פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס’ 03/2016

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ביום שני 14/03/2016 בשעה : 17:00 באולם הישיבות במועצה מקומית מג’דל שמס .

נוכחים :

– מר דולאן אבו סאלח – ראש המועצה

– מר אמין קדמאני – חבר המועצה

– מר חמד מרעי – חבר המועצה

– מר עפיף איוב – חבר המועצה

– מר פאדי פח’ר אלדין – חבר המועצה

– מר אימן שופי – חבר המועצה

 

לא נכחו :

– עו”ד אסאמה עג’מי – חבר המועצה, (הודיע על כך שעיין ואישר את נושאי הדיון שהועלו                                                בהזמנה .

– מר ריאד אבו סאלח – חבר המועצה

 

משתתפים :

עו”ד קאסם סייד אחמד – יועמ”ש

ראסם קנואת – גזבר המועצה

חסן מחמוד – מזכיר המועצה

 

דולאן: ערב טוב לכולם אנו במליאת מועצה מס’ 3/16 בהתחלה אני מבקש אישורכם להוספת סעיף לנושאי הדיון אשר על סדר היום והוא : אישור תב”ר לקבלת הלוואה מבנק דקסיה ע”ס 3.000.000 ₪ .לכיסוי גירעונות . דבר המאושר ע”י משרד הפנים – חברי המועצה הנוכחים: מאשרים פה אחד .

 

נושאי הדיון :

1- אישור פרוטוקול קודם מס’ 02/2016 מיום 19/01/2016  ,מאושר פה אחד.

2- אישור ועדכון תב”רים:

א- אישור תב”ר להסדרת כניסה דרומית כיוון מסעדה(תשתיות ,ניקוז,מדרכות,תאורה)סכום של:1,149,440 ₪ מימון נתיבי ישראל. מאושר פה אחד.

ב-  אישור תב”ר להנגשת בית התפילה (אלח’לוה) סכום של:216,006 ₪  מימון משרד הפנים –האגף לעדות דתיות . מאושר פה אחד.

ג-  אישור תב”ר היערכות למצב חירום ,סכום של:70,248 ₪ ,מימון משרד הפנים. מאושר פה אחד.

ד- עדכון תב”ר לשיפוץ בית עלמין , סכום של:219,092 ₪ , מימון משרד הפנים. מאושר פה אחד.

ה- עדכון תב”ר מס’ 164 (בניית בית ספר עיוני) מסך של:3,988,890₪     לסך של:4,219,019 ₪

עדכון ראשון מאושר לתב”ר מקורי : 3,988,890 ₪

תוספת                                             : 230,129 ₪

סה”כ                                             :   4,219,019 ₪

מאושר פה אחד.

 

 

3  –   סגירת תב”רים:

– סגירת תב”ר מס’ 167 כבישים תקציב פיתוח מ. הפנים שנת 2012 .

– סגירת תב”ר מס’ 181 שיפוץ כבישים פנימיים.

– סגירת תב”ר מס’ 189 מחסן חירום ע”ס: 180,000 ₪ .

– סגירת תב”ר מס’ 200 ציוד וריהוט בתי ספר 2014 סך של:150,241 ₪

– סגירת תב”ר מס’ 203 כביש יאמן אבו גבל סך של:370,000 ₪

– סגירת תב”ר מס’ 204 כביש 165 סך של: 284,000 ₪ .

– סגירת תב”ר מס’ 208 תקורה חינוך סביבתי.

– סגירת תב”ר מס’ 210 רכישת מחפרון סך של:354,000 ₪ .

חברי המועצה מאשרים פה אחד.

 

4- אישור דוחות רבעוניים 1-3/2015 .

חברי המועצה ולאחר שדנו בדוחות הכספיים 1-3/2015 ושמעו הסבר מלא מגזבר במועצה אשרו אותם פה   אחד.

 

5- אישור דוחות ביקורת משרד הפנים לשנת 2014 .

הגזבר הסביר לחברי המועצה את הליקויים אשר הועלו בדו”ח הביקורת החיצונית אשר נערכה על ידי מבקר מטעם משרד הפנים (פרק ב בדוח המפורט) 10 ליקויים וכן לגבי תיקון הליקויים משנים קודמות פרק ג בדוח המפורט.

חברי מועצה בקשו לתקן את הליקויים כנדרש בחוק.

 

6- ביטול תב”ר מס’ 192 (רכישת דחס) :לבקשת המועצה ,התקציב הוסב לחינוך סביבתי ע”י המשרד     לאיכות הסביבה.מאושר פה אחד.

 

7- אישור תב”ר לקבלת הלוואה מבנק דקסיה לכיסוי גירעונות ע”ס :3.000.000 ₪ .מאושר פה אחד.

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:45

 

להורדת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *