועצים ומתכננים להגיש בקשת הצטרפות, להיכלל במאגר יועצים ומתכננים של המועצה. פרטים בדבר התחומים הכלולים בהזמנה ובמאגר ניתן לקבל באתר האינטרנט …

أكمل القراءة »

הצטרפות למאגר ספקים – קבלנים במכרז זוטא

محضر جلسة

הודעה על הצטרפות למאגר ספקים – קבלנים  במכרז זוטא במועצה מקומית מג’דל שמס   להורדת גירסת הדפסה, לחץ כאן מועצה מקומית מג’דל שמס, מזמינה בזאת קבלנים וספקים להגיש בקשת הצטרפות, להיכלל במאגר הספקים של המועצה.   פרטים בדבר התחומים הכלולים בהזמנה ובמאגר ניתן לקבל באתר האינטרנט של מועצה המקומית מג’דל שמס …

أكمل القراءة »