פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס’ 02/2016

אישור תכנית התייעלות של מועצת מג’דל שמס לשנים 2015,2016

 

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ביום חמישי 04/02/2016 ,שעה :20:00  באולם הישיבות במועצה המקומית מג’דל שמס.

נוכחים:

1-מר דולאן אבו סאלח – ראש המועצה.

2- מר אימן שופי –      חבר המועצה.

3- מר עפיף איוב –       חבר המועצה.

4- מר חמד מרעי –       חבר המועצה .

5- מר אמין קדמאני-   חבר המועצה.

לא נכחו:

1 – מר פאדי פח’ר אלדין – חבר המועצה.

2 – מר אוסאמה עגמי     –  חבר המועצה.

3-  מר ריאד אבו סאלח  –  חבר המועצה.

משתתפים:

  1.    עו”ד קאסם סייד אחמד- היועמ”ש.

2 .  מר ראסם קנואת – רו”ח –גזבר המועצה.

  1. מר עזת קייס – מבקר פנים.

משתתף ורושם הפרוטוקול:

– חסן מחמוד – מזכיר המועצה .

נושא הדיון :

אישור תכנית ההתייעלות של המועצה המקומית מגדל שמס לשנים 2015 ו 2016 .

ראש המועצה אנחנו דנים בתכנית ההתייעלות ובשלב זה אני מבקש מגזבר המועצה לתת הסבר לחברי המועצה על תכנית ההתייעלות של המועצה ומטרתה.

גזבר המועצה:

משרד הפנים אשר את תכנית ההתייעלות של המועצה לשנים 2015 ו 2016 אשר משותתת על נתוני התקציב.

התקציב לשנת 2016 נידון בישיבה נפרדת ,והמועצה כבר בתכנית ההתייעלות מזה יותר משנה וביצעה פעולות רבות אשר הובילו לאיזון תקציבי בשנת 2015 .

עמידה בכל התנאים של תכנית ההתייעלות יתן מימון למועצה בצורה של הלוואות תקציביות אשר ייועדו להקטנת הגרעון הנצבר.

העתק תכנית ההתייעלות הוצג בפניכם ותשומת ליבכם מופנית לאבני הדרך.

לאחר עמידה בתנאי התכנית וקבלת המימון הנדרש,המועצה תוכל לתפקד בצורה נורמאלית ותוכל לסגור את הפיגור שנוצר בעיקר לחברת החשמל ואשר נושא ריבית גבוהה מאוד.

על פי תכנית ההתייעלות המועצה עשויה לקבל הלוואות לזמן ארוך בסך 12,868 אלפי ₪ .

כל ההלוואות יהיו הלוואות תקציביות ,

אנו עומדים לקבל הלוואה בקרוב בסך של : 3 מליון שקל עבור רבעון מס’ 03/2015.

הגזבר המשיך לתת הסברים אודות הפעולות שננקטו אשר יבטיחו התנהלות במסגרת התקציב המאושר.

ראש המועצה ביקש אישור התכנית בכללותה ואישור קבלת הלוואות כאמור לעיל סך של: 3 מליון שקל עבור רבעון 03/2015 וסך של: 9,868 אלפי ₪ עבור יתרת תקופות התכנית .                                                                  ס”ה הלוואות כאמור לעיל: 12,868 ₪ .

חברי המועצה הנוכחלים ואחר ששמעו הסבר על תכנית ההתייעלות אשרו אותה פה אחד.

 

הישיבה ננעלה בשעה 21:00  .

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *